Määritä hakuehdot

Näytä lisää ()
Näytä lisää ()

Ei tuloksia

Palvelumuotoilu ja finanssiala

Aikatauluelokuu 2020

Työpajamuotoinen seminaari opastaa käytännönläheisesti palvelumuotoilun alkuun ja antaa konkreettisia työkaluja omaan tekemiseen. Seminaari...

Lue lisää

Aikatauluelokuu 2020

Lue lisää

25.08.2020

Palvelumuotoilu ja finanssiala

Työpajamuotoinen seminaari opastaa käytännönläheisesti palvelumuotoilun alkuun ja antaa konkreettisia työkaluja omaan tekemiseen. Seminaari...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Finanssialan asiantuntija viestijänä ja vaikuttajana

Aikatauluelokuu 2020

Seminaaripäivässä tutkitaan päivittäiseen työhön liittyviä erilaisia vuorovaikutustilanteita ja niiden napakkaa haltuunottoa. Tarkoituksena...

Lue lisää

Aikatauluelokuu 2020

Lue lisää

28.08.2020

Finanssialan asiantuntija viestijänä ja vaikuttajana

Seminaaripäivässä tutkitaan päivittäiseen työhön liittyviä erilaisia vuorovaikutustilanteita ja niiden napakkaa haltuunottoa. Tarkoituksena...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Pankkien ansaintalogiikka, vakavaraisuussääntely ja vastuullisuus

Aikataulusyyskuu 2020

Seminaarissa syvennytään ajankohtaisiin sääntelykokonaisuuksiin ja luodaan selkeä ymmärrys niiden vaikutuksista pankkien liiketoiminnalle....

Lue lisää

Aikataulusyyskuu 2020

Lue lisää

03.09.2020

Pankkien ansaintalogiikka, vakavaraisuussääntely ja vastuullisuus

Seminaarissa syvennytään ajankohtaisiin sääntelykokonaisuuksiin ja luodaan selkeä ymmärrys niiden vaikutuksista pankkien liiketoiminnalle....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Sähköinen asuntokauppa nyt ja tulevaisuudessa

Aikataulusyyskuu 2020

Sähköisen asuntokaupan seminaaripäivässä syvennät osaamistasi digitaalisen asuntokaupan käytännöistä sekä kuulet hankkeiden etenemisestä....

Lue lisää

Aikataulusyyskuu 2020

Lue lisää

18.09.2020

Sähköinen asuntokauppa nyt ja tulevaisuudessa

Sähköisen asuntokaupan seminaaripäivässä syvennät osaamistasi digitaalisen asuntokaupan käytännöistä sekä kuulet hankkeiden etenemisestä....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Personförsäkringar – med blick på framtiden

Aikataulumarraskuu 2020

Seminarium behandlar både nya och äldre viktiga teman inom personförsäkringar, arbetsolycksfallsförsäkringen och annan...

Lue lisää

Aikataulumarraskuu 2020

Lue lisää

12.11.2020

Personförsäkringar – med blick på framtiden

Seminarium behandlar både nya och äldre viktiga teman inom personförsäkringar, arbetsolycksfallsförsäkringen och annan...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vakuutusalan lainsäädäntö ja sääntelyhankkeet

Aikataulujoulukuu 2020

Seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa keskeisten finanssialan sääntelyhankkeiden etenemisestä ja vaikutuksista tulevien vuosien...

Lue lisää

Aikataulujoulukuu 2020

Lue lisää

09.12.2020

Vakuutusalan lainsäädäntö ja sääntelyhankkeet

Seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa keskeisten finanssialan sääntelyhankkeiden etenemisestä ja vaikutuksista tulevien vuosien...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Finanssiala tulevaisuudessa

Aikataulujoulukuu 2020

Seminaarissa vahvistat näkemyksiäsi ja haastat ajatteluasi. Opit, mikä merkitys on trendeillä ja vastatrendeillä, mitä ne ovat ja miten ne...

Lue lisää

Aikataulujoulukuu 2020

Lue lisää

10.12.2020

Finanssiala tulevaisuudessa

Seminaarissa vahvistat näkemyksiäsi ja haastat ajatteluasi. Opit, mikä merkitys on trendeillä ja vastatrendeillä, mitä ne ovat ja miten ne...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Projektinhallinnan perusteet finanssialalla

Aikatauluhelmikuu 2021

Koulutusohjelmassa opit perustiedot ja -taidot projektien hallinnasta sekä kehität ymmärrystäsi projektinhallinnan perusteista. Pääset...

Lue lisää

Aikatauluhelmikuu 2021

Lue lisää

17.02.2021

Projektinhallinnan perusteet finanssialalla

Koulutusohjelmassa opit perustiedot ja -taidot projektien hallinnasta sekä kehität ymmärrystäsi projektinhallinnan perusteista. Pääset...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Finanssialan tulevaisuus ja menestyksekäs projektinhallinta

Aikatauluhelmikuu 2021

Seminaaripäivän aikana käydään läpi finanssialan liiketoiminnan murrosta sekä muutoksen tuomia vaikutuksia perinteisten toimijoiden...

Lue lisää

Aikatauluhelmikuu 2021

Lue lisää

18.02.2021

Finanssialan tulevaisuus ja menestyksekäs projektinhallinta

Seminaaripäivän aikana käydään läpi finanssialan liiketoiminnan murrosta sekä muutoksen tuomia vaikutuksia perinteisten toimijoiden...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Lääketiede vakuutusalalla 1

Aikataulumaaliskuu 2021

Seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä ja juridiikkaa sekä kommunikoida sujuvammin kyseisten alojen edustajien kanssa.

Lue lisää

Aikataulumaaliskuu 2021

Lue lisää

10.03.2021

Lääketiede vakuutusalalla 1

Seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä ja juridiikkaa sekä kommunikoida sujuvammin kyseisten alojen edustajien kanssa.

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vakuutuskorvauspäätösten perusteleminen: tekstin sisältö ja rakenne

Aikataulumaaliskuu 2021

Päivän aikana opit tuottamaan entistä parempia perusteluja niin korvauspäätöksiin kuin vastuunvalintaan. Seminaarissa käydään esimerkkien...

Lue lisää

Aikataulumaaliskuu 2021

Lue lisää

16.03.2021

Vakuutuskorvauspäätösten perusteleminen: tekstin sisältö ja rakenne

Päivän aikana opit tuottamaan entistä parempia perusteluja niin korvauspäätöksiin kuin vastuunvalintaan. Seminaarissa käydään esimerkkien...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Sisäinen valvonta, väärinkäytökset ja oikein toimimisen kulttuuri riskienhallinnassa

Aikataulumaaliskuu 2021

Seminaaripäivän jälkeen sinulla on kattava ymmärrys sisäisen valvonnan ja tarkastuksen periaatteista ja roolista sekä osaat tunnistaa...

Lue lisää

Aikataulumaaliskuu 2021

Lue lisää

17.03.2021

Sisäinen valvonta, väärinkäytökset ja oikein toimimisen kulttuuri riskienhallinnassa

Seminaaripäivän jälkeen sinulla on kattava ymmärrys sisäisen valvonnan ja tarkastuksen periaatteista ja roolista sekä osaat tunnistaa...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vakuutustoiminnan laskentapäivät

Aikatauluhuhtikuu 2021

Perustietoa vakuutusyhtiön laskentatoimesta ja apuja vakuutusyhtiön tilinpäätöksen tulkitsemiseen. Kaksipäiväisen seminaarin ensimmäisenä...

Lue lisää

Aikatauluhuhtikuu 2021

Lue lisää

21.04.2021

Vakuutustoiminnan laskentapäivät

Perustietoa vakuutusyhtiön laskentatoimesta ja apuja vakuutusyhtiön tilinpäätöksen tulkitsemiseen. Kaksipäiväisen seminaarin ensimmäisenä...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Rahastojen tulevaisuus, juridiikka ja verotus

Aikatauluhuhtikuu 2021

Rahastojen tulevaisuus, juridiikka ja verotus -seminaari on kattava rahastojen maailmaan syventyvä koulutus, jossa opit erilaisten...

Lue lisää

Aikatauluhuhtikuu 2021

Lue lisää

27.04.2021

Rahastojen tulevaisuus, juridiikka ja verotus

Rahastojen tulevaisuus, juridiikka ja verotus -seminaari on kattava rahastojen maailmaan syventyvä koulutus, jossa opit erilaisten...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Onnistunut vastuunvalinta henkilövakuutuksissa

Aikatauluhuhtikuu 2021

Seminaarissa käsitellään henkilövakuutuksen vastuunvalintaa sopimusoikeudellisena kysymyksenä vakuutuksenottajan näkökulmasta ja...

Lue lisää

Aikatauluhuhtikuu 2021

Lue lisää

29.04.2021

Onnistunut vastuunvalinta henkilövakuutuksissa

Seminaarissa käsitellään henkilövakuutuksen vastuunvalintaa sopimusoikeudellisena kysymyksenä vakuutuksenottajan näkökulmasta ja...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Lääketiede vakuutusalalla 2

Aikataulukesäkuu 2021

Seminaari tarjoaa kattavasti tietoa siitä, mitä lääketieteellisiä ja juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä. Se...

Lue lisää

Aikataulukesäkuu 2021

Lue lisää

01.06.2021

Lääketiede vakuutusalalla 2

Seminaari tarjoaa kattavasti tietoa siitä, mitä lääketieteellisiä ja juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä. Se...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vakuutustoimialan digitaalisen kehittämisen verkostotapaaminen

Aikatauluelokuu 2021

Kahden päivän seminaarissa syvennytään monipuolisesti vakuutusyhtiöiden ja finanssialan tietojenkäsittelyn muuttuvaan toimintakenttään....

Lue lisää

Aikatauluelokuu 2021

Lue lisää

25.08.2021

Vakuutustoimialan digitaalisen kehittämisen verkostotapaaminen

Kahden päivän seminaarissa syvennytään monipuolisesti vakuutusyhtiöiden ja finanssialan tietojenkäsittelyn muuttuvaan toimintakenttään....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vastuuvakuutusten ja -korvausten perusteet I

Aikatauluelokuu 2021

Online-seminaarisarja: Vastuuvakuutusten perusteet -kokonaisuuden tavoitteena on tunnistaa vastuuvahinkojen keskeiset käsitteet sekä...

Lue lisää

Aikatauluelokuu 2021

Lue lisää

31.08.2021

Vastuuvakuutusten ja -korvausten perusteet I

Online-seminaarisarja: Vastuuvakuutusten perusteet -kokonaisuuden tavoitteena on tunnistaa vastuuvahinkojen keskeiset käsitteet sekä...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vastuuvakuutusten ja -korvausten perusteet II

Aikataulusyyskuu 2021

Online-seminaarisarja: Vastuuvakuutusten perusteet -kokonaisuuden tavoitteena on tunnistaa vastuuvahinkojen keskeiset käsitteet sekä...

Lue lisää

Aikataulusyyskuu 2021

Lue lisää

01.09.2021

Vastuuvakuutusten ja -korvausten perusteet II

Online-seminaarisarja: Vastuuvakuutusten perusteet -kokonaisuuden tavoitteena on tunnistaa vastuuvahinkojen keskeiset käsitteet sekä...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vastuuvakuutusten ja -korvausten perusteet III

Aikataulusyyskuu 2021

Online-seminaarisarja: Vastuuvakuutusten perusteet -kokonaisuuden tavoitteena on tunnistaa vastuuvahinkojen keskeiset käsitteet sekä...

Lue lisää

Aikataulusyyskuu 2021

Lue lisää

02.09.2021

Vastuuvakuutusten ja -korvausten perusteet III

Online-seminaarisarja: Vastuuvakuutusten perusteet -kokonaisuuden tavoitteena on tunnistaa vastuuvahinkojen keskeiset käsitteet sekä...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vastuuvakuutusten ja -korvausten erityisvastuut I

Aikataulusyyskuu 2021

Erityisvastuut Online -seminaarisarjan tarkoituksena on päästä pohtimaan esimerkkitapauksia vastuuvakuutuksen korvaustapauksista....

Lue lisää

Aikataulusyyskuu 2021

Lue lisää

09.09.2021

Vastuuvakuutusten ja -korvausten erityisvastuut I

Erityisvastuut Online -seminaarisarjan tarkoituksena on päästä pohtimaan esimerkkitapauksia vastuuvakuutuksen korvaustapauksista....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vastuuvakuutusten ja -korvausten erityisvastuut II

Aikataulusyyskuu 2021

Erityisvastuut Online -seminaarisarjan tarkoituksena on päästä pohtimaan esimerkkitapauksia vastuuvakuutuksen korvaustapauksista....

Lue lisää

Aikataulusyyskuu 2021

Lue lisää

10.09.2021

Vastuuvakuutusten ja -korvausten erityisvastuut II

Erityisvastuut Online -seminaarisarjan tarkoituksena on päästä pohtimaan esimerkkitapauksia vastuuvakuutuksen korvaustapauksista....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vastuuvakuutusten ja -korvausten tuotevastuu I

Aikataulusyyskuu 2021

Tuotevastuut Online -seminaarisarjan tarkoituksena on käydä läpi tuotteisiin ja palveluihin liittyviä vastuita ja korvaustapauksia....

Lue lisää

Aikataulusyyskuu 2021

Lue lisää

16.09.2021

Vastuuvakuutusten ja -korvausten tuotevastuu I

Tuotevastuut Online -seminaarisarjan tarkoituksena on käydä läpi tuotteisiin ja palveluihin liittyviä vastuita ja korvaustapauksia....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Liikennevakuuttamisen ja -korvaamisen ajankohtaispäivä

Aikataululokakuu 2021

Saat seminaarista hyvät perustiedot lääketieteellisten ja oikeudellisten asioiden yhdistämisestä liikennevakuutuskorvausten näkökulmasta....

Lue lisää

Aikataululokakuu 2021

Lue lisää

07.10.2021

Liikennevakuuttamisen ja -korvaamisen ajankohtaispäivä

Saat seminaarista hyvät perustiedot lääketieteellisten ja oikeudellisten asioiden yhdistämisestä liikennevakuutuskorvausten näkökulmasta....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Perintäkoulutus – perinnän vaiheet ja tehokas saatavien hallinta

Aikataululokakuu 2021

Perintäkoulutus-seminaari on käytännönläheinen koulutus, jonka jälkeen ymmärrät perintäprosessin eri vaiheet ja menettelytavat. Koulutus...

Lue lisää

Aikataululokakuu 2021

Lue lisää

28.10.2021

Perintäkoulutus – perinnän vaiheet ja tehokas saatavien hallinta

Perintäkoulutus-seminaari on käytännönläheinen koulutus, jonka jälkeen ymmärrät perintäprosessin eri vaiheet ja menettelytavat. Koulutus...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Lääketiede ja aivovammat henkilövakuutuskorvauksissa

Aikataululokakuu 2021

Seminaarissa tarkastellaan lääketieteellisiä seikkoja syy–seuraus-periaatteen kautta. Päivän sisältö on lääketieteeseen painottuva ja se on...

Lue lisää

Aikataululokakuu 2021

Lue lisää

29.10.2021

Lääketiede ja aivovammat henkilövakuutuskorvauksissa

Seminaarissa tarkastellaan lääketieteellisiä seikkoja syy–seuraus-periaatteen kautta. Päivän sisältö on lääketieteeseen painottuva ja se on...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Muutoksenhakumenettely lakisääteisissä henkilövakuutuksissa ja muissa toimeentuloturvaetuuksissa

Aikataulumarraskuu 2021

Seminaarissa käydään läpi muutoksenhakukäytäntöjä Vakuutusoikeuden toimialalla, jossa noudatetaan hallintoprosessia ja sovelletaan Lakia...

Lue lisää

Aikataulumarraskuu 2021

Lue lisää

03.11.2021

Muutoksenhakumenettely lakisääteisissä henkilövakuutuksissa ja muissa toimeentuloturvaetuuksissa

Seminaarissa käydään läpi muutoksenhakukäytäntöjä Vakuutusoikeuden toimialalla, jossa noudatetaan hallintoprosessia ja sovelletaan Lakia...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Uudistuvaa lainsäädäntöä ja lakien soveltamista

Aikataulujoulukuu 2021

Seminaaripäivän aikana tutustumme tuleviin muutoksiin ja luomme katsauksen myös vakavaraisuussääntelyn muutoksiin. Päivän jälkimmäinen osa...

Lue lisää

Aikataulujoulukuu 2021

Lue lisää

15.12.2021

Uudistuvaa lainsäädäntöä ja lakien soveltamista

Seminaaripäivän aikana tutustumme tuleviin muutoksiin ja luomme katsauksen myös vakavaraisuussääntelyn muutoksiin. Päivän jälkimmäinen osa...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Henkilövakuutusten vastuunvalinta ja mielenterveys

Aikatauluhelmikuu 2022

Seminaarissa käsitellään vastuunvalinnan merkitystä ja vastuunvalintaa sopimusoikeudellisesta näkökulmasta käsin sekä tarkastellaan...

Lue lisää

Aikatauluhelmikuu 2022

Lue lisää

15.02.2022

Henkilövakuutusten vastuunvalinta ja mielenterveys

Seminaarissa käsitellään vastuunvalinnan merkitystä ja vastuunvalintaa sopimusoikeudellisesta näkökulmasta käsin sekä tarkastellaan...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Compliance, eettisyys, vastuullisuus ja maine

Aikataulumaaliskuu 2022

Compliance, eettisyys, vastuullisuus ja maine -seminaari syventyy vaatimusten mukaiseen, eettiseen ja vastuulliseen yritystoimintaan....

Lue lisää

Aikataulumaaliskuu 2022

Lue lisää

16.03.2022

Compliance, eettisyys, vastuullisuus ja maine

Compliance, eettisyys, vastuullisuus ja maine -seminaari syventyy vaatimusten mukaiseen, eettiseen ja vastuulliseen yritystoimintaan....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Finanssialan uhat ja riskit nyt ja tulevaisuudessa

Aikataulumaaliskuu 2022

Finanssialan uhat ja riskit nyt ja tulevaisuudessa -seminaari tarjoaa osallistujalle kattavan paketin finanssialan toimintaympäristön...

Lue lisää

Aikataulumaaliskuu 2022

Lue lisää

23.03.2022

Finanssialan uhat ja riskit nyt ja tulevaisuudessa

Finanssialan uhat ja riskit nyt ja tulevaisuudessa -seminaari tarjoaa osallistujalle kattavan paketin finanssialan toimintaympäristön...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Maksamisen digitalisoituva toimintaympäristö

Aikataulumaaliskuu 2022

Päivän aikana opit tuntemaan monipuolisesti maksamisen toimintaympäristön muutosvoimia. Aihetta lähestytään muun muassa sääntelyn,...

Lue lisää

Aikataulumaaliskuu 2022

Lue lisää

29.03.2022

Maksamisen digitalisoituva toimintaympäristö

Päivän aikana opit tuntemaan monipuolisesti maksamisen toimintaympäristön muutosvoimia. Aihetta lähestytään muun muassa sääntelyn,...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Henkilövakuuttaminen ja lääketiede: aistivammat, kipu ja särky

Aikatauluhuhtikuu 2022

Seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä, eri vakutuslajien korvauspiiriä ja juridiikkaa sekä miten kommunikoida asiantuntevasti...

Lue lisää

Aikatauluhuhtikuu 2022

Lue lisää

21.04.2022

Henkilövakuuttaminen ja lääketiede: aistivammat, kipu ja särky

Seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä, eri vakutuslajien korvauspiiriä ja juridiikkaa sekä miten kommunikoida asiantuntevasti...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vastuullinen sijoittaminen finanssialalla

Aikataulutoukokuu 2022

Vastuullinen sijoittaminen finanssialalla -seminaari tarjoaa kattavan näkemyksen vastuullisen sijoittamisen nykykuvasta ja tulevaisuudesta....

Lue lisää

Aikataulutoukokuu 2022

Lue lisää

04.05.2022

Vastuullinen sijoittaminen finanssialalla

Vastuullinen sijoittaminen finanssialalla -seminaari tarjoaa kattavan näkemyksen vastuullisen sijoittamisen nykykuvasta ja tulevaisuudesta....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Potilasturvallisuus - Potilas- ja lääkevahingot

Aikataulusyyskuu 2022

Seminaarissa käsitellään potilasturvallisuutta potilas- ja lääkevahinkotilanteiden, -tilastojen ja -tapausten kautta. Tutustut päivän...

Lue lisää

Aikataulusyyskuu 2022

Lue lisää

04.09.2022

Potilasturvallisuus - Potilas- ja lääkevahingot

Seminaarissa käsitellään potilasturvallisuutta potilas- ja lääkevahinkotilanteiden, -tilastojen ja -tapausten kautta. Tutustut päivän...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Muutoksenhakukanavat omaisuus-, henkilö- ja vastuuvakuutuksissa

Aikataulusyyskuu 2022

Seminaari tarjoaa mahdollisuuden syventyä huippuasiantuntijoidemme luotsaamana laaja-alaiseen muutoksenhaun kenttään sekä ajankohtaisiin...

Lue lisää

Aikataulusyyskuu 2022

Lue lisää

06.09.2022

Muutoksenhakukanavat omaisuus-, henkilö- ja vastuuvakuutuksissa

Seminaari tarjoaa mahdollisuuden syventyä huippuasiantuntijoidemme luotsaamana laaja-alaiseen muutoksenhaun kenttään sekä ajankohtaisiin...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Liikennevahinkojen korvauspiirit, elävät rajapinnat ja regressit muuttuvassa maailmassa

Aikataulusyyskuu 2022

Seminaari tarjoaa kattavan kuvan liikenne-, työtapaturma- ja vastuuvakuutusten välisestä vastuunjaosta ja regresseistä käytännön...

Lue lisää

Aikataulusyyskuu 2022

Lue lisää

27.09.2022

Liikennevahinkojen korvauspiirit, elävät rajapinnat ja regressit muuttuvassa maailmassa

Seminaari tarjoaa kattavan kuvan liikenne-, työtapaturma- ja vastuuvakuutusten välisestä vastuunjaosta ja regresseistä käytännön...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Datan ja teknologian sääntely osana riskienhallintaa

Aikataulumarraskuu 2022

Seminaarissa syvennytään datan, teknologian ja turvallisuuden tulevaisuuteen finanssialalla sekä sääntelyn rooliin tässä kokonaisuudessa....

Lue lisää

Aikataulumarraskuu 2022

Lue lisää

09.11.2022

Datan ja teknologian sääntely osana riskienhallintaa

Seminaarissa syvennytään datan, teknologian ja turvallisuuden tulevaisuuteen finanssialalla sekä sääntelyn rooliin tässä kokonaisuudessa....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vakuutuskorvauspäätösten perusteleminen – tekstin sisällön ja rakenteen muotoilu ja sen merkitys

Aikataulumarraskuu 2022

Seminaaripäivän aikana käydään käytännön esimerkkien kautta läpi hyvän korvauspäätöksen rakenne ja perustelut. Opit tuottamaan selkeitä ja...

Lue lisää

Aikataulumarraskuu 2022

Lue lisää

22.11.2022

Vakuutuskorvauspäätösten perusteleminen – tekstin sisällön ja rakenteen muotoilu ja sen merkitys

Seminaaripäivän aikana käydään käytännön esimerkkien kautta läpi hyvän korvauspäätöksen rakenne ja perustelut. Opit tuottamaan selkeitä ja...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla

Aikataulumarraskuu 2022

Puolen päivän seminaari johdattaa osallistujan talousrikollisuuden nykykuvaan ja auttaa tunnistamaan keskeisiä talousrikollisuuden...

Lue lisää

Aikataulumarraskuu 2022

Lue lisää

23.11.2022

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla

Puolen päivän seminaari johdattaa osallistujan talousrikollisuuden nykykuvaan ja auttaa tunnistamaan keskeisiä talousrikollisuuden...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

EU-taksonomia – kestävyysluokittelun kriteeristön vaikutukset finanssialalle

Aikataulumarraskuu 2022

Seminaarissa kuulemme taksonomian viimeisimmistä muutoksista, aikataulusta, velvoitteista sekä raportoinnista. Lisäksi tarkastelemme...

Lue lisää

Aikataulumarraskuu 2022

Lue lisää

29.11.2022

EU-taksonomia – kestävyysluokittelun kriteeristön vaikutukset finanssialalle

Seminaarissa kuulemme taksonomian viimeisimmistä muutoksista, aikataulusta, velvoitteista sekä raportoinnista. Lisäksi tarkastelemme...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vuoden 2022 päätösseminaari – vakuutusalan ajankohtaiset teemat ja tulevaisuuden näkymät

Aikataulujoulukuu 2022

Finvan vuoden 2022 päättävä seminaari tarjoaa monipuolisen katsauksen vakuutusalaa koskettavista ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden...

Lue lisää

Aikataulujoulukuu 2022

Lue lisää

14.12.2022

Vuoden 2022 päätösseminaari – vakuutusalan ajankohtaiset teemat ja tulevaisuuden näkymät

Finvan vuoden 2022 päättävä seminaari tarjoaa monipuolisen katsauksen vakuutusalaa koskettavista ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Sopimus- ja vakuutusoikeudellisia oikeustapauksia ja sopimusriskien hallinnan perusteita

Aikataulutammikuu 2023

Tutustu sopimusoikeuden perusteisiin sekä ajankohtaisiin sopimus- ja vakuutusoikeudellisiin oikeustapauksiin.

Lue lisää

Aikataulutammikuu 2023

Lue lisää

11.01.2023

Sopimus- ja vakuutusoikeudellisia oikeustapauksia ja sopimusriskien hallinnan perusteita

Tutustu sopimusoikeuden perusteisiin sekä ajankohtaisiin sopimus- ja vakuutusoikeudellisiin oikeustapauksiin.

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Tekoäly, tekoälyasetus ja vastuullisuus – sovellutukset pankki- ja vakuutuskontekstissa

Aikatauluhelmikuu 2023

Aamupäivän aikana tulemme käsittelemään teemaa kolmikannan kautta, joka sisältää tutkimustiedon, sääntelyn sekä finanssiliiketoiminnan...

Lue lisää

Aikatauluhelmikuu 2023

Lue lisää

14.02.2023

Tekoäly, tekoälyasetus ja vastuullisuus – sovellutukset pankki- ja vakuutuskontekstissa

Aamupäivän aikana tulemme käsittelemään teemaa kolmikannan kautta, joka sisältää tutkimustiedon, sääntelyn sekä finanssiliiketoiminnan...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

Aikatauluhelmikuu 2023

Vakuutusalan oma syventävä tutkinto, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan osaamisen. Tutkinnon suorittamisen...

Lue lisää

Aikatauluhelmikuu 2023

Lue lisää

15.02.2023

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

Vakuutusalan oma syventävä tutkinto, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan osaamisen. Tutkinnon suorittamisen...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Yritysrahoitus, luottoriskit ja vastuullisuus

Aikataulumaaliskuu 2023

Seminaaripäivän aikana opit tulkitsemaan ja arvioimaan monipuolisemmin yrityksen luottokelpoisuutta sekä lisäät ymmärrystäsi...

Lue lisää

Aikataulumaaliskuu 2023

Lue lisää

08.03.2023

Yritysrahoitus, luottoriskit ja vastuullisuus

Seminaaripäivän aikana opit tulkitsemaan ja arvioimaan monipuolisemmin yrityksen luottokelpoisuutta sekä lisäät ymmärrystäsi...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Mielenterveyden häiriöt, hoitopolku ja kuntoutuminen – Mahdollisuudet ja haasteet vakuutusten vastuunvalinnassa

Aikataulumaaliskuu 2023

Seminaari on suunnattu vakuutusalalla työskenteleville, jotka kohtaavat mielenterveysteemaan liittyviä kysymyksiä arjessaan. Seminaari...

Lue lisää

Aikataulumaaliskuu 2023

Lue lisää

09.03.2023

Mielenterveyden häiriöt, hoitopolku ja kuntoutuminen – Mahdollisuudet ja haasteet vakuutusten vastuunvalinnassa

Seminaari on suunnattu vakuutusalalla työskenteleville, jotka kohtaavat mielenterveysteemaan liittyviä kysymyksiä arjessaan. Seminaari...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla

Aikataulumaaliskuu 2023

Koulutuksessa käsitellään riskienhallinnan laajempaa viitekehystä, onnistuneen compliance-toiminnan rakentamista, eettisiä kysymyksiä,...

Lue lisää

Aikataulumaaliskuu 2023

Lue lisää

14.03.2023

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla

Koulutuksessa käsitellään riskienhallinnan laajempaa viitekehystä, onnistuneen compliance-toiminnan rakentamista, eettisiä kysymyksiä,...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

KYC- & AML-sääntelyn ABC – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen perusteet

Aikataulumaaliskuu 2023

Koulutuksen jälkeen ymmärrät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sekä asiakkaan tuntemisen sääntelyn ja siihen liittyvät...

Lue lisää

Aikataulumaaliskuu 2023

Lue lisää

15.03.2023

KYC- & AML-sääntelyn ABC – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen perusteet

Koulutuksen jälkeen ymmärrät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sekä asiakkaan tuntemisen sääntelyn ja siihen liittyvät...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vahingonkorvausoikeus ja vastuuvakuutukset

Aikataulumaaliskuu 2023

Miten vahingonkorvausvelvollisuus muodostuu, kun henkilö liukastuu tai kun hammas lohkeaa viallisen elintarvikkeen vuoksi? Entä mitä...

Lue lisää

Aikataulumaaliskuu 2023

Lue lisää

28.03.2023

Vahingonkorvausoikeus ja vastuuvakuutukset

Miten vahingonkorvausvelvollisuus muodostuu, kun henkilö liukastuu tai kun hammas lohkeaa viallisen elintarvikkeen vuoksi? Entä mitä...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Aikataulumaaliskuu 2023

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisista teemoista sekä sääntelyn...

Lue lisää

Aikataulumaaliskuu 2023

Lue lisää

29.03.2023

KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisista teemoista sekä sääntelyn...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Henkilötietojen käsittely, tietosuoja ja ePrivacy finanssialalla

Aikataulutammikuu 1970

Aikataulutammikuu 1970

01.01.1970

Henkilötietojen käsittely, tietosuoja ja ePrivacy finanssialalla

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Johdannaismarkkinat ja sääntely 11.11.2020

Aikataulutammikuu 1970

Aikataulutammikuu 1970

01.01.1970

Johdannaismarkkinat ja sääntely 11.11.2020

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

A Roadmap for Superior Value Extraction

Aikataulutammikuu 1970

Aikataulutammikuu 1970

01.01.1970

A Roadmap for Superior Value Extraction

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Varainhoidon ajankohtaispäivä

Aikataulutammikuu 1970

Aikataulutammikuu 1970

01.01.1970

Varainhoidon ajankohtaispäivä

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vakuutusmatematiikan perusteet ja case-päivä 31.3.-1.4.2020

Aikataulutammikuu 1970

Aikataulutammikuu 1970

01.01.1970

Vakuutusmatematiikan perusteet ja case-päivä 31.3.-1.4.2020

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Asiakasyritysten tilinpäätösanalyysi ja tunnusluvut

Aikataulutammikuu 1970

Aikataulutammikuu 1970

01.01.1970

Asiakasyritysten tilinpäätösanalyysi ja tunnusluvut

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Asiakkaan tunteminen -verkkokurssi

Verkkokurssi

Verkkokurssi

Asiakkaan tunteminen -verkkokurssi

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Globaalit ympäristöhaasteet ja finanssiala

Aikataulutammikuu 1970

Seminaari kasvattaa finanssialan asiantuntijoiden valmiutta reagoida ympäristöongel-mien aiheuttamiin muutoksiin yhteiskunnassa ja...

Lue lisää

Aikataulutammikuu 1970

Lue lisää

01.01.1970

Globaalit ympäristöhaasteet ja finanssiala

Seminaari kasvattaa finanssialan asiantuntijoiden valmiutta reagoida ympäristöongel-mien aiheuttamiin muutoksiin yhteiskunnassa ja...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Vakuutustutkinto, VTS

Ohjelmat, jotka voi aloittaa milloin vain

Vakuutustutkinto on tenttimuotoinen perustutkinto, joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista. Tutkinto perehdyttää...

Lue lisää

Ohjelmat, jotka voi aloittaa milloin vain

Lue lisää

Kuukausittain suorituspäivänä

Vakuutustutkinto, VTS

Vakuutustutkinto on tenttimuotoinen perustutkinto, joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista. Tutkinto perehdyttää...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää

Rahoitusasiantuntijan osaamiskoe

Aikataulutammikuu 1970

Rahoitusasiantuntijan osaamiskoe on finanssialalla sekä alan ulkopuolella rahoitustehtävissä toimivien asiantuntijoiden osaamisen...

Lue lisää

Aikataulutammikuu 1970

Lue lisää

01.01.1970

Rahoitusasiantuntijan osaamiskoe

Rahoitusasiantuntijan osaamiskoe on finanssialalla sekä alan ulkopuolella rahoitustehtävissä toimivien asiantuntijoiden osaamisen...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Lue lisää