Vakuutusoppi

Tutkintovaatimukset 17.1.2018

Laajuus 3 op

Tavoite

Tavoitteena on, että vakuutusopin kokeen läpäistyään suorittajalla on käytännön tarpeita palveleva kokonaisnäkemys:

 • Vakuutustoiminnan perusteista ja käsitteistä.
 • Vakuutustoiminnan viimeaikaisesta kehityksestä Suomessa ja ulkomailla.
 • Vakuutustoimintaan liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä.
 • Vakuutusyhtiöiden toiminnasta.
 • Tavallisimmista lakisääteisistä ja vapaaehtoisista vakuutuslajeista

Tenttikirjallisuus

Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi –Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö

Finva, 2018. ISBN 978-952-7285-18-3. E-kirjan ISBN 978-952-7285-19-0.

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi

12. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014. ISBN 978-952-5684-64-3.

Kirjasta luetaan seuraavat luvut:   
 • Luku 1: kohdat 1.1, 1.2, 1.7, 1.8 ja 1.9
 • Luvut 2-7 ja 12, 14-16 kokonaan
 • Luku 17: kohdat 17.1 ja 17.2
 • Luku 18: kohta 18.1
 • Luku 19: kohdat 19.1, 19.2 ja 19.3
 • Luvut 20-27 ja 31-32 kokonaan
 • Luku 34: kohdat 34.1-34.8

Kirjat voit tilata tältä sivulta.