Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Verkostojen hyödyntäminen finanssialalla

Verkostot ja erilaiset verkostomaiset yhteistyömuodot ovat muodostuneet yhä yleisemmiksi niin yritysmaailmassa kuin julkisella sektorilla. Myös finanssialalla kyky toimia ja johtaa verkostomaisesti ja rakentaa kumppanuus- ja verkostosuhteita on yhä keskeisempää tulevaisuuden menestyksen kannalta. Verkostoyhteistyön onnistuminen edellyttää tietoista johtamista, aktiivista kommunikointia ja luottamuksen rakentamista kaikilta osapuolilta. Finanssialan tulevaisuus vaatii näkemystä ja uskallusta hyödyntää olemassa olevia verkostoja ja luoda uusia, arvoa tuottavia verkostoja ja kumppanuussuhteita.

Verkostojen hyödyntäminen finanssialalla -seminaarissa kuulet finanssialan verkostojen erityispiirteistä, keskustelet verkostojohtamisen ja -yhteistyön onnistumisen edellytyksistä, saat työkaluja omien verkostojen ja verkostorooliesi kehittämiseen sekä erinomaisen tilaisuuden verkostoitua finanssialan kollegoiden kanssa.  Seminaarin työskentelytapa on osallistava. Asiantuntijapuheenvuorojen lomassa sinulla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia muiden osallistujien kanssa verkostoyhteistyön onnistumisesta sekä tehdä suunnitelma omien verkostojen ja verkostojohtamisen kehittämisestä.
 

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille ja johtajille, jotka toimivat ja johtavat erilaisissa verkosto- ja kumppanuussuhteissa sekä tarvitsevat työkaluja oman toimintansa ja verkostojensa kehittämiseen ja haluavat tietää enemmän verkostojen hyödyntämisestä finanssikentän, oman organisaation ja oman toiminnan näkökulmista. 

Sisältö

Seminaarissa käsitellään mm.

  • Verkostojohtamisen ja verkostomaisen toimintatavan perusteita – miksi tarvitaan?
  • Finanssialan verkostojen tulevaisuuden näkymiä ja erityispiirteitä
  • Verkostoyhteistyön onnistumisen edellytyksiä
  • Yksilöä verkostovaikuttajana ja -toimijana
  • Verkostojohtamisen kehittämistä – yksilö-, verkosto- ja organisaationäkökulma

Ohjelma

9.00

Avaus

 

Verkostojohtaminen ja verkostomainen organisointi – miksi tarvitaan?

 

Finassialan verkostojen erityispiirteitä ja tulevaisuuden näkymiä

 

Verkostoyhteistyön onnistumisen edellytyksiä – mikä on kriittistä?

 

Lounas 

 

Yksilö verkostovaikuttajana ja –toimijana – miten toimia ja suhtautua?

 

Verkostojohtamisen kehittäminen – verkosto-, organisaatio- ja yksilönäkökulmat

 

Yhteenveto ja päätelmät

16.00  

Päivä päättyy

 

Seminaarin valmentajana toimii tekniikan tohtori, johtajuuden yliopistonlehtori Jari Ylitalo Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitokselta. Ylitalolla on pitkä ja monipuolinen kokemus johtajuuden, vuorovaikutuksen, henkilökohtaisen kehittymisen ja verkostojohtamisen opettajana ja kouluttajana. Hän on Aalto University Executive Education Oy:n pitkäaikainen kouluttajakumppani.

Ylitalo on tutkinut mm. yritysten strategisten kumppanuuksien johtamista ja kehittämistä sekä verkostojohtamista ja verkostojohtamisen kehittämistä kunta-alalla ja julkisissa organisaatioissa. Pankkialan kehittämistehtävistä hänellä on kahdeksan vuoden kokemus.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Verkostojen hyödyntäminen finanssialalla -seminaarin hinta on 790 € (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu seminaariin 6.11.2019 mennessä.

Aloitusajankohta