Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Tutkintovaatimukset 6.10.2015

Laajuus 2,5 op

Tavoite

  • Opiskelija tuntee työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen yleispiirteet ja sen aseman osana sosiaalivakuutusta.
  • Opiskelija osaa selvittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen keskeiset asiat vakuutuksista ja korvauksista ja hoitaa niihin liittyviä palvelutilanteita.

Tenttikirjallisuus

Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2015. ISBN 978-952-5684-80-3. 

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehdot. Ajan tasalla olevat ehdot löytyvät Työntekijän ryhmähenkivakuutus -sivulta.

Kirjat voit tilata tältä sivulta.