Riskienhallinta

Tutkintovaatimukset  1.10.2014

Laajuus 2 op

Tavoite

Tutkinnon suorittajan tulee

  • Ymmärtää riskin käsite.
  • Tuntea järjestelmällisen riskien hallinnan kulku.
  • Osata selittää asiakkaalle riskien hallinnan merkitys.
  • Osata neuvoa asiakasta riskien hallinnan organisoinnissa.
  • Pystyä selostamaan riskin tunnistamis- ja arviointimenetelmät.
  • Kyetä selvittämään erilaisten riskien hallintamenetelmät sekä niiden vaikutus toisiinsa.

Huom. Matemaattisia riskin arviointimenetelmiä ei tarvitse osata.

Tenttikirjallisuus

MARKO JUVONEN – MIKKO KOSKENSYRJÄ – LEENA KUHANEN – VIRVA OJALA – ANNE PENTTI – PAAVO PORVARI – TERO TAJALA: YRITYKSEN RISKIENHALLINTA
Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014. 
Painetun kirjan ISBN 978-952-5684-65-0.
E-kirjan ISBN 978-952-5684-99-5 (epub) / 978-952-5684-72-8 (PDF)


ILKKA ILMONEN – JANI KALLIO – JANI KOSKINEN – MARKKU RAJAMÄKI: JOHDA RISKEJÄ – KÄYTÄNNÖN OPAS YRITYKSEN RISKIENHALLINTAAN
Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2016. 
Painetun kirjan ISBN 978-952-5684-84-1
E-kirjan ISBN 978-952-7285-16-9 (epub) / 978-952-5684-85-8 (PDF).

Huom! Teoksesta on julkaistu uusi painos 2022, joka otetaan tentissä käyttöön tammikuussa 2023. Vuoden 2016 painos on käytössä joulukuun tenttipäivään saakka.

ILKKA ILMONEN – JANI KALLIO – JANI KOSKINEN – MARKKU RAJAMÄKI: JOHDA RISKEJÄ – KÄYTÄNNÖN OPAS YRITYKSEN RISKIENHALLINTAAN
Finva Finanssikoulutus, 2022.

Painetun kirjan ISBN 978-952-7285-36-7
E-kirjan ISBN 9789527285374 (ePUB).

Kirjat voit tilata tältä sivulta.