Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Vakuuttava ja luonteva esiintyminen finanssialalla

Finanssialan asiantuntijat ja esimiehet puhuvat paljon eri kokoisissa foorumeissa ja esiintyvät monissa eri tilanteissa. Puheviestintätaidot vaikuttavat asiakassuhteissa ja työyhteisössä menestymiseen. Tavoitteena on saada oman organisaation viesti välitettyä eteenpäin mahdollisimman kiinnostavasti ja oikein.

Vakuuttava ja luonteva esiintyminen finanssialalla -seminaarissa saat rohkeutta esiintymiseen ja työvälineitä omaan ilmaisuun. Pääset harjoittamaan esiintymistaitojasi ja saat käytännön vinkkejä esiintymiseen. Halutessasi esiintymisesi tallennetaan, jotta pääset jatkamaan esiintymistaitojen kehittämistä.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari soveltuu henkilöille, jotka tarvitsevat esiintymistaitoja. Tavoitteena on kehittää osallistujan viestintä- ja esiintymistaitoja sekä harjoitella puhe-esityksen havainnollistamisen keinoja.

Sisältö

Seminaarissa:

 • vaikuttavan esiintymisen näkökohtia
 • puhe-esityksen rakentaminen ja valmistautumisen merkitys ja esiintymisharjoituksia

Ohjelma 

15.12.2020

9.00

Vaikuttavan esiintymisen näkökohtia

 • esiintymistilanteen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä

 • eri puhetilanteiden tavoitteet ja vaatimukset

 • omat vahvuudet ja kehitystarpeet

 

Luonteva ja persoonallinen esiintyjä

 • millainen puhuja saa sanomansa perille

 • esiintymisvarmuuden lisääminen ja vaikutelmien hallitseminen

 • elävä kokonaisilmaisu vaikuttavan puhujan voimavarana

 • tilan ja tilanteen hallinta

 

Puhe-esityksen rakentaminen ja valmistautumisen merkitys

 • kohderyhmäanalyysi – kenelle puhun?

 • tavoiteanalyysi – mihin pyrin, mikä on keskeinen sanomani?

 • näkökulman valinta ja sisällön rajaus

 • erilaisia rakenneratkaisuja

 

Havainnollistaminen lisää ymmärrettävyyttä

 • kohdentaminen – asian kytkeminen kuulijoiden tarpeisiin

 • sanattoman viestinnän tuki

 • perustelemisen keinot

 • havaintovälineiden tarkoituksenmukainen käyttö

 

Esiintymisharjoituksia

16.00

Seminaaripäivän päätös

 

Tauot ohjelman lomassa.

 

16.12.2020

9.00

Tilanneherkkä ja mukautuva vuorovaikutus

 • tavoitteen ja tilanneherkkyyden tasapaino

 • eri viestintätyylit ja niiden vaikutus esitykseen

 • kontaktin rakentaminen ja kuulijan huomioonottaminen

 • hyvä esiintyjä on hyvä kuuntelija

 

Kuulijan huomioonottaminen

 • palautteen vastaanottaminen ja siihen reagointi

 • vastaväitteiden käsittely

 

Esiintymisharjoituksia

 • omien vahvuuksien hyödyntäminen

 • henkilökohtaiset kehittämiskohteet ja -keinot

16.00

Seminaari päättyy

 

Tauot ohjelman lomassa.

 

Kouluttajana toimii puheviestinnän valmentaja Perttu Laaksonen Puhe Production Oy:stä. Laaksosella on 15 vuoden kokemus esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisestä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta