Tietoa Finvan www-sivustosta

Www-sivusto esittelee Finvan koulutuksia ja palveluita sekä toimii asiakaspalvelukanavana.

Sivustoa koskevaa palautetta, kysymyksiä tai muutosehdotuksia voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen koulutus@finva.fi.

Tekijänoikeudet, vastuut ja henkilötietojen käsittely

Oikeudet sivustossa julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti FINVA Finanssikoulutus Oy:llä (Finva). Kaikki oikeudet pidätetään.

Finva ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista vahingoista. Finva ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

FINVA Finanssikoulutus Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivämäärä: 27.3.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
FINVA Finanssikoulutus Oy, y-tunnus: 0291379-4 

(FINVA Finanssikoulutus Oy on Aalto University Executive Education Oy:n, y-tunnus 0590964-3, omistama osakeyhtiö. Aalto University Executive Education Oy on Aalto-korkeakoulusäätiön omistama osakeyhtiö. Aalto-korkeakoulusäätiön y-tunnus on 2228357-4.)

Rekisterin osoite:

Postiosoite: Finva Finanssikoulutus Oy, markkinointirekisteri, Mechelininkatu 3 C, 00100 Helsinki.

Muut yhteystiedot:
Puhelin: 010 837 3700
Sähköposti (rekisteriasiat): koulutus@finva.fi

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteydenotto osoitetaan kirjallisena kohdan 1. osoitteeseen tai sähköpostilla kohdassa 1. esitettyyn sähköpostiosoitteeseen. FINVA Finanssikoulutus Oy:n ja Aalto University Executive Education Oy:n edustaja vastaa yhteydenoton saatuaan kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Finva Finanssikoulutus Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
–Nimi
–Sähköpostiosoite
–Matka- ja/tai muu puhelinnumero
–Organisaatio ja asema
–Organisaation osoitetiedot
–Yhteysloki

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Lähde voi olla myös rekisteröity itse. Muut osoitelähteet on pääsääntöisesti eritelty.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset, tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta tilanteita, joissa Suomen viranomaistoimet niin edellyttävät.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Muutospyyntö osoitetaan kirjallisena kohdan 1. osoitteeseen tai sähköpostilla kohdassa 1. esitettyyn sähköpostiosoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin suojauksessa noudatetaan Aalto University Executive Education Oy:n tietoturvaperiaatteita.

Rekisterin käyttäjänä on FINVA Finanssikoulutus Oy:n liiketoiminnassa työskentelevä Aalto University Executive Education Oy:n henkilökunta.

Manuaalista aineistoa sekä ATK:lla käsiteltäviä tietoja käsitellään samoin yllä esitetyin tavoin.

Kävijäseuranta

finva.fi-sivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja muutoin kuin asiakassuhteen ylläpitämiseksi on tarpeellista. Koulutuksiin hakeneiden tai ilmoittautuneiden, koulutuksista lisätietoja pyytäneiden, Aalto Leaders' Insight -sisältöjä, koulutustiedotteita ja uutiskirjeitä tilanneiden sekä esitteitä ladanneiden antamat tiedot tallennetaan Finvan asiakas- ja markkinointirekistereihin.

Sivuston kehittämistä varten sen käytöstä kerätään tilastollisia tietoja perustuen Google Analytics -palveluihin. Google Analytics -evästeet tallentavat anonyymissa muodossa tietoja, esimerkiksi sen, mitä kautta käyttäjät ovat sivulle tulleet (hakukone, suora linkki jne.), millä sivuilla käytiin ja kuinka pitkään käyttäjät kullakin sivulla olivat. Näiden tietojen avulla pystymme kehittämään verkkosivustoamme edelleen ja seuraamaan uusien kehitystoimien onnistumista. Sivujen käytöstä tilastoidaan käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut.

Sähköpostimarkkinointi

Finvan sähköpostitse lähettämissä uutiskirjeissä ja koulutusviesteissä www-sivustolle osoittavat linkit on varustettu joko yksilöllisillä tai kampanjakohtaisilla seurantakoodeilla, joiden avulla arvioidaan kampanjojen tehoa ja kohdistumista. Kaikissa uutiskirjeissä ja sähköpostimarkkinointiviesteissä on linkki sähköpostimarkkinointikiellon asettamiseksi.

Näyttömainonta

Finva on ottanut finva.fi -sivustolla käyttöön Google Analytics -näyttömainonnan ja uudelleenmarkkinoinnin. Kun vierailet sivustolla, sivusto voi jättää selaimeesi käyttäjäevästeen (cookie, tekstitiedosto), jonka avulla sinulle voidaan näyttää kohdennettua Finvan mainontaa vieraillessasi muilla Googlen kanssa yhteistyötä tekevillä sivustoilla. Voit hallita sitä, miten mainontaa näytetään sinulle ja poistaa Google Analytics -näyttömainonnan käytöstä kokonaan mainosvalintojen hallintatyökalun avulla osoitteessa http://google.com/ads/preferences.

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, mukaan lukien Google, näyttävät Finvan mainoksia Google-hakukoneessa sekä Googlen avulla näyttömainontaa tekevien yhteistyökumppaneiden www-sivustoissa. Finva.fi -sivuston käyttäjille voidaan kohdentaa käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia kolmannen osapuolen palveluntarjoajien (esim. Google) järjestelmiä hyödyntäen. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa hyödynnetään tällä sivustolla käytetyistä käyttäjäevästeistä laadittuja listoja. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa noudatetaan mm. Google Inc:in aihepiiriin perustuvan mainonnan mainostuskäytäntöä, jonka viimeisin versio on luettavissa osoitteessa http://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=fi&rd=1.

Finva ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, Google mukaan lukien, käyttävät ensimmäisen osapuolen evästeitä (kuten Google Analyticsin evästettä) yhdessä kolmannen osapuolen evästeiden (kuten DoubleClick-evästeen) kanssa tietojen välittämiseen, optimointiin ja mainosten näyttämiseen sen perusteella, että olet käynyt verkkosivustossamme.

Lisätietoa Googlen mainonnasta ja evästeistä.

Finva on ottanut finva.fi -sivustolla käyttöön Adform-verkoston näyttömainonnan. Adform on yleisesti käytössä oleva mainostajien materiaali- ja kampanjanhallintapalvelu, jota käytetään mainonnan uudelleen kohdentaamiseen, kampanjoiden raportointiin sekä näyttökertojen laskemiseen. Lisätietoja Adform-mainosverkostosta sekä Adform-evästeistä kieltäytymismahdollisuus on osoitteessa http://site.adform.com/privacy-policy/en/.

Finva on myös ottanut sivustolla käyttöön Facebook-, Twitter- ja LinkedIn -verkostojen konversio-, analytiikka ja yleisökohdennukset.

Your Online Choices

Tämän palvelun avulla voit itse hallita, miten tietoja kerätään ja käytetään.