Määritä hakuehdot

Näytä lisää ()
Näytä lisää ()

Ei tuloksia

Palvelumuotoilu ja finanssiala

Aikatauluelokuu 2020

Työpajamuotoinen seminaari opastaa käytännönläheisesti palvelumuotoilun alkuun ja antaa konkreettisia työkaluja omaan tekemiseen. Seminaari...

Aikatauluelokuu 2020

25.08.2020

Palvelumuotoilu ja finanssiala

Työpajamuotoinen seminaari opastaa käytännönläheisesti palvelumuotoilun alkuun ja antaa konkreettisia työkaluja omaan tekemiseen. Seminaari...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Finanssialan asiantuntija viestijänä ja vaikuttajana

Aikatauluelokuu 2020

Seminaaripäivässä tutkitaan päivittäiseen työhön liittyviä erilaisia vuorovaikutustilanteita ja niiden napakkaa haltuunottoa. Tarkoituksena...

Aikatauluelokuu 2020

28.08.2020

Finanssialan asiantuntija viestijänä ja vaikuttajana

Seminaaripäivässä tutkitaan päivittäiseen työhön liittyviä erilaisia vuorovaikutustilanteita ja niiden napakkaa haltuunottoa. Tarkoituksena...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Pankkien ansaintalogiikka, vakavaraisuussääntely ja vastuullisuus

Aikataulusyyskuu 2020

Seminaarissa syvennytään ajankohtaisiin sääntelykokonaisuuksiin ja luodaan selkeä ymmärrys niiden vaikutuksista pankkien liiketoiminnalle....

Aikataulusyyskuu 2020

03.09.2020

Pankkien ansaintalogiikka, vakavaraisuussääntely ja vastuullisuus

Seminaarissa syvennytään ajankohtaisiin sääntelykokonaisuuksiin ja luodaan selkeä ymmärrys niiden vaikutuksista pankkien liiketoiminnalle....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Aikataulusyyskuu 2020

Finva, working together with ACAMS, offers a preparation course for the Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) certification in...

Aikataulusyyskuu 2020

07.09.2020

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Finva, working together with ACAMS, offers a preparation course for the Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) certification in...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Sähköinen asuntokauppa nyt ja tulevaisuudessa

Aikataulusyyskuu 2020

Sähköisen asuntokaupan seminaaripäivässä syvennät osaamistasi digitaalisen asuntokaupan käytännöistä sekä kuulet hankkeiden etenemisestä....

Aikataulusyyskuu 2020

18.09.2020

Sähköinen asuntokauppa nyt ja tulevaisuudessa

Sähköisen asuntokaupan seminaaripäivässä syvennät osaamistasi digitaalisen asuntokaupan käytännöistä sekä kuulet hankkeiden etenemisestä....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Perintäkoulutus – perinnän vaiheet ja tehokas saatavien hallinta

Aikataululokakuu 2020

Perintäkoulutus -seminaari on käytännönläheinen koulutus, jonka jälkeen ymmärrät perintätoimen eri vaiheet ja perintäprosessin aina...

Aikataululokakuu 2020

22.10.2020

Perintäkoulutus – perinnän vaiheet ja tehokas saatavien hallinta

Perintäkoulutus -seminaari on käytännönläheinen koulutus, jonka jälkeen ymmärrät perintätoimen eri vaiheet ja perintäprosessin aina...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Ohjelmistorobotiikka finanssialan työn tehostajana

Aikataululokakuu 2020

Seminaarin jälkeen sinulla on kattava ymmärrys ohjelmistorobotiikan perusteista ja toiminnasta. Opit päivän aikana myös...

Aikataululokakuu 2020

29.10.2020

Ohjelmistorobotiikka finanssialan työn tehostajana

Seminaarin jälkeen sinulla on kattava ymmärrys ohjelmistorobotiikan perusteista ja toiminnasta. Opit päivän aikana myös...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Liikennevakuuttamisen ja -korvaamisen ajankohtaispäivä

Aikataulumarraskuu 2020

Laajenna ymmärrystäsi liikennevakuutuslain soveltamisesta ja korvauskäsittelyn juridiikasta sekä tiedä mitä muutoksia on tulossa....

Aikataulumarraskuu 2020

10.11.2020

Liikennevakuuttamisen ja -korvaamisen ajankohtaispäivä

Laajenna ymmärrystäsi liikennevakuutuslain soveltamisesta ja korvauskäsittelyn juridiikasta sekä tiedä mitä muutoksia on tulossa....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Johdannaismarkkinat ja sääntely

Aikataulumarraskuu 2020

Seminaarissa tarkastellaan eri johdannaisinstrumenttien ominaisuuksia ja roolia. Lisäksi seminaarissa syvennytään tarkemmin johdannaisten...

Aikataulumarraskuu 2020

11.11.2020

Johdannaismarkkinat ja sääntely

Seminaarissa tarkastellaan eri johdannaisinstrumenttien ominaisuuksia ja roolia. Lisäksi seminaarissa syvennytään tarkemmin johdannaisten...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Personförsäkringar – med blick på framtiden

Aikataulumarraskuu 2020

Seminarium behandlar både nya och äldre viktiga teman inom personförsäkringar, arbetsolycksfallsförsäkringen och annan...

Aikataulumarraskuu 2020

12.11.2020

Personförsäkringar – med blick på framtiden

Seminarium behandlar både nya och äldre viktiga teman inom personförsäkringar, arbetsolycksfallsförsäkringen och annan...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Vakuutusalan lainsäädäntö ja sääntelyhankkeet

Aikataulujoulukuu 2020

Seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa keskeisten finanssialan sääntelyhankkeiden etenemisestä ja vaikutuksista tulevien vuosien...

Aikataulujoulukuu 2020

09.12.2020

Vakuutusalan lainsäädäntö ja sääntelyhankkeet

Seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa keskeisten finanssialan sääntelyhankkeiden etenemisestä ja vaikutuksista tulevien vuosien...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Finanssiala tulevaisuudessa

Aikataulujoulukuu 2020

Seminaarissa vahvistat näkemyksiäsi ja haastat ajatteluasi. Opit, mikä merkitys on trendeillä ja vastatrendeillä, mitä ne ovat ja miten ne...

Aikataulujoulukuu 2020

10.12.2020

Finanssiala tulevaisuudessa

Seminaarissa vahvistat näkemyksiäsi ja haastat ajatteluasi. Opit, mikä merkitys on trendeillä ja vastatrendeillä, mitä ne ovat ja miten ne...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

Aikatauluhelmikuu 2021

Vakuutusalan oma syventävä tutkinto, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan osaamisen. Tutkinnon suorittamisen...

Aikatauluhelmikuu 2021

10.02.2021

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

Vakuutusalan oma syventävä tutkinto, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan osaamisen. Tutkinnon suorittamisen...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Yritysrahoitus, luottoriskit ja vastuullisuus

Aikatauluhelmikuu 2021

Koulutuksen aikana opit tulkitsemaan talouden informaation sekä tunnuslukujen avulla niin pika- kuin syväanalyysin kautta yrityksen...

Aikatauluhelmikuu 2021

16.02.2021

Yritysrahoitus, luottoriskit ja vastuullisuus

Koulutuksen aikana opit tulkitsemaan talouden informaation sekä tunnuslukujen avulla niin pika- kuin syväanalyysin kautta yrityksen...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Projektinhallinnan perusteet finanssialalla

Aikatauluhelmikuu 2021

Koulutusohjelmassa opit perustiedot ja -taidot projektien hallinnasta sekä kehität ymmärrystäsi projektinhallinnan perusteista. Pääset...

Aikatauluhelmikuu 2021

17.02.2021

Projektinhallinnan perusteet finanssialalla

Koulutusohjelmassa opit perustiedot ja -taidot projektien hallinnasta sekä kehität ymmärrystäsi projektinhallinnan perusteista. Pääset...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Finanssialan tulevaisuus ja menestyksekäs projektinhallinta

Aikatauluhelmikuu 2021

Seminaaripäivän aikana käydään läpi finanssialan liiketoiminnan murrosta sekä muutoksen tuomia vaikutuksia perinteisten toimijoiden...

Aikatauluhelmikuu 2021

18.02.2021

Finanssialan tulevaisuus ja menestyksekäs projektinhallinta

Seminaaripäivän aikana käydään läpi finanssialan liiketoiminnan murrosta sekä muutoksen tuomia vaikutuksia perinteisten toimijoiden...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Riskienhallinta ja Compliance finanssialalla

Aikataulumaaliskuu 2021

Koulutuksessa käsitellään riskienhallinnan laajempaa viitekehystä, onnistuneen compliance-toiminnan rakentamista, eettisiä kysymyksiä,...

Aikataulumaaliskuu 2021

09.03.2021

Riskienhallinta ja Compliance finanssialalla

Koulutuksessa käsitellään riskienhallinnan laajempaa viitekehystä, onnistuneen compliance-toiminnan rakentamista, eettisiä kysymyksiä,...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Lääketiede vakuutusalalla 1

Aikataulumaaliskuu 2021

Seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä ja juridiikkaa sekä kommunikoida sujuvammin kyseisten alojen edustajien kanssa.

Aikataulumaaliskuu 2021

10.03.2021

Lääketiede vakuutusalalla 1

Seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä ja juridiikkaa sekä kommunikoida sujuvammin kyseisten alojen edustajien kanssa.

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

KYC- & AML-sääntelyn ABC – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen perusteet

Aikataulumaaliskuu 2021

Koulutuksen jälkeen ymmärrät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sekä asiakkaan tuntemisen sääntelyn ja siihen liittyvät...

Aikataulumaaliskuu 2021

11.03.2021

KYC- & AML-sääntelyn ABC – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen perusteet

Koulutuksen jälkeen ymmärrät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sekä asiakkaan tuntemisen sääntelyn ja siihen liittyvät...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Vakuutuskorvauspäätösten perusteleminen: tekstin sisältö ja rakenne

Aikataulumaaliskuu 2021

Päivän aikana opit tuottamaan entistä parempia perusteluja niin korvauspäätöksiin kuin vastuunvalintaan. Seminaarissa käydään esimerkkien...

Aikataulumaaliskuu 2021

16.03.2021

Vakuutuskorvauspäätösten perusteleminen: tekstin sisältö ja rakenne

Päivän aikana opit tuottamaan entistä parempia perusteluja niin korvauspäätöksiin kuin vastuunvalintaan. Seminaarissa käydään esimerkkien...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Compliance finanssialalla: lainsäädännön kokonaiskuva ja muutosajurit

Aikataulumaaliskuu 2021

Seminaarin tavoitteena on vahvistaa compliance-osaamista ja tarjota ajankohtaista tietoa compliance-toimintoihin keskeisimmin vaikuttavista...

Aikataulumaaliskuu 2021

16.03.2021

Compliance finanssialalla: lainsäädännön kokonaiskuva ja muutosajurit

Seminaarin tavoitteena on vahvistaa compliance-osaamista ja tarjota ajankohtaista tietoa compliance-toimintoihin keskeisimmin vaikuttavista...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Sisäinen valvonta, väärinkäytökset ja oikein toimimisen kulttuuri riskienhallinnassa

Aikataulumaaliskuu 2021

Seminaaripäivän jälkeen sinulla on kattava ymmärrys sisäisen valvonnan ja tarkastuksen periaatteista ja roolista sekä osaat tunnistaa...

Aikataulumaaliskuu 2021

17.03.2021

Sisäinen valvonta, väärinkäytökset ja oikein toimimisen kulttuuri riskienhallinnassa

Seminaaripäivän jälkeen sinulla on kattava ymmärrys sisäisen valvonnan ja tarkastuksen periaatteista ja roolista sekä osaat tunnistaa...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Aikataulumaaliskuu 2021

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä, pakotteista sekä...

Aikataulumaaliskuu 2021

30.03.2021

KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä, pakotteista sekä...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Operatiivisten riskien hallinta finanssialalla

Aikatauluhuhtikuu 2021

Seminaari tarkastelee finanssialan yritysten operatiivisten riskien hallintaan kytkeytyviä teemoja monelta eri kantilta. Puheenvuoroissa...

Aikatauluhuhtikuu 2021

14.04.2021

Operatiivisten riskien hallinta finanssialalla

Seminaari tarkastelee finanssialan yritysten operatiivisten riskien hallintaan kytkeytyviä teemoja monelta eri kantilta. Puheenvuoroissa...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Vakuutustoiminnan laskentapäivät

Aikatauluhuhtikuu 2021

Perustietoa vakuutusyhtiön laskentatoimesta ja apuja vakuutusyhtiön tilinpäätöksen tulkitsemiseen. Kaksipäiväisen seminaarin ensimmäisenä...

Aikatauluhuhtikuu 2021

21.04.2021

Vakuutustoiminnan laskentapäivät

Perustietoa vakuutusyhtiön laskentatoimesta ja apuja vakuutusyhtiön tilinpäätöksen tulkitsemiseen. Kaksipäiväisen seminaarin ensimmäisenä...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Rahastojen tulevaisuus, juridiikka ja verotus

Aikatauluhuhtikuu 2021

Rahastojen tulevaisuus, juridiikka ja verotus -seminaari on kattava rahastojen maailmaan syventyvä koulutus, jossa opit erilaisten...

Aikatauluhuhtikuu 2021

27.04.2021

Rahastojen tulevaisuus, juridiikka ja verotus

Rahastojen tulevaisuus, juridiikka ja verotus -seminaari on kattava rahastojen maailmaan syventyvä koulutus, jossa opit erilaisten...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Onnistunut vastuunvalinta henkilövakuutuksissa

Aikatauluhuhtikuu 2021

Seminaarissa käsitellään henkilövakuutuksen vastuunvalintaa sopimusoikeudellisena kysymyksenä vakuutuksenottajan näkökulmasta ja...

Aikatauluhuhtikuu 2021

29.04.2021

Onnistunut vastuunvalinta henkilövakuutuksissa

Seminaarissa käsitellään henkilövakuutuksen vastuunvalintaa sopimusoikeudellisena kysymyksenä vakuutuksenottajan näkökulmasta ja...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Maksuliikkeen digitalisoituva toimintaympäristö

Aikataulutoukokuu 2021

Päivän aikana opit tuntemaan monipuolisesti maksuliikenteen toimintaympäristön sekä eri toimijoiden roolit maksamisen järjestelmässä. Saat...

Aikataulutoukokuu 2021

04.05.2021

Maksuliikkeen digitalisoituva toimintaympäristö

Päivän aikana opit tuntemaan monipuolisesti maksuliikenteen toimintaympäristön sekä eri toimijoiden roolit maksamisen järjestelmässä. Saat...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Asiakkaiden tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tiedonantovelvollisuus finanssialalla

Aikataulutoukokuu 2021

Seminaarissa käydään läpi vakuutuksen elinkaari tarjousvaiheesta tarjouksen hyväksymiseen, mahdollisiin korvaustapahtumiin ja lopuksi...

Aikataulutoukokuu 2021

25.05.2021

Asiakkaiden tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tiedonantovelvollisuus finanssialalla

Seminaarissa käydään läpi vakuutuksen elinkaari tarjousvaiheesta tarjouksen hyväksymiseen, mahdollisiin korvaustapahtumiin ja lopuksi...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Lääketiede vakuutusalalla 2

Aikataulukesäkuu 2021

Seminaari tarjoaa kattavasti tietoa siitä, mitä lääketieteellisiä ja juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä. Se...

Aikataulukesäkuu 2021

01.06.2021

Lääketiede vakuutusalalla 2

Seminaari tarjoaa kattavasti tietoa siitä, mitä lääketieteellisiä ja juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä. Se...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Vakuutustoimialan digitaalisen kehittämisen verkostotapaaminen

Aikatauluelokuu 2021

Kahden päivän seminaarissa syvennytään monipuolisesti vakuutusyhtiöiden ja finanssialan tietojenkäsittelyn muuttuvaan toimintakenttään....

Aikatauluelokuu 2021

25.08.2021

Vakuutustoimialan digitaalisen kehittämisen verkostotapaaminen

Kahden päivän seminaarissa syvennytään monipuolisesti vakuutusyhtiöiden ja finanssialan tietojenkäsittelyn muuttuvaan toimintakenttään....

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Finanssialan asiantuntijan esiintymistaidot

Aikataulumarraskuu 2021

Finanssialan asiantuntijan esiintymistaidot -seminaarista saat rohkeutta esiintymiseen ja työvälineitä omaan ilmaisuun. Pääset...

Aikataulumarraskuu 2021

04.11.2021

Finanssialan asiantuntijan esiintymistaidot

Finanssialan asiantuntijan esiintymistaidot -seminaarista saat rohkeutta esiintymiseen ja työvälineitä omaan ilmaisuun. Pääset...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Digitaaliset rahoitusalan palvelut

Aikataulutammikuu 1970

Seminaarin tavoitteena on antaa laaja-alaista näkymää finanssialan digitalisaatioon liittyviin toimiin. Seminaarin aamupäivässä syvennytään...

Aikataulutammikuu 1970

01.01.1970

Digitaaliset rahoitusalan palvelut

Seminaarin tavoitteena on antaa laaja-alaista näkymää finanssialan digitalisaatioon liittyviin toimiin. Seminaarin aamupäivässä syvennytään...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Globaalit ympäristöhaasteet ja finanssiala

Aikataulutammikuu 1970

Seminaari kasvattaa finanssialan asiantuntijoiden valmiutta reagoida ympäristöongel-mien aiheuttamiin muutoksiin yhteiskunnassa ja...

Aikataulutammikuu 1970

01.01.1970

Globaalit ympäristöhaasteet ja finanssiala

Seminaari kasvattaa finanssialan asiantuntijoiden valmiutta reagoida ympäristöongel-mien aiheuttamiin muutoksiin yhteiskunnassa ja...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Asuntoluottodirektiivin vaateiden Carry On

Verkkokurssi

Verkkokurssien sisältö on suunniteltu Asuntoluottodirektiivin vaateiden verkkokurssikokonaisuuden (license to operate -taso) jälkeen...

Verkkokurssi

Milloin vain

Asuntoluottodirektiivin vaateiden Carry On

Verkkokurssien sisältö on suunniteltu Asuntoluottodirektiivin vaateiden verkkokurssikokonaisuuden (license to operate -taso) jälkeen...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Vakuutustutkinto, VTS

Ohjelmat, jotka voi aloittaa milloin vain

Vakuutustutkinto on tenttimuotoinen perustutkinto, joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista. Tutkinto perehdyttää...

Ohjelmat, jotka voi aloittaa milloin vain

Joka suorituspäivä

Vakuutustutkinto, VTS

Vakuutustutkinto on tenttimuotoinen perustutkinto, joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista. Tutkinto perehdyttää...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu

Asiakasyrityksen tilinpäätösanalyysi

Verkkokurssi

Kaksiosainen verkkokurssikokonaisuus auttaa oppimaan ja kertaamaan tilinpäätösanalyysin peruskäsitteitä. Se antaa suorittajalleen...

Verkkokurssi

Milloin vain

Asiakasyrityksen tilinpäätösanalyysi

Kaksiosainen verkkokurssikokonaisuus auttaa oppimaan ja kertaamaan tilinpäätösanalyysin peruskäsitteitä. Se antaa suorittajalleen...

Avaa lisätietoja klikkaamalla.
Ohjelmasivu