Edellinen sivu

Vakuutustutkinto, VTS

Vakuutustutkinto on tenttimuotoinen perustutkinto, joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista.

Tutkinto perehdyttää kattavasti vakuuttamisen periaatteisiin, vakuutuslainsäädäntöön ja vakuutustoiminnan taloudelliseen merkitykseen, vakuutuspalvelujen markkinointiin sekä sosiaalivakuutuksen periaatteisiin ja muotoihin.

Lue lisää tutkinnon uudistuksesta ja ajankohtaisista asioista Ajankohtaista Vakuutustutkinnosta -sivulta.

Kysy lisätietoja

Kenelle?

Vakuutustutkinto on tarkoitettu kaikille vakuutusalalla aloittaville tai alalle hakeutuville.

Tutkinto antaa myös alalla jo pitempään toimineelle mahdollisuuden tuoreuttaa alan perustietoja ja osoittaa ammatillinen pätevyytensä. Tutkinto soveltuu hyvin myös yritysten vakuutusasioita hoitaville henkilöille sekä niille alan ulkopuolisille, jotka haluavat perehtyä vakuutusalaan.

 

Sisältö ja aikataulu

Vakuutustutkinto suoritetaan tehokkaasti työn ohessa itseopiskeluna. Tutkinto on mahdollista suorittaa joustavaan tahtiin. Tutkinto koostuu neljän yhteisen ja neljän valinnaisen aineen suorituksesta eli kahdeksasta tentistä.

Suoritusjärjestys on vapaa ja yhdellä kertaa voi tenttiä useampia aineita. Toukokuusta 2018 tutkinnon suorittamisen aloittaville tutkinnon suoritusaika on enintään 2 vuotta. Aikaisemmin aloittaneiden osalta sovelletaan aikaisempia ohjeita (kts. siirtymäsäännöt).

Tenttiaikataulu

Tutkintovaatimukset ja tenttikirjallisuus

Kunkin aineen tutkintovaatimukset selviävät ko. aineen kohdalta. Kaikki yhteiset aineet tentitään. Valinnaisista aineista tentitään 4 ainetta. Vakuutustutkinto on laajuudeltaan 16,5-21 opintopistettä sen mukaan, mitkä valinnaiset aineet suorittaja tenttii.

Neljä pakollista ainetta tentitään ja neljä valinnaista ainetta tentitään. Tutkintovaatimuksissa olevan aineiston käyttö tentissä on sallittua.

Voit tutustua Vakuutustutkinnon tenttikirjallisuuteen täältä.

Säännöt 

Siirtymäsäännöt

Toukokuusta 2018 alkaen tutkinnon suoritusaika on 2 vuotta.

Jos tutkinnon suorittajalla on ensimmäinen hyväksytty tentti 1.1.2014, (suoritustilaisuus 166 8.–9.1.2014), silloin hänellä on mahdollisuus siirtyä uudistettuun tutkintoon,  jolloin suoritusaika on neljä (4) vuotta ja kahdeksan ainesuoritusta. Kuitenkin edellytetään, että neljä yhteistä ainetta täytyy tenttiä.

Mikäli ensimmäinen hyväksytty tentti on suoritettu ennen 1.1.2014, suoritusaika on edelleen kuusi (6) vuotta ja 10 ainesuoritusta (liikeviestinnän ja työelämän kehittäminen tentti on mahdollista suorittaa vain vuoden 2015 aikana). Tällöin pakolliset aineet ovat vanhan säännön mukaan Vakuutustalous, Vakuutusoppi, Sosiaaliturva ja Vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu.

Ohjesäännöt

Vakuutustutkintotoiminnan ohjesääntö
Vakuutustutkinto, VTS

Ohjesääntö 2016

Tenttiohjeet

Ohjeet sähköiseen suoritustilaisuuteen osallistuville

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Vakuutustutkinto VTS:n tutkintomaksu on 1 100 € (+ alv). Tutkinnon suorittaja ostaa verkkosivuilta suoritusoikeuden, joka sisältää neljä (4) yhteisen aineen tenttiä ja neljä (4) valinnaisen aineen tenttiä.

Suoritusoikeuden ostaminen

Uusi suorittaja, nyt voit ostaa koko tutkinnon suoritusoikeuden tältä sivulta.

Jos olet aloittanut VTS-tutkinnon suorittamisen maaliskuussa 2018 tai aikaisemmin, voit ostaa yksittäisiä ainesuorituksia hintaan 150 € (+ alv). Uusintatenttien hinta on samansuuruinen kuin ainesuorituksen hinta.

Aloitusajankohta