Edellinen sivu

Viesti vaikuttavasti – Päätösten perusteleminen: tekstien sisällöt ja ymmärrettävyys

Hyvä päätös on instrumentti jolla kommunikoidaan asiakkaan kanssa ja jolla voidaan myös lujittaa asiakassuhdetta. Hyvän perustelun tavoitteena on lisätä asiakkaiden luottamusta ja vähentää valituksia.

Viesti vaikuttavasti – Päätösten perusteleminen: tekstien sisällöt ja ymmärrettävyys -päivän aikana tuotat entistä parempia perusteluja niin korvauspäätöksiin kuin vastuunvalintaan.

Käytännönläheisessä seminaarissa pääsemme konkretiatasolle, muun muassa siihen, mistä elementeistä hyvä perustelu syntyy sekä, mitkä ovat yhtiöiden omat linjaukset.

Ajankohtaisen tiedon lisäksi seminaari tarjoaa myös hyvän tilaisuuden verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu vakuutusalan asiantuntijoille, jotka hallitsevat ratkaisutoiminnan tai vastuuvalinnan perussäännöt ja haluavat varmuutta tekstin tuottamisen.

Seminaari sopii mm. työeläke-, työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen, liikennevakuuttamisen ja -korvaamisen sekä vapaaehtoisten henkilövakuutusten ja -korvausten kanssa työskenteleville vakuutus- ja korvauskäsittelijöille, asiantuntijoille, esimiehille sekä asiantuntijalääkäreille.

Sisältö

Seminaari syventyy erityisesti vakuutusalan muuttuvaan toimintakenttään monipuolisesti ja tarjoaa käytännön vinkkejä toteutukseen.

Seminaarissa käydään esimerkkien kautta läpi hyvän päätöksen rakenne ja perustelut. Parannamme perusteluja siten, että valituksia ei tehdä, ainakaan sen vuoksi että perustelut eivät olleet kattavia tai ne oli kerrottu vaikeatajuisesti.

Ohjelma 

9.00

Johdanto päivän aiheeseen (motivointi)

 • juridiikka, mihin nojaa
 • miten prosessi etenee

Riikka Patala, vastaava lakimies, Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Fennia

9.30

Vakuutus-, korvaus- ja vastineasiat viestinnän näkökulmasta

 • miten ilmaistaan asioita hyvin
 • parannellut tekstit päätöksistä (etukäteen lähetetyn aineiston pohjalta uudet ehdotukset)

Katarina Iisa, kielenhuoltaja, Kielikorva

12.00 Lounas
12.45

Päätökset ja vastineet käytännössä

 • tekstin tuottamisen lisäksi mm. aivovammatapausten problematiikka

Kyösti Vihermaa, puheenjohtaja, Liikennevahinkolautakunta

13.15

TyTAL

 • tekstin tuottamisen lisäksi mm. syy-seuraus vs. vanhat rappeumat

Elina Holmas, vastaava asiantuntija, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia

13.45 Tauko
14.00

Päätökset ja vastineet käytännössä

 • TyEL, tekstin tuottamisen lisäksi mm. työkyvyttömyyden rajat 2/5 osa ja 3/5 + pitkäaikaisuus

Kimmo Kangasjärvi, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (TELK)

14.30

Päätökset ja vastineet käytännössä

 • Vapaaehtoiset henkilövakuutukset  vastuuvalinnan näkökulmasta
  • hylkäysten perusteleminen         

Tuomas Korkeamäki, jaostopäällikkö, FINE vakuutus-, ja rahoitusneuvonta

15.00

Vakuutuslääkärin näkemys

 • miksi vakuutuslääkäri systeemi on tarpeellinen ja toimii hyvin nykykäytännöllä
 • tyypilliset kiistatapaukset

Maarit Gockel, lääketieteellinen johtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo

15.50

Loppukeskustelu

 • millainen on hyvä perustelu
 • rajanvetoa, mitä voidaan sanoa suoraan asiakkaalle sensitiivisyyden näkökulmasta

Piritta Poikonen, asiantuntija, Finanssiala Ry

16.10 Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta