Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Tekoäly kilpailuetuna

Tekoäly osana finanssialan asiantuntijan uudistuvaa työkalupakkia

Ohjelma auttaa finanssialalla toimivaa asiantuntijaa hahmottamaan tekoälyn ja älykkään automatisaation mahdollisuuksia sekä omaa roolia muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmassa käsitellään lyhyiden tietospurttien, verkkokurssien, aamiaistilaisuuksien ja oppimispäivien avulla älykästä automaatiota, tekoälyä ja sen sovellutuksia finanssialalla sekä uusien liiketoimintamallien mahdollisuuksien tunnistamista ja kehittämistä muotoilun keinoin.

Lataa esite Ota yhteyttä

Kehität taitojasi tekoälyyn liittyvien teemojen parissa ja rakennat omaa osaamisportfoliotasi.

Verkostoidut finanssialan muiden asiantuntijoiden kanssa ja pääset tutustumaan omaa alaa koskettaviin sisältöihin.

Pääset tutustumaan vahvojen ammattilaisten avulla tekoälyn sovellutuksiin ja löydät vaikutuksia omassa työympäristöösi.

Hyödyt

Finanssialan asiantuntija on uudenlaisten haasteiden edessä. Asiantuntijoiden vahva ammattitaito tulee jatkossa yhdistää uudella tavalla tekoälyyn ja älykkääseen automaatioon. Organisaation etu on vahva liiketoiminnan tunteva asiantuntija, joka tuntee myös tekoälyn mahdollisuudet ja toisaalta sen sudenkuopat.

Opit mitä tekoäly finanssialalla parhaimmillaan on
Opit, mitä asioita tekoälyssä on syytä varoa
Opit miten yhdistät vahvan ammattitaitosi tekoälyn mahdollisuuksiin
Rakennat omaa osaamisportfoliotasi finanssialan muuttuvassa toimintaympäristössä

Kenelle?

Ohjelmasta on hyötyä finanssialan asiantuntijoille, jotka ovat työskennelleet alalla jo joitakin vuosia ja päässeet rakentamaan omaa identiteettiään. Ohjelma soveltuu henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa ymmärtämystään tekoälystä ja sen mahdollisuuksista.

Finanssialan asiantuntijat ovat liiketoiminnan uudistusten edessä eturintamassa. Tekoäly ja älykäs automaatio yleistyvät nopeasti. Asiantuntijat kehittävät uusia palveluita, ottavat kantaa tekoälyn mahdollisuuksiin liiketoiminnan tukemiseksi ja kehittävät sisältöjä yhdessä liiketoiminnan kanssa. Jotta asiantuntija pystyy antamaan parhaan panoksensa liiketoiminnalle, tulee asiantuntijalla olla vahva käsitys siitä, mitä tekoäly on ja mitä se finanssialalla tarkoittaa.

Sisältö ja aikataulu

Tekoäly kilpailuetuna käsittelee älykkään automaation ja tekoälyn sovellutuksia ja auttaa asiantuntijoita tunnistamaan sen hyödyt ja mahdollisuudet omassa työssään. Samalla ohjelma antaa asiantuntijoille valmiuksia pohtia tekoälyä suhteessa omaan perinteiseen asiantuntijan ammattitaitoon.

Ohjelman kesto on yhteensä kolme päivää. Opiskelu koostuu aamiaistilaisuuksista, verkkokursseista sekä oppimispäivistä.

Ohjelman rakenne

Lähiopetusta

Kaksi aamutilaisuutta ja kaksi lähiopetuspäivää Finvan asiantuntijoiden järjestämänä.

Englanninkieliset oppimateriaalit

Introduction to Digital Transformation: Technologies Artificial Intelligence ja Software robotics sekä Big Data.

Käytännön esimerkit

Tekoälyn hyödyntämisen käytännön esimerkit eri aloilta

Koulutusjaksot

Hakeminen

Aloitusajankohta