Edellinen sivu

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

Kehity asiantuntijana – syvennä vakuutusalan osaamistasi

Ylempi vakuutustutkinto (YVTS) on alan oma syventävä tutkinto, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan substanssiosaamisen. Tutkinnon suorittamisen tavoitteena on lisätä vakuutusalan ammattitietoutta ja auttaa opiskelijaa soveltamaan työssään opiskelun aikana saavuttamiaan tietoja ja taitoja. Tämän toteuttamiseen kiinnitetään huomiota erityisesti tutkielman laatimisessa. Tutkinnon tavoitteena on myös kannustaa opiskelijaa oma-aloitteiseen tietojen ja osaamisen ylläpitämiseen sekä itsensä kehittämiseen tulevaisuuden toimintaympäristön vaateiden mukaisesti.

Tutkinto suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa, ja se kytkeytyy vahvasti omaan työhön tutkielman kautta. Lähiopetusjaksoilla saat viimeisintä tietoa vakuutusalasta, sparrausta oman alasi asiantuntijoilta ja kollegoilta sekä opit myös jakamaan osaamistasi työyhteisössäsi.

Lataa esite  Kysy lisätietoja