Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Vakuutustutkinto, VTS

Vakuutusalan asiantuntijaksi

Vakuutustutkinto, VTS on kaikille vakuutusalalla tai vakuutusten kanssa työskenteleville henkilöille tarpeellinen tenttimuotoinen perustutkinto, joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista.

Tutkinnon suorittamalla henkilö pystyy osoittamaan perehtyneisyyttään alan toimintaan, ohjeisiin ja lainsäädäntöön. Tutkintoa suositellaan kaikille, jotka haluavat työskennellä alalla pitkäjaksoisesti. Myös vakuutusalan työnantajat arvostavat henkilöitä, jotka ovat tutkinnon suorittaneet. Alan työehtosopimuksessa on tietyissä tehtävissä oleville henkilöille VTS-palkkalisä.

Tutkinto perehdyttää kattavasti muun muassa vakuuttamisen periaatteisiin, vakuutuslainsäädäntöön ja vakuutustoiminnan taloudelliseen merkitykseen, vakuutuspalvelujen markkinointiin sekä sosiaalivakuutuksen periaatteisiin ja muotoihin.

Lataa esite  Tilaa suoritusoikeus

Aloitus

Joka suorituspäivä

Hinta:

Tutkinnon suorittanut osoittaa ymmärtävänsä vakuutusalan toimintoja. Yli 10 000 henkilöä on suorittanut VTS-tutkinnon 50 vuoden aikana.

Työnantajat yleisesti arvostavat VTS-tutkinnon suorittaneita ja tukevat tutkinnon suorittamista. Vakuutustutkinnon suorittajat saavat toimialalla palkanlisän, mikäli heidän tehtävänsä siihen oikeuttaa.

Tutkinnon pystyy suorittamaan verkkotenteillä joustavasti työn ohessa oman aikataulun mukaisesti.

Hyödyt

Vakuutustutkinto on erinomainen tapa varmistaa työntekijöiden perusosaaminen vakuutusalan periaatteista ja lainsäädännöstä. Tutkintojen suorittamisen tukemisen kautta asiantuntemuksen ja osaamisen määrä kasvaa organisaatiossa ja yritys pystyy houkuttelemaan osaavaa ja alasta kiinnostunutta henkilöstöä. Vakuutusalan asiantuntijat ovat mukana VTS-tutkinnon vaatimusten suunnittelussa, joka varmistaa alan ja yritysten kannalta ajanmukaisen tutkinnon.

Ansaitset arvostetun VTS-tittelin
Saat laaja-alaisen osaamisen eri vakuutuslajeista ja toiminnoista
Suoritettuasi tutkinnon saat palkanlisän, kun työskentelet työehtosopimuksessa määritellyissä tehtävissä

Kenelle?

Vakuutustutkinto on tarkoitettu kaikille vakuutusalalla aloittaville tai alalle hakeutuville.

Tutkinto antaa myös alalla jo pitempään toimineelle mahdollisuuden tuoreuttaa alan perustietoja ja osoittaa ammatillinen pätevyytensä. Tutkinto soveltuu hyvin myös yritysten vakuutusasioita hoitaville henkilöille sekä niille alan ulkopuolisille, jotka haluavat perehtyä vakuutusalaan.

 

Ammattilaisen tärkein taito on halu oppia

Vakuutustutkinto VTS ja Ylempi vakuutustutkinto YVTS ovat vakuutusalan tutkintoja, jotka on rakennettu alan ammattilaisia varten. Tutkinnon suorittaminen kertoo vakuutusosaamisesta, ja kumpaakin tutkintoa on suoritettu jo vuosikymmenten ajan. Ne elävät ajassa ja niiden avulla on kehitytty ja kehitytään jatkuvasti. Tutkinnot ovat merkityksellisiä sekä alalla toimiville että alasta kiinnostuneille henkilöille.

Sisältö ja aikataulu

Vakuutustutkinnon suorittava henkilö perehtyy kahdeksaan vakuutusalan aiheeseen. Kukin aihe on arvioitu opintolaajuudeltaan 1,5–3 opintopisteen laajuiseksi kokonaisuudeksi. Koko tutkinto on 18–21,5 opintopistettä riippuen valinnoista.

Tutkinnon aiheisiin kuuluvat neljä kaikille yhteistä aihetta eli riskienhallinta, vakuutusoppi, vakuutustalous sekä vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu. Tämän lisäksi osallistuja valitsee neljä valinnaista aihetta. Koko valinnaisten aineiden lista sisältää seuraavat aiheet: kuljetusvakuutus, moottoriajoneuvovakuutukset, omaisuuden vakuuttaminen, sosiaaliturva, työeläkevakuutus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, vapaaehtoinen henkilövakuutus sekä vastuuvakuutus.

Vakuutustutkinto suoritetaan tehokkaasti työn ohessa itseopiskeluna. Tutkinto on mahdollista suorittaa joustavaan tahtiin ja sen voi aloittaa milloin vaan. Tutkinto koostuu neljän yhteisen ja neljän valinnaisen aineen suorituksesta eli kahdeksasta tentistä.

Tentit suoritetaan verkossa tenttiympäristössä ja niitä voidaan suorittaa missä vain tietokoneen ja hyvän verkkoyhteyden päässä.

Suoritusjärjestys on vapaa ja yhdellä kertaa voi tenttiä useampia aineita. Toukokuusta 2018 tutkinnon suorittamisen aloittaville tutkinnon suoritusaika on enintään 2 vuotta. 

Rakenne

Itseopiskelua

Osallistuja suorittaa tentit kahdeksasta aiheesta kahden vuoden aikana

Suorituspäiviä kuukausittain

Tenttejä voi suorittaa tenttiympäristössä joustavasti kuukausittain järjestettävien suorituspäivien aikana

18–21,5 opintopistettä

Tutkintovaatimuksiin perustuen kukin tentti on 1,5–3 opintopisteen laajuinen ja vaatii 40-90 tuntia valmistautumista

Tenttiaikataulu

Tenttien suorituspäiviä on kerran kuukaudessa paitsi heinäkuussa.

Tutkintovaatimukset ja säännöt

Kunkin aineen tutkintovaatimukset selviävät ko. aineen kohdalta. Kaikki yhteiset aineet tentitään. Valinnaisista aineista tentitään 4 ainetta. Vakuutustutkinto on laajuudeltaan 18–21,5 opintopistettä sen mukaan, mitkä valinnaiset aineet suorittaja tenttii. Tutkintovaatimuksissa olevan aineiston käyttö tentissä on sallittua.

Vakuutustutkintotoiminnan ohjesääntö
Vakuutustutkinto, VTS

Ohjesääntö 2018

Tenttiohjeet


 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Vakuutustutkinto VTS:n tutkintomaksu on 1 200 € (+ alv).

Tutkinnon suorittaja ostaa verkkosivuilta suoritusoikeuden, joka sisältää neljä (4) yhteisen aineen tenttiä ja neljä (4) valinnaisen aineen tenttitilaisuutta.

Uusintatenttien hinta on 150 € (+alv).

Suoritusoikeuden ostaminen

Uusi suorittaja, nyt voit ostaa koko tutkinnon suoritusoikeuden tältä sivulta. Voit maksaa tilauksen heti verkossa tai pyytää laskutusta. Osta suoritusoikeus koko tutkintoon oikealla olevan painikkeen kautta.

Osta uusintatentti

Aloitusajankohta