Moottoriajoneuvovakuutukset

Tutkintovaatimukset 15.3.2017

Laajuus 2,5 op

Tavoite

  • Opiskelija osaa ymmärtää liikenne- ja autovakuutuksen keskeisimmät asiat vakuutuksista ja korvauksista.
  • Opiskelija osaa palvelutilanteessa antaa vastauksia  vakuutus- ja vahinkoasioita koskeviin kysymyksiin.
  • Opiskelija tietää, mistä saa tarvittavia tietoja kuhunkin asiaan.

Tenttikirjallisuus

Janne Jumppanen, Asko Nio ja Kyösti Vihermaa: Liikennevakuutus, FINVA 2017. ISBN 978-952-5684-95-7 (painettu), E-kirjan ISBN 978-952-5684-96-4 (PDF).

Seppo Eskuri – Riikka Patala: Autovakuutus – Selitysteos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 3. uudistettu painos 2010. ISBN 978-952-5684-22-3.

Liikennevakuutuskeskuksen OHJEITA JA PÄÄTÖKSIÄ 2018,  julkaisija Liikennevakuutuskeskus.

Tentin läpipääsy edellyttää 70 %:n minimipisteiden saavuttamista.

Kirjat voit tilata tältä sivulta.