Mikä tekee osaamisestasi arvokasta ja miten erottaudut muista? Tulevaisuudessa tarvitaan erikoistunutta ja uniikkiakin ammattitaitoa. Omaa osaamisportfoliota on hyvä tarkastella eri näkökulmista omien tavoitteiden kautta. Löydä oma potentiaalisi ja varmistu suunnasta.

Tutustu alla olevaan Finvan seminaaritarjontaan, valitse sinulle sopiva koulutus ja vahvista finanssialan osaamistasi.

Tutustu myös koulutusohjelmiimme

Projektinhallinnan perusteet finanssialalla

Koulutusohjelmassa opit perustiedot ja -taidot projektien hallinnasta sekä kehität ymmärrystäsi projektinhallinnan perusteista. Pääset sijoittamaan projektityöskentelyn finanssialan viitekehykseen sen muovautuessa monien muutoshankkeiden alla, esimerkkejä unohtamatta.

Riskienhallinta ja Compliance finanssialalla

Koulutuksessa käsitellään riskienhallinnan laajempaa viitekehystä, onnistuneen compliance-toiminnan rakentamista, eettisiä kysymyksiä, monimuotoisia riskejä sekä finanssialaan vaikuttavaa lainsäädännön viitekehystä. Ohjelma auttaa hahmottamaan työn keskeisiä haasteita ja tarjoaa compliance-toiminnan kehittämiselle ja tehostamiselle konkreettisia välineitä ja keinoja.

Verkkokurssit organisaationne henkilökunnalle

Finva tarjoaa osaamisen kehittämiseen ja ajan tasalla pitämiseen verkkokurssit koko organisaationne henkilökunnan käyttöön. Tutustu ja valitse organisaatiollenne sopiva verkkokurssi ja ota yhteyttä.

Finanssitoiminnan perusteet

Tutustu Finvan verkkokurssitarjontaan, valitse organisaatiollesi sopiva koulutus ja vahvista yrityksesi asiantuntijoiden finanssialan osaamista mm. kansantalouden perusteiden, Kelan ettuuksien, työeläkkeen ja riskienhallinnan aiheista.

Tietosuoja ja tietoturva

Tutustu Finvan verkkokurssitarjontaan, valitse organisaatiollesi sopiva koulutus ja vahvista yrityksesi asiantuntijoiden finanssialan osaamista mm.tietosuoja (GDPR) asiakaspalvelussa ja hallinnossa, käytännön tietoturva sekä huijaukset ja petosyritykset -aihealueista.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeen saat luettavaksesi ajankohtaisia uutisia finanssialalta ja -koulutuksesta sekä pysyt ajan tasalla Finvan tarjonnasta. Kirje lähetetään enintään kerran kuukaudessa. Voit perua tilauksesi milloin tahansa.

Aalto University Executive Education Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käyttää tietojani markkinoinnissa pitääkseen minut ajan tasalla viimeisimmistä liike-elämän keskustelunaiheista sekä ohjelmista ja auttaakseen minua edistämään uraani. Katso tietosuojapolitiikka.

Muutos on uusi musta ja oppiminen voi olla hauskaa

Työ muuttuu tekniikan ja globalisaation ansiosta niin nopeasti ja niin radikaalisti, ettei aiemmin suoritettu pohjatutkinto takaa enää ammattitaidon säilymistä. Jo aiemmin on ajateltu, että elinikäinen oppiminen, lifelong learning, auttaa ihmisiä tekemään työssä isojakin osaamishyppyjä. Growth mindset eli kasvun mindset kumpuaa tarpeesta kasvaa ja kehittyä koko elämän ajan ja siitä, että uskotaan sen voimaan.  Lifelong learningin ajatus on mahdollistaa lisäosaaminen oppimalla tavoitteellisesti ja mahdollistaa kasvu uusiin ja muuttuviin työtehtäviin. Kasvu voi mahdollistua esimerkiksi kirjoittamalla Ylemmän vakuutustutkinnon tutkielmaa kymmenen minuutin ajan joka päivä - ei siis ryppyotsaisesti punnertaen vaan omien tavoitteiden mukaan toimien ja pienissä paloissa annostellen. Oppiminen on hauskaa, kun sen näkee mahdollisuuksien kautta.  

Moni työtehtävä muuttuu nyt muun muassa automaation, robotiikan ja tekoälyn ja maailmaamme muuttavien tapahtumien myötä erittäin nopeasti. Erityisesti finanssialalla tarvitaan paljon uudelleenoppimista ja oppimaan oppimista. Juuri kun tuli valmista, saakin oppia jo uutta. Ammatillinen kasvu ja kehittyminen onkin monen toimijan ja yksilön ammatillisissa tavoitteissa ja samassa yhtiössä voi tehdä monta eri uraa. Työelämävalmiuksien ja oppimaan oppimisen tavoitteellinen kehittäminen on tärkeää ja kehittyminen ammattilaisena tapahtuu sekä formaaleissa koulutuksissa että arjen työssä. Kehittäminen ja omalla osaamisella erottautuminen on mahdollista, mutta siihen tarvitaan tavoitteellisuutta, työtä ja myös sopivin kohdin koulutusta.Tulevaisuuden taidot finanssialalla vaativat sitä, että muutosvalmiudet ovat ajan tasalla ja tunnistamme, mistä työn muutos syntyy. 

Hertta Vuorenmaa on pohtinut Aalto Leaders’ Insightin haastattelussa, muutosta ja sen johtamista. Hän toteaa: ”Toivon, että tästä seuraa parempaa työelämää kaikille. Että onnistumme ajattelemaan työn uusiksi – yhteiskuntina, organisaatioina ja yksilöinä. On tärkeä ymmärtää, että meillä on yhteinen vastuu, jos haluamme, että tästä tulee jotain.” Muutokseen tarvitaan meitä kaikkia. 

Life-wide learning ja oppimista tukeva kulttuuri 

Life-wide learning eli elämänlaajuinen oppiminen tarkoittaa oppimista työssä ja työyhteisössä, myös keskellä arkea. Siihen kytkeytyvät kollegat, arjen tilanteet ja sen opit ja oivallukset. Oppiminen ja nopeaan muutokseen vastaaminen edellyttää osallistumista ja ja oppimisen tukemista ja osaamisen johtamista työpaikoilla.  

Uutta on nyt ja tulevaisuudessa omaksuttava samalla, kun työtä tehdään ja ratkaisuja rakennetaan. Työstä on tullut oppimista. Uusi tilanne vaatii jokaiselta uudenlaisia valmiuksia, töiden järjestelyjä niin, että työssä voi ja haluaa koko ajan hakea uutta ratkaisua sekä uutta tietoa, jota voi yhdessä toisten asiantuntijoiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa ymmärtää ja soveltaa. Kokeilut ja jatkuva asioiden kehittäminen yhdessä ovat työssä oppimisen tapoja, joita pitää johtaa uusilla tavoilla. 

Osaamisen rakentamisen tärkeäksi elementiksi nousee tieto, kulttuuri ja näiden tavoitteellinen rakentaminen. Tieto muuttuu nopeasti ja moni voi allekirjoittaa toteamuksen ”vain jaettu tieto on arvokasta”. Tieto kannattaa laittaa jakoon ja uudistua siihen liittyvissä keskusteluissa. Vuorovaikutus ja yhteistyö vievät ideoita ja työkalujen käyttöönottoa eteenpäin, ja tiedon arvo syntyy vuorovaikutuksessa yhteisen jalostamisen kautta. On siis oltava jatkuvassa muutoksessa myös finanssialan asiantuntijana ja varmistaa, että omat taidot vastaavat muutosta.  

Kulttuurin muutos näkyy paitsi tiedon kuluttamisessa myös ihmisten johtamisessa ja heihin suhtautumisessa. Hertta Vuorenmaa kommentoi Aalto Leaders’ Insightsissa: ”Yrityskulttuurin kehittämisellä voi olla yhä keskeisempi merkitys rekrytoinnissa. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten organisaatiossa suhtaudutaan ihmisiin. Nähdäänkö heidät resurssina vai jonakin sitä arvokkaampana?” Finanssialan HR on jo pitkään ollut osaamisen kehittämisen ja osaamisen johtamisen näkökulmasta mahdollistamassa uusia toimenkuvia ja mahdollistanut yksilöllisten urapolkujen kehittymistä tavoitteenaan uudistaa osaamista vastaamaan organisaation osaamistarpeisiin. Oma tärkeä kysymyksensä on myös se, millainen on finanssialan esimiehen rooli oppimisen ja uudistumisen tukijana? Tämän päivän näkemys painottuu mahdollistajan ja valmentajan rooliin uudistuvassa kulttuurissa. 

Uudistumiseen liittyy oppimista erilaisissa kohtaamisissa ja konteksteissa. Mistä sitten tietää, milloin on oikea aika lähteä oppimaan uutta ja miten esimies ja muu työyhteisö tähän kytkeytyy? Hannariikka Myllymäki toteaa  Aalto Leaders’ Insightin haastattelussa: ”Parasta olisi jutella asiasta jonkun toisen ihmisen kanssa. Se voi olla esimies, kollega, ystävä tai vaikka oman ammattiliiton ihminen.” Olennaista onkin löytää kannustaja oppimisen matkalle – luotettu kumppani, joka kuuntelee ja jolta saa voimia edetä oppimispolulla eteenpäin. Tärkeää on löytää rinnalle kumppani, jonka kanssa voi juhlia onnistumisia, iloita valmistumisesta ja jonka kanssa katsoa taaksepäin ja nähdä todeksi tehty muutos. 

Yhteisöllisyys ja henkilökohtaistaminen vuorottelevat oppimisen eri vaiheissa. Oppiminen vaatii aina heittäytymistä ja itsensä likoon laittamista. Se vaatii omien tavoitteiden tunnistamista, ennakointia, sitkeyttä ja halua mennä eteenpäin. Kaiken tämän lisäksi oppimiseen tarvitaan rohkeutta kokeilla ja tehdä asioita uudella tavalla työympäristössä tai kotona, jotta opitut asiat kytketään arkeen ja niihin löytyy henkilökohtainen merkitys. Miksi sitten osallistua koulutukseen, kun maailma on täynnä tietoa ja sitä voi napsia sieltä täältä? Maailma on tosiaan täynnä tietoa, mutta kaiken tiedon kanssa voi myös jäädä yksin. Hannariikka Myllymäki toteaa Aalto Leaders’ Insightin haastattelussa: ”Tietoa pitää pystyä soveltamaan ja analysoimaan, ja siinä auttavat parhaiten erilaiset koulutusohjelmat.” 

Ammatillinen kehittyminen finanssialalla rakentaa myös asiakaskokemuksen tulevaisuutta 

Finanssialan toimijat muun muassa pankki- ja vakuutusalalla ovat yhteiskunnan tärkeitä toimijoita tänään ja tulevaisuudessa. Finanssialan erityispiirteisiin kuuluu vahva kytkös ihmisten arkeen ja myös sosiaaliturvaan. Asiakaskokemus ja sitä rakentava finanssialan palvelumuotoilu ovat tärkeitä ja näiden avulla moni organisaatio voi myös erottua sosiaaliturvan rakentajana ja elämää varten rakennettujen ratkaisujen varmistajana. Moni finanssialan asiantuntija pohtiikin tällä hetkellä omaa osaamistaan ja sitä, mihin suuntaan kehittää omaa osaamistaan automaation aikakaudella ja mihin teemoihin linkittyä – asiakaskokemus ja palvelumuotoilu nousevat monella näissä pohdinnoissa esille.  

Halu kehittyä ammatillisesti näkyy myös Finvan säännöllisesti tekemissä asiakaskyselyissä, joissa esille nousevat tässä ajassa muun muassa seuraavat tärkeät aiheet: päätösten perustelu, esiintyminen finanssialalla, puheviestintätaidot, esiintymistaidot ja finanssialan vuorovaikutus. Nämä aiheet ovat samalla myös alan vahvuuksia ja on hienoa, että kasvu tapahtuu vahvuuksia ja alan kulmakiviä vahvistamalla. Näistä Finva Finanssikoulutuksessa onkin pitkäaikaista kokemusta, sillä finanssialan viestintäkoulutus on kuulunut palveluihimme jo pitkään. Tunnemme substanssiosaamisen tarpeet ja löydämme sopivat kouluttajat. Käytössämme on Aalto-yliopiston osaajat ja tutkimustieto ja kauttamme se yhdistyy rohkeasti ja innovatiivisesti tukemaan alan ammattilaisten osaamista. Olemmekin finanssialan koulutuksella yhteistyössä ammattitaitoisten valmentajiemme valmentaneet alan osaajia ja mahdollistaneet urapolkujen rakentumista eri vaiheissa työuria. Lue lisää aiheesta Vakuutusalalla tarvitaan vuorovaikutusta – Finvan koulutuksista uusia vuorovaikutustaitoja jokapäiväiseen työhön -artikkelista. 

Osaamisen ylläpito ja erottuminen massasta mahdollistuu sillä, että jatkuva ja ketterä oppiminen mahdollistetaan finanssialan osaajan työuran eri vaiheissa. Finanssialan osaajat ovat tarkkoja ja tavoitteellisia osaamisen kehittäjiä ja he osallistuvat monipuolisesti erilaisiin finanssialan koulutuksiin niin omissa organisaatioissaan kuin Finvan tilaisuuksissa ja verkkokurssien kautta. Parasta on, että alan ammattilaiset ajattelevat tulevaisuudesta positiivisesti ja vastaavat innokkaasti muuttuvan maailman tarpeisiin. Tätä tulevaisuudenuskoa mekin olemme rakentamassa ja sen varaan rakentuu myös uusi yhteiskuntamme. Usko omiin kykyihin oppia uutta ja kyky nähdä asiat positiivisesti rakentavat tulevaisuuden onnistumisia. Finanssialalle suunnatut koulutusohjelmat, seminaarit, verkkokurssit ja ketterät webinaarit ovat tärkeitä kanavia, joissa ammattilaiset rakentavat jatkuvasti uutta tietotaitoa. Tulevaisuuden asiakaskokemuksen kehto on alan vahva tahto kehittyä ja kehittää – tulevaisuus rakentuu osaamiselle, uskolle onnistua kasvattamaan omia kykyjä ja halulle oppia uutta. Tule mukaan! 

Soili Ojaniemi

Ota yhteyttä

Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

 

Kirsi Ivonen

Senior Program Director

+358 10 837 3774

kirsi.ivonen@aaltoee.fi

Petri Lehtivaara

Solutions Director

+358 10 837 3722

petri.lehtivaara@aaltoee.fi

Salla Närhinen

Program Director

+358 10 837 3772

salla.narhinen@aaltoee.fi

Soili Ojaniemi

Senior Program Manager

+358 10 837 3804

soili.ojaniemi@aaltoee.fi

Ella Puoliväli

Program Manager

+358 10 837 3712

ella.puolivali@aaltoee.fi

Saana Sampio

Program Manager

+358 10 837 3785

saana.sampio@aaltoee.fi