Työeläkevakuutus

Tutkintovaatimukset 16.2.2017

Laajuus 3 op

Tavoite

Soveltuu henkilöille, joille työeläketurvaa koskevan lainsäädännön ja toimeenpanojärjestelmän hyvä yleistuntemus on tarpeen.

  • Osaamisalue kattaa niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin eläkelait. Painopiste on yksityisen sektorin laeissa – erityisesti TyEL:ssa ja YEL:ssa, järjestelmän yleislaissa.
  • Opiskelijan tulee osata hahmottaa työeläkejärjestelmän sisäinen rakenne ja sen tehtävä sosiaaliturvajärjestelmän osana, tiedostaa eri lakien yhteiset piirteet ja niiden väliset olennaiset erot sekä hallita työeläkevakuutuksen käsitteistö.
  • Tärkeitä osaamisalueita ovat: toimeenpano-organisaatio, soveltamispiiri, eläke (saamisedellytykset, määrään vaikuttavat tekijät, laskenta perustapauksissa, hakeminen ja hakemuksen käsittely), vakuutusmaksut (määräytyminen ja suorittaminen), tietoliikenne, verotus (eläke ja vakuutusmaksu) sekä oikeussuoja.
  • Tavoitteena on, että kokeen läpäistyään opiskelija osaa esimerkiksi asiakaspalvelutilanteessa soveltaa käytäntöön edellä mainittuja tietoja eli osaa hahmottaa esillä olevan ongelman, kysyä olennaisia asioita, käyttää tukenaan lähdekirjallisuutta ja antaa asianmukaisia neuvoja.

Tenttikirjallisuus

JAANA RISSANEN – HARRI GRÖNLUND – OVE HERRLIN – KEIJO KOUVONEN – MINNA LEVANDER – SONJA LILIUS – HILLEVI MANNONEN – PASI MUSTONEN – ANNE PERÄLEHTO-VIRKKALA – ULLA SUOTUNEN: TYÖELÄKE
FINVA, 2017. 
Painetun kirja ISBN 978-952-5684-90-2
E-kirjan ISBN 978-952-5684-93-3 (PDF).

Kirjan voit tilata tältä sivulta.

Huom! Ennen syyskuuta 2018 tilatuissa kirjoissa on virhe sivulla 154 olevassa taulukossa. Korjatun taulukon löydät alta. Uudempiin kirjoihin virhe on korjattu sivulle 152.

Lesken eläkkeen määrä
Lasten lukumäärä 0 1 2 3 4 tai useampia
Leskeneläke 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Lapseneläkkeet 0 4/12 7/12 9/12 10/12
 

Lisäaineisto

Eläketurvakeskuksen julkaisu: Työeläkkeen laskentaopas 2019. 

Laskutehtävistä suoriutumisessa edesauttaa tutustuminen lisäaineistona olevaan laskentaoppaaseen. Ajan tasalla oleva versio löytyy Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta www.tyoelakelakipalvelu.fi