Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Yritysrahoitus, luottoriskit ja vastuullisuus

Tehosta asiantuntijuuttasi yritysasiakkaiden rahoituskysymyksissä

Seminaaripäivän aikana opit tulkitsemaan ja arvioimaan monipuolisemmin yrityksen luottokelpoisuutta sekä lisäät ymmärrystäsi finanssikovenanttien roolista luottoriskin hallinnan välineenä. Seminaarissa syvennymme myös luottopolitiikan merkitykseen ja pohdimme laajemmassa kuvassa yritysrahoituksen muutosajureita ja tulevaisuutta sekä vastuullisuuden kasvavaa roolia luotonannossa. Tarkoituksena on myös pohtia, kuinka asiakkaiden toiminnan ESG-arviointi voivat tukea ja auttaa rahoituspäätöksenteossa.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu pankkien ja rahoitusyhtiöiden yritysasiakkaiden asiakasvastaaville, asiakkuuspäälliköille ja -johtajille. Se sopii myös hyvin luotto- ja rahoitusasiantuntijoille sekä -päälliköille. Päivästä hyötyvät esimerkiksi juristit, tarkastajat, luotonvalvojat ja luottoriskianalyytikot. 

Seminaarin sisältö soveltuu erinomaisesti myös finanssialan ulkopuolisten yritysten asiantuntijoille ja johtajille, jotka toimivat rahoituspalveluiden ja luotonhallinnan tehtäväkentillä. 

Sisältö

Seminaarin ensimmäisessä puheenvuorossa tarkastellaan luottopolitiikkaan ja yritysrahoituksen tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Aamupäivän aikana syvennytään myös yrityksen luottokelpoisuuden arviointiin talouden informaation ja erilaisten tunnuslukujen avulla. Iltapäivän aikana keskeisiksi teemoiksi nostetaan luottoriskien hallinta, finanssikovenantit sekä mielenkiintoisena elementtinä vihreän rahoituksen kovenantit. 

Ohjelma 

8.30 Aamukahvit

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

 

Yritysrahoituksen tulevaisuus ja luottopolitiikka  

 • Yritysrahoituksen muutosvoimat - Miltä tulevaisuus näyttää? 
 • Rahoittajien luottopolitiikka 

Markku Fränti, Head of Corporate Advisory & Shareholder Finance, Business Banking Finland, Nordea 

10.25

Tauko

10.40

 

Yrityksen luottokelpoisuuden arviointi 

 • Riskienhallinta ja luotonmyöntö 
 • Maksukyky – yritysten maksukyvyn arvioinnin keskeiset tekijät 
  • Pääomarakenteen merkitys 
  • Talouden informaatio tukemassa rahoituspäätöstä 
  • Tilinpäätös, tunnusluvut, kassavirtalaskelmat 

Sari Juutilainen, Head of Corporate Credit and Retail Credit Assessment, Danske Bank

12.00

Lounas

13.00

Luotto- ja maariski globaalissa maailmassa

Mauri Kotamäki, Pääekonomisti, Finnvera

14.00

Iltapäiväkahvit ja vapaaehtoista verkostoitumista osallistujien kesken

14.30

Finanssikovenantit luottoriskin hallinnan välineinä 

 • Kovenantit, muut eräännyttämisehdot sekä vakuudet – taloudellinen näkökulma riskin hallintaan 
 • Vihreän rahoituksen kovenantit – voiko yrityksen lainan eräännyttää, jos hiilidioksidipäästöt ylittyvät? 

Jari Melgin, Professor of Practice, Aalto-yliopisto  

Seminaari päättyy klo 16.00.

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta