Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Datalla vaikuttaminen - Datalla tulosta

Ajantasaista tietoa datan mahdollisuuksista finanssisektorilla.

Laadukas data on edellytys viisaalle tekoälylle. Datalla on myös muita mahdollisuuksia organisaatiossa ja sen kehittämisessä. Esimerkiksi miten dataa hyödynnetään vaikuttamisen työvälineenä ja miten data parhaimmillaan toimii liiketoiminnan muutoksen polttoaineena? Miten ihmiset saadaan ymmärtämään isoista massoista koostuvaa tietoa ja miten se jaetaan ymmärrettävässä muodossa muille?

Datalla vaikuttaminen – datalla tulosta -seminaari tarjoaa ajantasaista tietoa datan mahdollisuuksista finanssisektorilla. Päivässä paneudutaan my datan, own datan ja big datan hyödyntämiseen ja siitä saadun tiedon välittämiseen kiinnostavasti. Tavoitteena on uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa organisaatiolle lisäarvoa. Finanssialalla toimitaan isojen datamäärien kanssa, ja tärkeää onkin saada viesti perustellusti perille. Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja tiedon vaihdantatalous syntyvät innovatiivisessa yhteisössä ja tieto jalostuu parviälyä hyödyntäen.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat työssään tietoja siitä, miten datalla voi vaikuttaa ja haluavat saada datan avulla lisää liikevaihtoa. Seminaarissa käsitellään organisaatiokulttuuria ja johtamismallia, jossa hyödynnetään kaikkien luovuutta ja kykyä ajatella ”out of the box”. 

Seminaari soveltuu myös henkilöille, jotka etsivät parhaita keinoja johtaa luovaa prosessia ja kannustaa työntekijöitä luovuuteen.

Sisältö

Päivän aikana käsitellään muun muassa mitä tiedon visualisointi on ja mihin tarkoituksiin se soveltuu. Päivässä käydään läpi tiedon visualisoinnin prosessia ja työkaluja. Lisäksi syvennytään siihen, miten tietoa voidaan hyödyntää ja miten organisaatiossa ja sen ulkopuolella voidaan innostaa ja osallistaa ihmisiä tekemään muutosta tulosten saavuttamiseksi ja entistä tehokkaampien toimintojen aikaansaamiseksi.

Luovuus ja innovatiivisuus on yrityksen tärkeimpiä kilpailutekijöitä. Miten työntekijöiden luovuutta voidaan maksimaalisesti hyödyntää asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämisessä? Miten kannustaa ihmisiä oma-aloitteellisuuteen, luovuuteen ja ”out of the box”-ajatteluun? Luovuutta pitää johtaa, koska mikään tuote tai palvelu ei synny itsestään. Pirinen kertoo luovan prosessin eri vaiheet ja miten sitä tulee johtaa. Hän käsittelee luovuutta ja yhteistyötä myös organisaatiokulttuurin ja voittajatiimin näkökulmasta. Me kaikki olemme luovia – osataanko sitä tarpeeksi hyödyntää? Miten johtaja saa ihmiset innovoimaan? Asiakkaat haluavat tehdä yhteistyötä luovien edelläkävijöiden kanssa. Luovuus on yrityksen menestyksen elinehto.  

Ohjelma

 

Tervetuloa
 

Data Economy

  • Mitä tiedon visualisointi on ja mihin tarkoituksiin se soveltuu?
  • Datan eri muodot ja niiden visualisoiminen
  • Näköhavainnon toiminta
  • Vakiintuneita esitystapoja: tilastografiikka, käsitegrafiikka, verkostomallit ja kartat
  • Vuorovaikutteisuus ja animaatiot
  • Tiedon visualisoinnin työprosessi ja työkalut

Juuso Koponen, informaatiomuotoilija ja Koponen+Hildén-suunnittelutoimiston perustaja, opettaja Aalto-yliopistossa ja muissa suomalaisissa korkeakouluissa

  Lounas
 

Luovuus ratkaisee– miten rakentaa luova organisaatiokulttuuri ja tiimityö? 

  • Luovuus ja innovatiivisuus yrityksen kilpailutekijänä– mitkä ovat luovan prosessin vaiheet ja parhaat työkalut?
  • Voittajajoukkue -  miten rakennan luovuutta edistävän tiimin? 
  • Inspiroiva johtaminen – innostava johtaminen tuottaa hyödyt liiketoiminnalle 

Helka Pirinen, tietokirjailija, valmentaja ja toimitusjohtaja, People & Leardership Consulting PLC Oy

16.00 Seminaaripäivä päättyy

Helka Pirinen

MBA, Master of Arts Helka Pirinen is a key note speaker, author, entrepreneur and founder of People & Leardership Consulting.

Pirinen has an extensive track record in business transformation and digitalization. She has over 18 years of experience in organizational design and leadership development. Pirinen has worked as a Principal, Head of People and Performance, Capgemini Consulting Finland and Senior Manager, Head of People & Change, KPMG Finland. She has written a very popular book about change management, ”Esimies muutoksen johtajana”, Almatalent. Pirinen is an passionate speaker, who inspires people to ”reclaim ther creativity”. Her slogan is: ”Stand up and speak out!”. We are all innovative - creativity is a team effort! Lead the innovation!

Juuso Koponen

Juuso Koponen on informaatiomuotoilija, graafinen suunnittelija ja journalisti. Hän suunnittelee infografiikkaa mm. aikakauslehtiin, oppi- ja tietokirjoihin, näyttelyihin sekä erilaisiin verkkopalveluihin.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta