Edellinen sivu

Vakuutusten tarjoaminen – vakuutusten tarjoamisesta annetun lain ja IDD-direktiivin vaateet

Osaamiskokeet ja niihin liittyvä verkkokurssisisältö todentaa vakuutusten tarjontaan osallistuvan henkilöstön osaamisen vakuutusten tarjoamisesta annetun lain ja IDD-direktiivin vaateiden mukaisesti muun muassa vakuutusmarkkinoiden tuntemuksen, asiakasvalitusten käsittelyn, eri vakuutuslajien ja lainsäädännön osalta.

Tilaa  Kysy lisätietoja

Verkkokurssit

Vakuutusten tarjoaminen -kokonaisuus sisältää seuraavat verkkokurssit: 

 1. Vakuutusmarkkinat
 2. Vakuutusalan eettiset säännökset
 3. Vakuutuslainsäädäntö: Yleistä vakuutussopimuksista
 4. Vakuutuslainsäädäntö: Vakuutuksen elinkaaren vaiheet
 5. Vakuutuslainsäädäntö: Vakuutustarpeen määrittäminen
 6. Vakuutuslainsäädäntö: Vakuutuksenantajan ja -ottajan tiedonantovelvollisuus
 7. Vakuutuslainsäädäntö: Vakuutus on voimassa
 8. Vakuutuslainsäädäntö: Vakuutus päättyy
 9. Asiakasvalitusten käsittely
 10. Vakuutuskohtaiset verkkokurssit: Vahinkovakuutukset
 11. Vakuutuskohtaiset verkkokurssit: Henkivakuutukset
 12. Vakuutuskohtaiset verkkokurssit: Sijoitusvakuutukset

Vakuutusten tarjoaminen -kokonaisuus sisältää seuraavat osaamiskokeet: 

 1. yleinen osuus, verkkokurssit 1-9
 2. vakuutuskohtainen alue, vahinkovakuutukset
 3. vakuutuskohtainen alue, henkivakuutukset
 4. vakuutuskohtainen alue, sijoitusvakuutukset

Verkkokurssit ovat käytännönläheisiä, ne keskittyvät ajantasaiseen ja vaadittavaan tietoon ja osaamiseen. Kaikissa verkkokursseissa on oppimista tukevia tehtäviä ja tapausesimerkkejä. Verkkokurssien lopussa on lyhyitä kertausluonteisia testejä.

Osaamiskokeissa tulee olemaan laajasti kysymyksiä kaikilta valituilta osa-alueilta ja niistä voidaan räätälöidä tarvittava kokoonpano.

Verkkokurssien kesto noin 15-30 minuuttia / verkkokurssi.

Verkkokurssit ja osaamiskokeet ovat myös räätälöitävissä asiakkaan omien käytäntöjen mukaisesti.

Kenelle?

Verkkokurssien kohderyhmää ovat ensisijaisesti kaikki, jotka kuuluvat IDD-vaateiden piiriin. Lisäksi kohderyhmää ovat uudet työntekijät.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Käyttö organisaation omassa oppimisympäristössä (toimitus scorm-pakettina):

Vakuutusten tarjoaminen -kokonaisuuden verkkokurssit kappaleittain:

 • Pienet organisaatiot, alle 100 henkilöä /organisaatio:
  1 850 € (+ alv)
 • Keskisuuret organisaatiot, 100-1 000 henkilöä /organisaatio: 2 110 € (+ alv)
 • Suuret organisaatiot, yli 1 000 henkilöä /organisaatio: 2 375 € (+ alv)

Mikäli organisaatio ottaa käyttöönsä kaikki verkkokurssit kuuluu hintaan mukaan myös osaamiskoe.

Vakuutusten tarjoaminen -osaamiskokeet:

 • Pienet organisaatiot, alle 100 henkilöä /organisaatio:
  4 850 € (+ alv)
 • Keskisuuret organisaatiot, 100-1 000 henkilöä /organisaatio: 5 850 € (+ alv)
 • Suuret organisaatiot, yli 1 000 henkilöä /organisaatio: 6 800 € (+ alv)

Verkkokurssien ja osaamiskokeiden käyttöoikeus koko organisaatiolle. Käyttöaikaa ei ole rajoitettu.

Verkkokurssit on mahdollista ottaa käyttöön myös palveluna FINVAn oppimisympäristössä – pyydä lisätietoa ja tarjous!

Verkkokurssin käyttöoikeus oppilaitoskäyttöön ja yksilöille hinnoitellaan erikseen – pyydä tarjous!

Lisätiedot ja tarjoukset:

Salla Närhinen
Senior Program Manager
010 837 3772
salla.narhinen@finva.fi

Ota yhteyttä