Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Vastuullisuusraportoinnin (ESG) perusteet

Raportointi on olennainen ajuri yritysten vastuullisuuden kehittämisessä, minkä vuoksi on ensiarvoisen tärkeää huolehtia koko organisaation vastuullisuusosaamisesta. Perusteiden ymmärrys mahdollistaa vastuullisuustyön integroimisen entistä kiinteämmäksi osaksi päivittäistä työtä tekemällä mittaristoista ja syy-seuraussuhteista helposti lähestyttävämpiä. Kurssi tukee suorittajaa ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia vastuullisuusraportointiin liittyviä viitekehyksiä. Lisäksi hän tunnistaa keinoja mittaristojen kriittiseen arviointiin.

Kurssin aikana suorittaja kytkee teorian käytännön esimerkkeihin, ja näin ymmärtää myös paremmin vastuullisuuteen liittyviä riippuvuussuhteita. Verkkokurssin kesto on noin yksi tunti, sisältäen osaamista testaavan lopputestin.
 

Katso hinnat  Kysy lisätietoja

Verkkokurssi

Verkkokurssin sisällöstä: 

Verkkokurssi käy läpi käytännönläheisellä tavalla vastuullisuusraportoinnin keskeisiä elementtejä ja raportoinnin lähtökohtia. Näitä ovat esimerkiksi läpikäytävät avainkäsitteet ja yritysten rooli kestävässä kehityksessä.

Lisäksi verkkokurssilla opitaan raportoinnin syistä, tavoitteista, mittareista ja raportointiohjeistoista. Lopuksi kurssi käsittelee myös raportoinnin laadun kriteereitä ja laadun varmentamista. Verkkokurssin asiantuntijana toimii Emma-Riikka Myllymäki.

Kenelle?

Verkkokurssi sopii varainhoidon parissa työskenteleville asiantuntijoille, joiden tulee ymmärtää vastuullisuusraportoinnin perusteita. Se soveltuu myös finanssialan yhtiöissä toimiville yritysasiantuntijoille, sijoitusasiantuntijoille, yritysasiakasvastaaville, asiakasneuvojille tai muille vastuullisuusraportointiin liittyvää tietoa tarvitseville henkilöille.

Emma-Riikka Myllymäki

Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Apulaisprofessori Emma-Riikka Myllymäen asiantuntijuusalueet löytyvät ulkoisen laskentatoimen puolelta sisältäen taloudellisen raportoinnin laadun, tilintarkastuksen ja taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan. Hänen fokuksessaan on lisäksi yritysten vastuuraportointi ja integroitu raportointi.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Verkkokurssit on mahdollista ottaa käyttöön myös palveluna Finvan oppimisympäristössä – pyydä lisätietoa ja tarjous!

Verkkokurssin käyttöoikeus oppilaitoskäyttöön hinnoitellaan erikseen – pyydä tarjous!

Ota yhteyttä