Riskienhallinta

Tutkintovaatimukset  1.10.2014

Laajuus 2 op

Tavoite

Tutkinnon suorittajan tulee

  • Ymmärtää riskin käsite.
  • Tuntea järjestelmällisen riskien hallinnan kulku.
  • Osata selittää asiakkaalle riskien hallinnan merkitys.
  • Osata neuvoa asiakasta riskien hallinnan organisoinnissa.
  • Pystyä selostamaan riskin tunnistamis- ja arviointimenetelmät.
  • Kyetä selvittämään erilaisten riskien hallintamenetelmät sekä niiden vaikutus toisiinsa.

Huom. Matemaattisia riskin arviointimenetelmiä ei tarvitse osata.

Tenttikirjallisuus

Marko Juvonen – Mikko Koskensyrjä – Leena Kuhanen -Virva Ojala – Anne Pentti – Paavo Porvari – Tero Talala: Yrityksen riskienhallinta. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014. ISBN 978-952-5684-65-0.

Ilmonen Ilkka – Kallio Jani – Koskinen Jani – Rajamäki Markku: Johda riskejä – käytännön opas yrityksen riskienhallintaan. ISBN 978-952-5684-84-1, 2016  Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. ISBN 978-952-5684-84-1 (painettu), E-kirjan ISBN 978-952-5684-85-8 (PDF).

Kirjat voit tilata tältä sivulta.