Edellinen sivu

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

Kehity asiantuntijana – syvennä vakuutusalan osaamistasi

Ylempi vakuutustutkinto (YVTS) on alan oma syventävä tutkinto, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan substanssiosaamisen. Tutkinnon suorittamisen tavoitteena on lisätä vakuutusalan ammattitietoutta ja auttaa opiskelijaa soveltamaan työssään opiskelun aikana saavuttamiaan tietoja ja taitoja. Tämän toteuttamiseen kiinnitetään huomiota erityisesti tutkielman laatimisessa. Tutkinnon tavoitteena on myös kannustaa opiskelijaa oma-aloitteiseen tietojen ja osaamisen ylläpitämiseen sekä itsensä kehittämiseen tulevaisuuden toimintaympäristön vaateiden mukaisesti.

Tutkinto suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa, ja se kytkeytyy vahvasti omaan työhön tutkielman kautta. Lähiopetusjaksoilla saat viimeisintä tietoa vakuutusalasta, sparrausta oman alasi asiantuntijoilta ja kollegoilta sekä opit myös jakamaan osaamistasi työyhteisössäsi.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hyödyt

Koulutukseen osallistumalla lisäät vakuutusalan ammattitietouttasi. Pääset soveltamaan opiskelun aikana saavuttamiasi tietoja ja taitoja suoraan omaan työhösi.

Kehität osaamistasi tulevaisuuden toimintaympäristöjen vaateisiin
Syvennät vakuutustietämystäsi
Verkostoidut ja vaihdat kokemuksia muiden ammattilaisten kanssa

Kenelle?

Ylempi vakuutustutkinto on tarkoitettu asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka tarvitsevat työssään kokonaisnäkemystä vakuutusalasta sekä haluavat syventää ammatillisia valmiuksiaan.

Sisältö ja aikataulu

Ylempi vakuutustutkinto toteutetaan monimuoto-opiskeluna eli lähijakso-opetuksen lisäksi oppimista tehostavat välitehtävät, verkko-opinnot, tutkielma ja tentti.

Tutkinnon suorittamisen voi aloittaa joustavasti kaksi kertaa vuodessa – maaliskuussa tai syyskuussa.

Ohjelman rakenne

Koulutukseen kuuluu 11 lähipäivää. Yhteisiä lähipäiviä on kahdeksan ja tutkintoon sisällytettävät valinnaiset seminaarit (3 pv) opiskelija voi valita kiinnostuksena mukaan Finvan seminaaritarjonnasta. Lisäksi tutkintoon kuuluu kolme tenttiä, verkko-opiskelua ja tutkielma.

Yhteiset lähipäivät suoritetaan ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tutkielman ja valinnaiset opinnot voi suorittaa joustavalla aikataululla. Tutkinnon suoritusoikeuden kesto on kaksi ja puoli vuotta. Suoritettuasi kaikki tutkintoon sisältyvät yhteiset ja valinnaiset opinnot saat todistuksen. Tutkinnon laajuus on 25 opintopistettä.

Lähijaksot

Tutkielma

Tutkielma on YVTS-koulutusohjelman sisältöön integroituva, yksilöllisesti suoritettava oman työorganisaation/yhtiön liiketoiminnan kannalta tärkeä selvitys tai kehityshanke. Tutkielman tavoitteena on auttaa osallistujaa kehittämään itseään sekä auttaa hyödyntämään koulutusohjelmassa opittuja asioita käytännössä. Tutkielma on olennainen osa kunkin opiskelija oppimisprosessia ja se raportoidaan kirjallisessa muodossa. Raportin laatimiseen saa tukea ohjaajalta ja muilta YVTS-kollegoilta.

Raportissa esitellään tutkielman lähtökohdat ja tavoitteet, anaalysoidaan aiheeseen liittyvää kirjallisuuta sekä esitetään mahdollisen empiirisen selvityksen tulokset johtopäätöksineen. Raporttiin sisältyy myös reflektio-osuus, jossa tutkielman tekijä arvioi omaa oppimistaan hankkeen aikana.

Tutkielman teon aikataulu

  1. Tutkielma-aiheen esittely n. 2 kk aloituksesta
  2. Tutkielmahankkeen väliraportti n. 4-6 kk aloituksesta
  3. Tutkielman loppuraportti n. 1 vuoden päästä aloituksesta

 

Valinnaiset opinnot

YVTS:n valinnaiset seminaariopinnot valitaan Finvan seminaaritarjonnasta. Seminaariopintoja tulee suorittaa vähintään kolmen lähiopetuspäivän verran osallistumalla 0,5-2 päivän tilaisuuksiin.

Oppimisraportti tehdään yhdestä seminaarista, jota tarkastellaan oppimisen näkökulmasta. Raportin teko perustuu seminaarin ohjelmaan ja omiin muistiinpanoihin. Sen suunnittelu on hyvä aloittaa jo tilaisuuden aikana.

YVTS-tentti

YVTS-tenttejä järjestetään kolme kertaa vuodessa (tammi-, touko- ja syyskuu). Tentti toteutetaan verkkoympäristössä.

Tentin osa-alueet

  1. Kansantalous
  2. Sosiaaliturva
  3. Lainsäädäntö
  4. Vahingonkorvausoikeus

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS -koulutusohjelman hinta on 4 800 € (+ alv).

Lisäksi veloitetaan vapaavalintaiset seminaaritilaisuudet (kesto yhteensä kolme päivää), joiden hinnat määräytyvät valittujen seminaarien mukaan.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan 20.8.2018 mennessä.

Aloitusajankohta