Sosiaaliturva

Tutkintovaatimukset  13.2.2017

Laajuus 3 op

Tavoite

Tavoitteena on, että kokeen läpäistyään

  • suorittaja hallitsee kokonaiskuvan Suomen sosiaaliturvajärjestelmästä.
  • suorittaja osaa käytännön asiakaspalvelussa neuvoa ja opastaa sosiaaliturvan etuuksia, niiden saantiehtoja, määräytymistä sekä hakemista koskevissa kysymyksissä.
  • suorittajalla on perustiedot sosiaaliturvan toimeenpano-organisaatiosta ja rahoituksesta.
  • suorittajalla on perustiedot sosiaaliturvasta toisessa maassa.

Tenttikirjallisuus

Kansaneläkelaitoksen vihkonen
Kelan etuudet pähkinänkuoressa, viimeisin versio saatavilla Kelan sivuilta
Huom. Tutkintovaatimuksiin ei kuulu liite: Kelan etuudet numeroina.

Toimeentuloturva, Yrjö Mattila (toim.), FINVA, 4. uudistettu painos 2017. 

Sosiaalivakuutus, Pauliina Havakka, Mikko Niemelä ja Hannu Uusitalo (toim.), FINVA, 2. uudistettu painos 2017. 

Kirjat voit tilata tältä sivulta.