Moottoriajoneuvovakuutukset

Tutkintovaatimukset 15.3.2017

Laajuus 2,5 op

Tavoite

  • Opiskelija osaa ymmärtää liikenne- ja autovakuutuksen keskeisimmät asiat vakuutuksista ja korvauksista.
  • Opiskelija osaa palvelutilanteessa antaa vastauksia  vakuutus- ja vahinkoasioita koskeviin kysymyksiin.
  • Opiskelija tietää, mistä saa tarvittavia tietoja kuhunkin asiaan.

Tenttikirjallisuus

SEPPO ESKURI – RIIKKA PATALA: AUTOVAKUUTUS - SELITYSTEOS
3. uudistettu painos 2010, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Painetun kirjan ISBN 978-952-5684-22-3.

JANNE JUMPPANEN – ASKO NIO – KYÖSTI VIHERMA: LIIKENNEVAKUUTUS
2021, Finva Finanssikoulutus
Painetun kirjan ISBN 978-952-7285-26-8
E-kirjan ISBN 9789527285275 (ePub)
 

LIIKENNEVAKUUTUSKESKUKSEN OHJEITA JA PÄÄTÖKSIÄ 2018 
Julkaisija Liikennevakuutuskeskus.

Kirjat voit tilata tältä sivulta.