Vapaaehtoinen henkilövakuutus

Tutkintovaatimukset 23.5.2013

Laajuus 2,5 op

Tavoite

Tutkinnon suorittaja

  • Saa kokonaisnäkemyksen vapaaehtoisen henkilövakuutuksen osa-alueista.
  • Ymmärtää yksityishenkilöiden ja yritysten henkilöriskeistä aiheutuvan vakuutustarpeen ja tuntee vapaaehtoisten henkilövakuutusten antamat mahdollisuudet tarpeen kattamiseksi.
  • Ymmärtää henkilövakuutuksen sopimuksena ja miten se toimii eri tilanteissa.
  • Osaa selittää vakuutuksen myyntiin, verotukseen ja korvaustilanteisiin liittyvät seikat asiakkaille.

Tenttikirjallisuus

Teemu Jokela, Veera Lammi, Ilkka Lohi ja Timo Silvola: Vapaaehtoinen henkilövakuutus, 6. uudistettu painos 2013. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. ISBN 978-952-5684-42-1. Kirjasta ei lueta lukuja 11 ja 17.

Matkavakuutusehdot 1.1.1987 selityksineen: matkustajavakuutuksen ehdot, Vakuutusalan Kustannus Oy.
Lataa PDF

Kirjat voit tilata tältä sivulta.