Vakuutustalous

Tutkintovaatimukset 3.1.2018
Tutkintovaatimuksia päivitetty 8.2. Vakuutusopin luvun 7 osalta

Laajuus 2,5 op.

Tavoite

  • Antaa yleiskuva laskentatoimesta ja sen asemasta yrityksessä sekä kirjanpitolainsäädännöstä.
  • Oppia tuntemaan vakuutusyhtiön tilinpäätöksen keskeiset käsitteet.
  • Antaa näkemys vakuutusyrityksen tilinpäätöstietojen hyväksikäyttömahdollisuuksista.

Tenttikirjallisuus

Marja-Liisa Kahola – Esko Kivisaari: Vakuutustalous

1. painos. FINVA 2017. ISBN 978-952-5684-88-9.

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi

12. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA,  2014. ISBN 978-952-5684-64-3.

Kirjasta luetaan
  • Luku 5: Vakuutuskorvaus
  • Luku 6: Vakuutusmaksu
  • Luku 7: Vakuutusalan sijoitukset (Huom. lisätty 8.2.2018)
  • Luku 8: Vakuutuslaitosten vakavaraisuus ja riskienhallinta
  • Luku 10: Vakuutusyhtiön tilinpäätös
  • Luku 11: Vakuutusyhtiölaki ja vakuutusyhtiöiden valvonta

Soile Tomperi: Käytännön kirjanpito

Edita Business-sarja, 26. painos 2018 tai uudempi painos.
Kirjasta luetaan luvut 1-6, 9 ja 10 sekä luvusta 7 ”Kirjaamisperusteet” sivut 51-52 ja ”Siirtyvät erät” sivut 102-106. Kirjasta ei lueta lukua 8, 11 eikä lakitekstejä sivulta 200 alkaen.

Tentissä saatetaan käyttää oheismateriaalina vakuutusyhtiöiden vuosikertomuksia. Asiantuntijaryhmä suosittelee suomalaisten eläke,- vahinko- ja henkiyhtiöiden tilinpäätöksiin ja vuosikertomuksiin tutustumista kirjojen opiskelun ohella.

Kirjat voit tilata tältä sivulta.