Edellinen sivu

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

Kehity asiantuntijana – syvennä vakuutusalan osaamistasi

Vakuutusalan asiantuntijat ovat avainasemassa muuttuvan vakuutusalan muutoksen tekemisessä, sen viestimisessä ja vakuutusalan organisaatioiden uudistumisessa. Asiantuntijat luovat työssään sekä nykyhetken että tulevaisuuden asiakaskokemuksen rakenteita että kanavia. Nopeasti muuttuva vakuutusmaailma edellyttää ketteryyttä, uudistumiskykyä sekä taitoa luoda uutta.

Ylempi vakuutustutkinto (YVTS) on vakuutusalan oma syventävä tutkinto, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan osaamisen. Tutkinto lisää vakuutusalan ammattitietoutta ja auttaa opiskelijaa soveltamaan työssään opiskelun aikana saavuttamiaan tietoja ja taitoja. Kannustamme opiskelijaa tietojen ja osaamisen ylläpitämiseen sekä itsensä kehittämiseen muuttuvalla vakuutusalalla.

Tutkinto suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa, ja tutkintoon sisältyvä tutkielma auttaa kytkemään opinnot vahvasti omaan työhön. Lähiopetusjaksoilla saat viimeisintä tietoa vakuutusalasta, sparrausta oman alasi asiantuntijoilta ja kollegoilta sekä opit myös jakamaan osaamistasi työyhteisössäsi.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

10.9.2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.finva.fi/yvts

Ota yhteyttä

Ylemmän vakuutustutkinnon suorittamalla kehityt muuttuvalla vakuutusalalla ja pystyt suuntaamaan omaa uraasi.

Tutkinto kokoaa yhteen näkökulman yhteiskunnalliseen ja asiakkaan tarpeiden muutokseen sekä vakuutusalan näkemyksen aiheeseen.

Tutkinto räätälöidään tutkielman avulla – työelämälähtöinen kehittämisprojekti ja siihen liittyvä tuki auttaa sinua ja organisaatiotasi kehittymään muutoksessa.

Hyödyt

Ylempi vakuutustutkinto vauhdittaa sekä vakuutusalan asiantuntijoita että organisaatioita kehittymään nopeasti muuttuvalla alalla. Tutkinto tukee suorittajan käytännön työn tekemistä uudistetuilla sisällöillä ja ajankohtaisesta aiheesta tehtävän tutkielman kautta. Näiden avulla innostut kehittymään arjessa ja etsimään sinulle sopivimpia tapoja ylläpitää ammattitaitoa vakutuusalan transformaation keskellä.

Kehität osaamistasi muuttuvalla vakuutusalalla
Syvennät näkemystäsi vakuutusalan tämän hetken ja tulevaisuuteen vaikuttavista muutosvoimista
Oivallat omat ja yhtiösi mahdollisuudet asiakaskokemuksen tuottamiseen ja sen parantamiseen
Kiinnität tutkinnon omaan työhösi ja saat hyödyt työarkeesi

Kenelle?

Ylempi vakuutustutkinto on tarkoitettu vakuutusalan asiantuntijoille, joilla on jo muutaman vuoden kokemus alalta. 

Ohjelma on suunniteltu henkilöille, jotka tarvitsevat työssään kokonaisnäkemystä vakuutusalasta ja sen muutoksesta sekä haluavat syventää ammatillisia valmiuksiaan.

Sisältö ja aikataulu

Ylempi vakuutustutkinto käsittelee kattavasti vakuutusalan asiantuntijan toimintakenttään liittyviä teemoja. Ohjelmassa käsitellään vakuutusalan kannattavia palveluratkaisuita ja liiketoimintaa, asiakaskokemusta, vakuutussopimuslakia, vakuutuskorvauksia, työeläketurvaa, asiakkaan sosiaaliturvaa, sekä finanssialan lyhyen ja pitkän tähtäimen muutoksia.

Opiskelu koostuu 8 lähipäivästä, digitaalisista materiaaleista, tutkielmasta, yhdestä tentistä ja kolmesta vapaavalintaisesta seminaarista.

Yhteiset lähipäivät suoritetaan ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tutkielman ja valinnaiset opinnot voi suorittaa joustavalla aikataululla. Tutkinnon suoritusoikeuden kesto on kaksi ja puoli vuotta. Suoritettuasi kaikki tutkintoon sisältyvät yhteiset ja valinnaiset opinnot saat todistuksen. Tutkinnon laajuus on 25 opintopistettä.

Koulutusjaksot

Palvelumuotoilun kokonaisuus

Ohjelmassa käsitellään palvelumuotoilua osana saumatonta asiakaskokemusta. Palvelumuotoilun kokonaisuus sisältää 

 • Ennakkotehtäviä
 • Webinaari / tallenne: Palvelumuotoilu osana saumatonta asiakaskokemusta 
 • Välitehtävä
 • Webinaari / tallenne: Palvelumuotoilun mahdollisuudet kuntoutuksessa
 • Jatkuva itsensä kehittäminen

Life Long Learning -kokonaisuus

Life Long Learning – itsensä kehittäminen osana työelämässä menestymistä -kokonaisuus sisältää

 • Ennakkotehtävä, opittujen asioiden vieminen käytäntöön 
 • Webinaari / tallenne, tavoitteet ja suunnitelma osana opiskelua 
 • Välitehtävä
 • Webinaari / tallenne, jatkuva kehittäminen, Life Long Learning

Valinnaiset opinnot

YVTS:n valinnaiset seminaariopinnot valitaan Finvan seminaaritarjonnasta. Seminaariopintoja tulee suorittaa vähintään kolmen lähiopetuspäivän verran osallistumalla 0,5-2 päivän tilaisuuksiin.

Oppimisraportti tehdään yhdestä seminaarista, jota tarkastellaan oppimisen näkökulmasta. Raportin teko perustuu seminaarin ohjelmaan ja omiin muistiinpanoihin. Sen suunnittelu on hyvä aloittaa jo tilaisuuden aikana.

Tutkielma

Tutkielma on YVTS-koulutusohjelman sisältöön integroituva, yksilöllisesti suoritettava oman työorganisaation/yhtiön liiketoiminnan kannalta tärkeä selvitys tai kehityshanke. Tutkielman tavoitteena on auttaa osallistujaa kehittämään itseään sekä auttaa hyödyntämään koulutusohjelmassa opittuja asioita käytännössä. Tutkielma on olennainen osa kunkin opiskelija oppimisprosessia ja se raportoidaan kirjallisessa muodossa. Raportin laatimiseen saa tukea ohjaajalta ja muilta YVTS-kollegoilta.

Raportissa esitellään tutkielman lähtökohdat ja tavoitteet, anaalysoidaan aiheeseen liittyvää kirjallisuuta sekä esitetään mahdollisen empiirisen selvityksen tulokset johtopäätöksineen. Raporttiin sisältyy myös reflektio-osuus, jossa tutkielman tekijä arvioi omaa oppimistaan hankkeen aikana.

Tutkielman teon aikataulu

 1. Tutkielma-aiheen esittely n. 2 kk aloituksesta
 2. Tutkielmahankkeen väliraportti n. 4-6 kk aloituksesta
 3. Tutkielman loppuraportti n. 1 vuoden päästä aloituksesta

YVTS-tentti

Ylempään vakuutustutkintoon kuuluu yksi tentti. YVTS-tenttimahdollisuuksia järjestetään kolme kertaa vuodessa (tammi-, touko- ja syyskuu). Tentti toteutetaan verkkoympäristössä.

Tentin osa-alueet

 1. Kansantalous
 2. Sosiaaliturva
 3. Lainsäädäntö
 4. Vahingonkorvausoikeus

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta