Kuljetusvakuutus

Tutkintovaatimukset 24.10.2014

Laajuus 1,5 op

Tavoite

Tutkinnon suorittajan tulee

  • tuntea kuljetusten vakuuttamista koskevat keskeiset periaatteet ja käsitteet
  • tuntea kuljetusoikeuden johtavat periaatteet.

Tenttikirjallisuus

Harri Ek – Marja Korkka – Kari Kosola –  Pirjo Pöyhönen: Kuljetusten vakuuttaminen. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011. ISBN 978-952-5684-27-8.

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi 12. uudistettu painos, 2014 Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. ISBN 978-952-5684-64-3.
Luetaan luvut 28 ja 29 (Merivakuutus ja Lentovakuutus).

Kirjat voit tilata tältä sivulta.