Kuljetusvakuutus

Tutkintovaatimukset 24.10.2014

Laajuus 1,5 op

Tavoite

Tutkinnon suorittajan tulee

  • tuntea kuljetusten vakuuttamista koskevat keskeiset periaatteet ja käsitteet
  • tuntea kuljetusoikeuden johtavat periaatteet.

Tenttikirjallisuus

HARRI EK – MARJA KORKKA – KARI KOSOLA – PIRJO PÖYHÖNEN: KULJETUSTEN VAKUUTTAMINEN
Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA 2011. 
Painetun kirjan ISBN 978-952-5684-27-8.


JUKKA RANTALA – ESKO KIVISAARI: VAKUUTUSOPPI
13. uudistettu painos, 2020. FINVA Finanssikoulutus Oy. 
Painetun kirjan ISBN 978-952-7285-22-0
E-kirjan ISBN 978-952-7285-23-7 (epub) 

Luetaan luvut 28 ja 29 (Merivakuutus ja Lentovakuutus).

Kirjat voit tilata tältä sivulta.