Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Tutkintovaatimukset 6.10.2015

Laajuus 2,5 op

Tavoite

  • Opiskelija tuntee työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen yleispiirteet ja sen aseman osana sosiaalivakuutusta.
  • Opiskelija osaa selvittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen keskeiset asiat vakuutuksista ja korvauksista ja hoitaa niihin liittyviä palvelutilanteita.

Tenttikirjallisuus

KIRSI SALO: TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI
Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2020. 
(HUOM! Otetaan käyttöön tammikuusta 2021 alkaen.)
Painetun kirjan ISBN 978-952-7285-24-4
E-kirjan ISBN 978-952-7285-25-1

TYÖNTEKIJÄN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT
Ajan tasalla olevat ehdot löytyvät Työntekijän ryhmähenkivakuutus -sivulta.

Kirjat voit tilata tältä sivulta.