Ajankohtaista

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

  • Paikka Kauppakorkeakoulun päärakennus, Helsinki
  • Hinta 4800 *€ + alv

Ilmoittautumisaika on mennyt kiinni

Kehity asiantuntijana – syvennä vakuutusalan osaamistasi

Ylempi vakuutustutkinto (YVTS) on vakuutusalan ammattilaisten ja työnantajien arvostama tutkinto, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan substanssiosaamisen. Tutkinto suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa, ja se kytkeytyy vahvasti omaan työhön tutkielman kautta. Lähiopetusjaksoilla saat viimeisintä tietoa vakuutusalasta, sparrausta oman alasi asiantuntijoilta ja kollegoilta sekä opit myös jakamaan osaamistasi työyhteisössäsi.

Tutkintorakenne

Tutkintoon sisältyy

  • asiantuntijuuteen ja oman asiantuntijuuden jakamiseen liittyvää oppimista
  • omien työtapojen analysointia ja projektimaisen työskentelytavan oppimista
  • eritasoisen vakuutusalan toimintaympäristöön liittyvän tiedon ymmärtämistä ja soveltamista omaan työhön
  • vakuutusalan lainsäädännön ja kuluttajansuojan rajausten ymmärtämistä
  • vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittämistä
  • verkostoitumista finanssialan asiantuntijoiden kanssa.

Kuinka kauan koulutusohjelman suorittaminen vie aikaa?

Koulutusohjelman suorittaminen kestää n. yhden vuoden, ja se on mahdollista suorittaa kokonaan etänä. Ajallisesti koulutusohjelma vie sinulta vain 11 päivää, joiden lisäksi sinun tulee varata aikaa tehtäviin, verkkokurssien suorittamiseen, tenttiin valmistautumiseen ja tutkielman tekemiseen.

 

Haluan kehittää ja päivittää omaa osaamistani jatkuvasti, ja Ylempi vakuutustutkinto tuntui luontevalta seuraavalta askeleelta Vakuutustutkinnon jälkeen. Tutkinto liittyy suoraan omaan työhöni ja hyödyttää myös työnantajaa. Tutkinto antaa laaja-alaisen näkemyksen niin alan perusteista kuin sen nykytilasta ja trendeistäkin. Koulutus tarjoaa uutta tietoa ja näkökulmia varmasti myös pidempään alalla toimineille. Lisäksi koulutuksen aikana pääsee verkostoitumaan muiden yhtiöiden edustajien kanssa ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.

Jenni Reijonen, vakuutuspäällikkö, OP Vahinkovakuutus

Kenelle

Avaa Sulje

Ylempi vakuutustutkinto on tarkoitettu lähinnä asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka tarvitsevat työssään kokonaisnäkemystä vakuutusalasta sekä haluavat syventää ammatillisia valmiuksiaan.

Tavoitteet

Avaa Sulje

Tutkinnon suorittamisen tavoitteena on lisätä vakuutusalan ammattitietoutta ja auttaa opiskelijaa soveltamaan työssään opiskelun aikana saavuttamiaan tietoja ja taitoja. Tämän toteuttamiseen kiinnitetään huomiota erityisesti tutkielman laatimisessa. Tutkinnon tavoitteena on myös kannustaa opiskelijaa oma-aloitteiseen tietojen ja osaamisen ylläpitämiseen sekä itsensä kehittämiseen tulevaisuuden toimintaympäristön vaateiden mukaisesti.

Lähiopetuspäivät ja vuorovaikutus verkko-oppimisympäristössä antavat erinomaisen tilaisuuden vakuutustiedon syventämiseen sekä eri yhtiöitä edustavien ammattilaisten väliseen keskusteluun ja kokemusten vaihtoon.

Sisältö ja aikataulu

Avaa Sulje

Lähijakso 1/2018 (kevään aloitus)

12.-13.3.2018

Lähijakso 2/2018

7.-8.5.2018

Lähijakso 3/2018 (syksyn aloitus)

10.-11.9.2018

Lähijakso 4/2018

10.-11.12.2018

2018 tenttiajat vahvistetaan myöhemmin

Pidätämme oikeuden ohjelman ja aikataulun muutoksiin.

Tutkinnon suorittamisen voi aloittaa joustavasti kaksi kertaa vuodessa – maaliskuussa tai syyskuussa. Tutkintoon kuuluu neljä vuosittain toteutettavaa yhteistä lähijaksoa ja kolmen lähiopetuspäivän verran valinnaisia seminaareja tutkinnon suoritusaikana. Lisäksi tutkintoon sisältyy tentti ja tutkielma.

Lisätiedot:
Kirsi Ivonen, Senior Program Director kirsi.ivonen@finva.fi tai 010 837 3774.

 

Toteutustapa

Avaa Sulje

Tutkinto koostuu yhteisistä ja yksilöllisesti valittavista opinnoista. Kokonaisuuteen kuuluu noin 11 lähiopetuspäivää, joista kahdeksan varsinaisilla koulutusjaksoilla ja vähintään kolme päivää valinnaisissa seminaareissa, sekä tentti ja tutkielman laatiminen.

Tutkinto toteutetaan hyödyntäen lähi- ja etäopetusta, itseopiskelua, verkko-oppimista, ryhmätöitä ja etätehtäviä.

* Hintatiedot ja ilmoittautumistiedot

Avaa Sulje

Tutkinnon perushinta on 4 800 € + alv 24 %.

Hinta sisältää opetuksen, ohjauksen, verkko-opiston käytön, etätehtävät, tentin ja tutkielman ohjauksen sekä lähiopetusohjelmiin merkityt tarjoilut.

Huom. Lisäksi veloitetaan vapaavalintaiset seminaaritilaisuudet (kesto yhteensä kolme päivää), joiden hinnat määräytyvät valittujen seminaarien mukaan.

Tutkintoon on mahdollista tulla mukaan maaliskuussa tai syyskuussa. Voit halutessasi aloittaa tutkinnon myös valinnaisista seminaareista.

 

Yhteystiedot

Avaa Sulje

Kirsi Ivonen,Senior Program Director kirsi.ivonen@finva.fi tai 010 837 3774.

Ilmoittautumisaika on mennyt kiinni