Moottoriajoneuvovakuutukset

Tutkintovaatimukset 15.3.2017

Laajuus 2,5 op

Tavoite

  • Opiskelija osaa ymmärtää liikenne- ja autovakuutuksen keskeisimmät asiat vakuutuksista ja korvauksista.
  • Opiskelija osaa palvelutilanteessa antaa vastauksia  vakuutus- ja vahinkoasioita koskeviin kysymyksiin.
  • Opiskelija tietää, mistä saa tarvittavia tietoja kuhunkin asiaan.

Tenttikirjallisuus

JANNE JUMPPANEN – ASKO NIO – KYÖSTI VIHERMA: LIIKENNEVAKUUTUS
FINVA 2017. 
Painetun kirjan ISBN 978-952-5684-95-7 
E-kirjan ISBN 978-952-7285-17-6 (epub) 978-952-5684-96-4 (PDF).

SEPPO ESKURI – RIIKKA PATALA: AUTOVAKUUTUS - SELITYSTEOS
3. uudistettu painos 2010, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Painetun kirjan ISBN 978-952-5684-22-3.

LIIKENNEVAKUUTUSKESKUKSEN OHJEITA JA PÄÄTÖKSIÄ 2018 
Julkaisija Liikennevakuutuskeskus.

Kirjat voit tilata tältä sivulta.