Vastuuvakuutus

Tutkintovaatimukset 2.6.2014

Laajuus 1,5 op

Tavoite

Tutkinnon suorittajan tulee

  • Tuntea vahingonkorvausoikeuden ja vastuuvakuutuksen johtavia periaatteita.
  • Tuntea oppiaineistoon kuuluvat vastuuvakuutuksen eri muodot ja korvattavat vahinkotapahtumat niihin liittyvine rajoituksineen.
  • Osata selvittää vakuutussopimuslain vastuuvakuutusta koskevia määräyksiä.

Tenttikirjallisuus

Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 3. uudistettu painos 2014. ISBN 978-952-5684-52-0. 

Kirjan voit tilata tältä sivulta.

Seuraavat lait (www.finlex.fi) ja Vastuuvakuutus-kirjan liitteenä olevat FK:n malliehdot:

  • Vahingonkorvauslaki 412/74
  • Työsopimuslaki 55/2001 12 luvun 1 §
  • Vakuutussopimuslaki 543/94 9 luvun 67-68 §
  • Tuotevastuulaki 694/1990
  • Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 737/94
  • FK:n toiminnan vastuuvakuutuksen malliehdot
  • FK:n tuotevastuuvakuutuksen malliehdot