Edellinen sivu

The Rehabilitation Expert – kuntoutuksen palvelumuotoilu

Ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutusprosessi kuntoutujan parhaaksi

Kuntoutuksen asiantuntija kohtaa kuntoutusprosessin eri vaiheissa monia eri toimijoita, joiden tehtävänä on omista tehtävistään käsin saada hyvä asiakaskokemus kuntoutujalle tapaturmasta lähtien. Kuntoutuksen palvelumuotoilulla pyritään luomaan tasalaatuinen palvelukokemus, joka hyödyntää vakuutusyhtiön ja palveluntuottajan ammattilaisen omaa paikallistuntemusta ja sidosryhmäyhteistyöverkostoja.

The Rehabilitation Expert – kuntoutuksen palvelumuotoilu -koulutusohjelmassa käydään kokonaisvaltaisesti läpi kuntoutusjärjestelmää, joka on hyvä ja toimiva, mutta josta tietoisuutta asiantuntijoiden parissa on lisättävä. 

Ohjelma on tarkoitettu kuntoutusalan ammattilaisille, jotka ovat toimineet kuntoutuksen parissa jo useamman vuoden. Sen aikana osallistujat saavat viimeisimmän teorian lääkinnällisestä ja ammatillisesta kuntoutuksesta, joka viedään käytäntöön jo ohjelman aikana.

Koulutusohjelman tavoitteena on saada etenkin ammatillisesta kuntoutuksesta entistä systemaattisempaa, kuitenkin ottaen huomioon itse kuntoutettava. Ohjelmassa käydään läpi kuntoutuksen mahdollisuudet lain sallimissa rajoissa.  

Ohjelman kouluttajina toimivat Suomen parhaat kuntoutuksen ammattilaiset, jotka tuovat ohjelmaan viimeisimmän tiedon kuntoutuksen mahdollisuuksista. Koulutusohjelman suunnittelusta vastaa ohjausryhmä, joka edustaa Suomen suurimpia vakuutusyhtiöitä ja palveluntarjoajia. 

Kysy lisätietoja

Suomen ensimmäinen vakuutusyhtiöiden asiantuntijoille ja muille kuntoutukseen työssään asiakkaita ohjaaville tahoille, esim. työterveyshuolto ja HR, räätälöity kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen keskittyvä koulutusohjelma.

Ohjelma auttaa kuntoutuksen asiantuntijaa yhdistämään ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet asiakkaan parhaaksi.

Koulutus tarjoaa kokonaisvaltaista ymmärrystä kuntoutukseen ja konkreettisia työkaluja kuntoutujan kohtaamiseen.

Hyödyt

Ohjelmasta saat lisää tehokkuutta ja uudistamismahdollisuuksia kuntoutusprosesseihin sekä lisäät vakuutusalan kuntoutuksen ammattitietoutta organisaatiossasi. Pääset hyödyntämään opiskelun aikana saavuttamiasi tietoja ja taitoja suoraan omaan työhösi. Lisäksi opit kertomaan kuntoutujalle selkokielellä, mitä lakisääteinen vakuutus tarkoittaa ja siten vähentämään kuntoutujan väärinymmärryksiä korvausjärjestelmästä, mitkä tavanomaisesti aiheuttavat turhia ristiriitoja ja jopa oikeusprosesseja.

Saat työkaluja yritysasiakkaan kohtaamiseen kuntoutuspalveluissa
Kehität osaamistasi tulevaisuuden toimintaympäristön vaateisiin
Syvennät lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen tietämystäsi
Kasvatat osaamistasi ja opit kohtaamaan kuntoutettavan empaattisen ammattimaisesti

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu kuntoutuksen parissa työskenteleville työeläke-, työtapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöiden asiantuntijoille, päälliköille sekä korvauskäsittelijöille, jotka tarvitsevat työssään kokonaisnäkemystä kuntoutuksesta ja haluavat syventää ammatillisia valmiuksiaan. Lisäksi koulutus soveltuu palvelu-, teollisuuden- tai kaupan alan työterveyshoitajille ja lääkäreille sekä kuntoutuksen palveluntuottajille.

Ohjelmasta saa parhaan hyödyn henkilö, joka on toiminut kuntoutuksen parissa jo useamman vuoden. Ohjelma sopii henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa asiantuntemustaan kuntoutusprosesseista palvellakseen kuntoutujaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma käsittelee ammatillista ja toimintakykykuntoutusta sekä kuntoutujan kohtaamista. Lisäksi ohjelma käsittelee kuntoutuksen palvelumuotoilua ja oikea-aikaisuutta osana saumatonta asiakaskokemusta.

Ohjelma sisältää kolmen lähipäivän lisäksi webinaareja, tallenteita ja harjoitustehtäviä. Lisäksi osallistuja valitsee Finvan koulutustarjonnasta kaksi lääketieteeseen keskittyvää seminaaria.

Ohjelmaan sisältyy oman itsensä kehittämisprojekti, joka haastaa oppimaan uusia tekemisen tapoja säännellyssä ympäristössä.

Ohjelman rakenne

Palvelumuotoilu kuntoutuksessa -kokonaisuus

Koulutusohjelman taustaprosessi, joka sisältää kaksi webinaaria, ennakko- ja välitehtävän sekä jatkuvan itsensä kehittämisen tehtävän.

Kuntoutuksen erikoistumisopinnot

Kolme interaktiivista lähiopetuspäivää, kaksi vapaavalintaista lääketieteeseen keskittyvää Finvan seminaaria, kolme erityispätevyyteen keskittyvää webinaaria/tallennetta ja harjoitustehtäviä. Lisäksi digitaalisesti toteutettu klinikka, jossa on mahdollisuus käydä läpi omia caseja ja tuoda alalle läpinäkyvyyttä.

Life Long Learning -projekti

Itsensä kehittämisen projekti, joka sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä kaksi webinaaria/tallennetta.

Palvelumuotoilu kuntoutuksessa -kokonaisuus

Ohjelmassa käsitellään palvelumuotoilua osana saumatonta asiakaskokemusta. Palvelumuotoilu kuntoutuksessa -kokonaisuus kulkee koulutusohjelman taustaprosessina punaisena lankana ja se sisältää 

  • Ennakkotehtäviä
  • Webinaari / tallenne: Palvelumuotoilu osana saumatonta asiakaskokemusta 
  • Välitehtävä
  • Webinaari / tallenne: Palvelumuotoilun mahdollisuudet kuntoutuksessa
  • Jatkuva itsensä kehittäminen

Kuntoutuksen erikoistumisjaksot

Life Long Learning -kokonaisuus

Life Long Learning – itsensä kehittäminen osana työelämässä menestymistä -kokonaisuus sisältää

  • Ennakkotehtävä, opittujen asioiden vieminen käytäntöön 
  • Webinaari / tallenne, tavoitteet ja suunnitelma osana opiskelua 
  • Välitehtävä
  • Webinaari / tallenne, jatkuva kehittäminen, Life Long Learning

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta