Ajankohtaista tietoa Vakuutustutkintoa, VTS suorittaville: 

19.4.2018:

 • Vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu -tutkintovaatimuksia päivitetty. Asiakkaan kokema arvo kilpailutekijänä finanssialalla -kirja poistettu tenttivaatimuksista.
 • Moottoriajoneuvovakuutukset-tutkintovaatimuksia päivitetty. LVK:n ohjeita ja päätöksiä 2018 sekä LVK:n ohjeita ja päätöksiä liite: Vakuuttamisvelvollisuus, rajatapauksia -artikkelit lisätty tenttivaatimuksiin.

8.2.2018:

 • Vakuutusopin tutkintovaatimuksia päivitetty 8.2. Vakuutusoppi-kirjasta luetaan myös luku 7. Tutkintovaatimukset täällä.

31.1.2018:

 • Vakuutustutkinnon tentit muuttuvat toukokuussa tenteiksi, joissa vastataan vain monivalinta- ja väittämäkysymyksiin. Tentin kesto lyhenee 1,5 tuntiin. Kirjojen käyttö on sallittu kaikissa aineissa toukokuun tenteistä lähtien (maaliskuun osalta mainittu erikseen kunkin aineen kohdalla). Tenttijä saa välittömästi tenttisuorituksen jälkeen tiedon onnistumisestaan. Tentti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
 • Vakuutustutkinnon maaliskuun suoritustilaisuudessa (20.-21.3.) on kaksi uuden tenttitavan pilottitenttiä. Aineet ovat vakuutustalous ja vakuutusoppi. Näissä aineissa on maaliskuussa uudenlaiset monivalintatentit, joissa kirjojen käyttö on sallittu ja joiden kesto on 1,5 h. Pilottitenttien ajankohta suorituspäivänä (20.3.) on vielä avoin. Seuraa sivujamme. Varmistamme kaikille vakuutustalouden ja vakuutusopin tenttiin ilmoittautuneille tenttiajankohdan viimeistään ilmoittautumisen päättyessä.
 • Vakuutustutkinnossa siirrytään toukokuun tentteihin ilmoittautumisen yhteydessä tutkintomaksuun. Tutkinnon suorittaja ostaa verkkosivuilta Vakuutustutkinnon suoritusoikeuden, joka sisältää 4 yhteisen aineen tenttiä ja 4 valinnaisen aineen tenttiä. Tutkinnon suorittaja saa oman tutkintosivun, josta hän kirjautuu tenttiin tenttipäivänä. Tutkintosivulta hän näkee myös suorituksensa ja saa todistuksen kaikki vaaditut tutkintoaineet suoritettuaan. Mikäli suorittaja ei läpäise tenttiä, hän voi ostaa tutkintosivultaan tenttiosallistumisen yhden aineen suoritusmaksulla. 
 • Vanhat suorittajat eli ennen toukokuuta aloittaneet ostavat jatkossakin yksittäisiä ainesuorituksia, eivätkä he pysty seuraamaan vanhoja suorituksiaan uudesta alustasta. Vanhojen suorittajien todistukset pyydetään yhä FINVAsta.
 • Toukokuusta tutkinnon suorittamisen aloittaville tutkinnon suoritusaika on 2 vuotta. Syyskuusta 2018 lähtien vakuutustutkinnon aineita voi tenttiä kerran kuukaudessa. Syksyn tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.  
 • FINVAn verkkosivut uudistuvat huhtikuun alussa. Toukokuun tenttisuoritusten ja tutkinnon ostaminen (ilmoittautuminen) verkkokaupasta alkaa huhtikuussa.
 • Lähetämme yhtiöiden yhteyshenkilöille ja opiskelijoille lisätietoa helmikuun alussa.

24.1.2018:

 • Toukokuun tenttipäivä on maanantai 28.5.2018. Ilmoittautumisajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Toukokuussa siirrytään siten kaksipäiväisestä suoritustilaisuudesta yhteen tenttipäivään.

17.1.2018:

 • Maaliskuun suoritustilaisuuden ilmoittautuminen päättyy 6.3.
 • Jälleenvakuutus omana aineenaan on lakkautettu. Tämä tuo muutoksia vakuutusopin tenttikirjallisuuteen. Vakuutusopin voimassa olevat tutkintovaatimukset täällä.
 • Tenttikysymyksiä ei enää jatkossa käännetä ruotsiksi.
 • Vuoden toinen suoritustilaisuus on toukokuussa. Ajankohta julkaistaan viimeistään maaliskuun alussa. Seuraa VTS-sivuilta tietoa tenteistä ja suoritustilaisuuksista sekä siitä, ovatko kirjat sallittu aineesi tentissä.
 • Toukokuun suoritustilaisuudesta lähtien tenttiin kirjautumisessa tullaan käyttämään pankkitunnuksia.

10.1.2018:

 • Lisätietoa VTS:n tulevista uudistuksista ja muutoksista sekä suoritustilaisuuksista tammikuun aikana.

5.1.2018:

 • Vakuutustalous-aineen tutkintovaatimukset ovat muuttuneet. Voimassa olevat tutkintovaatimukset täällä.

20.12.2017:

 • Vuoden 2018 ensimmäinen VTS-tenttien suoritustilaisuus on tiistaina ja keskiviikkona 20.-21.3.2018. Tenttiin ilmoittautuminen alkaa tammikuun alussa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.2. 
 • Aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen tenttivaatimuksissa olevan aineiston käyttö on sallittu maaliskuussa ainoastaan seuraavissa tenteissä: Omaisuuden vakuuttaminen, Moottoriajoneuvovakuutukset, Vakuutustalous sekä Vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu. Lisäksi yhdessä aineessa lisää tulee kirjojen käyttö sallituksi. Aine ilmoitetaan tammikuun alkupuolella.
 • Vakuutustalous-aineen tenttivaatimukset päivitetään tammikuun alussa.

15.12.2017:

 • Vuoden 2018 maaliskuun tenttipäivät julkaistaan viimeistään tammikuun alussa. Seuraa tietoa VTS-sivuilta tulevista tenteistä, tenttikirjallisuudesta ja siitä, ovatko kirjat sallittu tentissä. Tällä sivulla ilmoitetaan, kun tiedot ovat ajantasaiset.

6.11.2017:

 • Vakuutustutkintolautakunta totesi kokouksessaan, että niissä aineissa, joissa kirjojen käyttö on ollut sallittua, arvosanat jäivät muita aineita alhaisemmalle tasolle. VTS-opiskelijoita muistutetaan, että kaikki tentit vaativat aineen osaamista ja perehtymistä tenttivaatimuksiin.

5.10.2017:

 • Vuoden 2018 alusta lähtien tenttivaatimuksissa olevan aineiston käyttö on sallittu kaikkien aineiden tenteissä. Marraskuun suoritustilaisuudessa tenttivaatimuksissa olevan aineiston käyttö on sallittu vain seuraavissa aineissa: omaisuuden vakuuttaminen, moottoriajoneuvovakuutukset, vakutuustalous sekä vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu.
 • Vakuutustalouden tentissä käytetään oheismateriaalina vakuutusyhtiöiden vuosikertomuksia. Asiantuntijaryhmä suosittelee vuosikertomuksiin tutustumista kirjojen opiskelun ohella.

21.8.2017:

 • Riskienhallinta-aineen kirjallisuusvaatimuksissa on ollut 21.8. asti Johda riskejä -kirjan vanhojen painosten tiedot. Oikea tenttivaatimuksissa oleva kirja on linkistä tähänkin asti auennut vuoden 2016 painos. Vaikka vanhemmissa painoksissa on samaa sisältöä, niin uudistetussa vuode 2016 painoksessa on viimeiset, tenttiin vaadittavat tiedot.

7.8.2017:

 • FINVA järjestää lisäsuoritustilaisuuden marraskuussa. 178. suoritustilaisuus on 21.-22.11.2017. Vakuutustutkintoa kehitetään ja uudistetaan. Vuoden 2018 ensimmäinen suoritustilaisuus saattaa siirtyä tammikuusta eteenpäin helmi- tai maaliskuulle. Ilmoitamme suoritustilaisuudesta viimeistään kaksi kuukautta aiemmin. 

3.8.2017:

 • VTS-tenteistä läpipääsy vaatii niissä aineissa, joissa tenttikirjallisuuden käyttö ei ole sallittu, 45-50 % minimipisteiden saavuttamista. Niissä aineissa, joissa tenttikirjallisuuden käyttö on sallittu, läpipääsy edellyttää 70 %:n minimipisteiden saavuttamista. Tenttikirjallisuuden käyttö on sallittu omaisuuden vakuuttamisessa, moottoriajoneuvovakuutuksissa, vakuutustaloudessa sekä vakuutusten markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa.

13.6.2017:

 • VTS-opiskelija, pääkirjanpitäjä Tiia Turuselle Ilmariselta on myönnetty huomionosoitus erinomaisesta onnistumisesta kevään VTS:n jälleenvakuutus-tentissä. Arja de la Chapelle, VTS:n jälleenvakuutuksen työryhmän puheenjohtaja, sopimuspäällikkö OP Vakuutuksesta oli vaikuttunut Tiian osaamisesta ”Tiian suoritus erottui kaikista muista erinomaisuudellaan. Päällimmäisenä on ehkä se, että hän oli ymmärtänyt ja sisäistänyt tämän pienen, mutta vaikean ja vakuutusyhtiöille elintärkeän vakuutuslajin tärkeimmät kohdat. Tämä kävi selkeästi ilmi hänen vastauksistaan, jotka eivät olleet ulkoa opitun mukaisia vaan omin sanoin muotoiltuja siten, että niistä kävi hyvin ilmi se, että tenttijä oli ymmärtänyt lukemansa tuoden vastauksissaan esiin vain olennaiset kohdat.  Lisäksi tämänkertainen tentti koettiin tavallista haastavampana, minkä takia Tiian suoritus tuli entistä onnistuneempana esiin.” 

2.6.2017:

 • VTS-tenteistä läpipääsy vaatii kaikissa aineissa noin 45-50 % minimipisteiden saavuttamista. Viime suoritustilaisuuksissa minimipistevaade on noussut jopa yli 50 %:n. Arvioinnissa käytetään normaalijakaumaa eli Gaussin käyrää. Aineissa, joissa tenttivaatimuksissa olevan kirjallisuuden käyttö on sallittu, minimipisteraja on yleensä noussut ja tulee jatkossa nousemaan. Toukokuun 176. suoritustilaisuuden ja tulevan 177. suoritustilaisuuden pilottiaineiden kokemusten perusteella päätetään vaadittu, korkeampi minimipisteraja ainetenteissä, joissa käytetään kirjoja tai muuta aineistoa.

1.6.2017:

 • Toukokuun suoritustilaisuuden tenttien tulokset on julkaistu. Arvosanat ja tentit ovat tarkasteltavissa Edoctassa 1.-16.6.2017.

29.5.2017:

 • Toukokuun suoritustilaisuuden tulokset julkaistaan perjantaina 2.6. aamulla.
 • Toukokuun suoritustilaisuudessa ilmeni yksi tapaus, jossa kirjoja oli käytetty, vaikka tenttikirjallisuuden käyttö oli kielletty. Tenttijän suoritus hylättiin ja häneen on oltu yhteydessä. Lisäksi kahden tenttijän vastauksissa oli selviä yhtäläisyyksiä kirjateksteihin. Heille on annettu huomautus, ja molemmat ovat tietoisia huomautuksesta.
 • Vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu -aineessa on tenttivaatimuksissa olevan aineiston käyttö sallittu syyskuun 177. suoritustilaisuudessa. Aineisto on sallittu myös Omaisuuden vakuuttaminen, Vakuutustalous ja Moottoriajoneuvovakuutukset-aineissa.

9.5.2017:

 • Tenttivaatimuksissa olevan aineiston käyttö on sallittu syyskuun 177. suoritustilaisuudessa Omaisuuden vakuuttaminen, Vakuutustalous ja Moottoriajoneuvovakuutukset-aineissa. Ilmoitamme kesäkuun alkupuolella, mikäli syyskuussa on muitakin aineita, joissa materiaali on sallittu tentissä.

21.3.2017:

 • Moottoriajoneuvovakuutukset-aineen tenttivaatimukset ovat muuttuneet. Uudet tenttivaatimukset ovat voimassa toukokuun 176. suoritustilaisuudesta alkaen.

16.2.2017:

 • Työeläkevakuutus-aineen tenttivaatimukset ovat muuttuneet. Uudet tenttivaatimukset ovat voimassa toukokuun 176. suoritustilaisuudesta alkaen.

15.2.2017:

 • Toukokuun 176. suoritustilaisuudessa tenttivaatimuksissa olevaa aineistoa saa käyttää vakuutustalouden, omaisuuden vakuuttamisen ja moottoriajoneuvovakuutukse-aineen tenteissä. Tentti tulee olemaan luonteeltaan samanlainen kuin aikaisemmat tentit. Se voi sisältää esimerkiksi esseekysymyksiä, monivalintatehtäviä ja väittämiä. Suurin ero aikaisempaan tullee olemaan kysymysten määrässä ja tentin kestossa. Kysymyksiä on todennäköisesti vähän enemmän ja vastausaika vahvistuu lähempänä 1,5 tai 2 tunniksi.

13.2.2017:

 • Sosiaaliturva-aineen tenttivaatimukset ovat muuttuneet. Uudet tenttivaatimukset  ovat voimassa toukokuun 176. suoritustilaisuudesta alkaen.

27.1.2017:

 • Toukokuun (3.-4.5.) 176. suoritustilaisuudessa kolmessa aineessa saa käyttää tenttivaatimuksissa olevaa aineistoa tentissä. Aineet ovat vakuutustalous (pakollinen aine), moottoriajoneuvovakuutukset (valinnainen) ja omaisuuden vakuuttaminen (valinnainen). Kyse on pilottitenteistä. Kirjojen käytön sallimista on useasti toivottu VTS-palautteissa ja -kyselyissä. Yhä useammin työtilanteessa on osattava hakea olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää sitä oikein. Tenttijöille tehdään kysely tenttikokemuksesta suoritustilaisuuden jälkeen ja asiantuntijaryhmille arvioinnin jälkeen.

23.11.2016:

 • Sosiaaliturva-aineen tenttivaatimukset ovat muuttuneet 22.11. ja ne on päivitetty verkkosivuille sosiaaliturvan tenttivaatimuksien kohdalle.

26.10.2016:

 • Vakuutustutkinnon syyskuisessa 174. suoritustilaisuudessa tapahtui tenttivilppi.
 • Vilppiä tapahtui kahdessa aineessa. Vilpillisen suorituksen jättänyt tenttijä sai suorituksistaan arvosanan 3. FINVA ottaa vilppiepäillyt vakavasti. Vilppitilanteissa voidaan tarkastella henkilön tenttisuorituksen lokitiedot ja vastaushistoria sekä VTS-historiaa. Vilpillisestä tenttimisestä epäilty henkilö voidaan kutsua keskusteluun, jossa puhutaan tentistä ja tenttitilanteesta. Syyskuussa tapahtunut vilppiepäily päättyi siihen, että tenttijä myönsi käyttäneensä kirjoja tenttitilanteessa. Tenttijän suoritukset hylättiin. Vakuutustutkinnon tentissä ei saa käyttää tenttikirjallisuutta, omia taulustoja tai muita digitaalisia, kirjallisia tai suullisia apuvälineitä, ellei sitä ole erityisesti sallittu, jolloin aineisto on käytettävissä tenttitilassa.

19.9.2016:

 • Vakuutustutkinnon ohjesääntö on päivitetty 16.8.2016. Päivitetty ohjesääntö on VTS-sivulla.
 • Suoritustilaisuuksien ainetentit tulevat näkyviin suoritustilaisuutta edeltävänä arkipäivänä niille, jotka ovat ilmoittautuneet tenttiin. Testitenttitila on kaikkien ilmoittautuneiden käytössä ilmoitettuna ajankohtana ennen suoritustilaisuutta.
 • Huom! Tammikuussa 2017 ei ole Työeläkevakuutus-aineen tenttiä. Seuraava tenttitilaisuus on toukokuussa.

23.3.2016:

 • Moottoriajoneuvovakuutukset-aineen tutkintovaatimukset on päivitetty. Liikennevakuutuskeskuksen ohjeita ja päätöksiä on vaihdettu vuoden 2015 versioon.

5.2.2016:

 • Vakuutustutkintolautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.1.2016 ehdotetun Lakisääteinen tapaturmavakuutus -aineen nimen muutoksen. Aineen uusi nimi on Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Uusi nimi on nyt käytössä. Vakuutustutkintotodistukseen aineen nimi tulee siinä muodossa, kun se oli opiskelijan tenttiessä aineen.
 • Vakuutusoppi-aineen tutkintovaatimuksiin on tullut lisäys 3.2.2016 alkaen: Vakuutusoppi kirjasta luetaan myös luku 12.
 • VTS:n 172. suoritustilaisuuteen osallistuneet pääsevät tarkastelemaan pisteitään ja näkemään arvosanansa henkilökohtaisilla tunnuksillaan Edoctasta 26. helmikuuta 2016.
 • VTS:n 172. suoritustilaisuuden mallivastaukset ovat FINVAn verkkosivuilla helmikuun lopussa.