Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla

Vahvista organisaatiosi kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Riskienhallinta ja compliance mielletään ja käsitellään usein toisistaan erillisinä. Kuitenkin sekä riskienhallinnan että compliancen asiantuntijoille ja johtajille on tärkeää ymmärtää monipuolisesti finanssialan kehittyvää ja muuttuvaa toimintaympäristöä, uusien nousevien uhkien ja riskien luonnetta sekä lainsäädännön ja sen muutosten vaikutusta liiketoimintaan.

Toimintojen siiloutuminen saattaa myös heikentää yrityksen toimintakykyä. Keskeistä on, miten ihmiset, prosessit ja järjestelmät ovat vuoropuhelussa keskenään ja miten eri toimintojen edustajat ymmärtävät ja tukevat toistensa tavoitteita. Riskienhallinta ja compliance finanssialalla -ohjelma vahvistaa riskienhallinnan ja compliancen asiantuntijuuden kehittymistä, lisää yhteistyökykyä toimintojen välillä sekä edistää organisaation kokonaisvaltaista riskienhallintakulttuuria.

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla -koulutus auttaa sinua ymmärtämään syvemmin compliancen ja riskienhallinnan tavoitteita, käytännöntoteuttamista sekä toiminnan arviointia osana riskienhallinnan kokonaiskuvaa. Opit muun muassa navigoimaan paremmin lainsäädäntöviidakossa, tunnistamaan riskienhallinnan maturiteettitason organisaatiossasi, integroimaan vastuullisuuden aidosti päivittäiseen toimintaan sekä tunnistamaan finanssialan uusia ja nousevia riskejä. Ohjelman keskiössä on kokonaisvaltaisen riskienhallinnan, riskienhallintakulttuurin sekä eri toimijoiden yhteistyön vahvistamisen finanssialan organisaatioissa. Koulutuksen jälkeen tunnet laajasti finanssialan liiketoiminnan muutoksen ajureita sekä niiden vaikutukset compliance- ja riskienhallintatyöhösi.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kouluttajat yhdistävät opetuksessaan teorian finanssialan liiketoiminnan käytäntöihin ja esimerkkeihin.

Kevään 2021 osallistujat antoivat yleisarvosanaksi ohjelmalle 5,4/6.

Osallistujat kertoivat oppineensa monipuolisesti muun muassa riskienhallinnan ja compliancen tavoitteiden asettamisesta, prosessien kehittämisestä, sidosryhmätyöskentelystä, lainsäädännöstä sekä riskien tunnistamisesta, seurannasta, valvonnasta ja raportoinnista.

”Todella hyvä koulutusohjelma. Antoi näkemystä asioihin, joihin en edes tiennyt tarvitsevani näkemystä. Olen todella tyytyväinen myös aikatauluihin ja erityisesti ohjelman rakenteeseen.”

”Kaiken kaikkiaan mallikas koulutus ja kokonaisuus antaa erinomaiset eväät työhön näiden asioiden kanssa.”

 

(Osallistujapalautetta ohjelmasta)

Hyödyt

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla -koulutus antaa laaja-alaisen kokonaiskuvan finanssialan liiketoiminnan murrokseen sekä nykypäivän riskienhallinnan ja compliancen muuttuvaan tehtäväkenttään. Ohjelman osallistuja vahvistaa monipuolisesti osaamistaan onnistuneen compliancen ja riskienhallinnan rakentamisesta, erilaisten riskien ja uhkien tunnistamisesta, lainsäädännön vaateista sekä eettiseen ja vastuullisen toiminnan periaatteista.

Tehostat yrityksesi compliancen ja riskienhallinnan käytännön toimintaa, kehitystä ja päätöksentekoa
Syvennät tietämystäsi finanssialan liiketoiminnan keskeisitä ja moninaisista riskeistä sekä niiden vaikutuksista tulevaisuuden liiketoimintaan
Vahvistat kykyäsi navigoida finanssialan lainsäädännön parissa sekä ymmärrät finanssialan toimijoille asetettuja vaateita paremmin
Ymmärrät riskienhallinnan kokonaiskuvaa laajemmin myös kulttuurin, vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmasta

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu compliancen, riskienhallinnan, lainopillisten, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen tai liiketoiminnan asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä työskenteleville tai tehtävään siirtyville henkilöille.

Ohjelma sopii laajasti kaikille finanssialan toimijoille sekä finanssiosaamisen parissa työskenteleville. Aiempina vuosina osallistujia on ollut muun muassa vakuutusyhtiöistä, rahoituslaitoksista, sijoituspalveluyhtiöistä ja eläkesäätiöistä.

Sisältö ja aikataulu

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla -koulutus käsittelee monipuolisesti finanssialan murrosta riskienhallinnan ja compliancen näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ohjelmassa ovat compliancen ja riskienhallinnan suhde, tavoitteiden asetanta, sääntelyn seuranta ja implementointi, compliance-ohjelmien kehittäminen, eettisyys ja vastuullisuus, finanssialan uhkakuvat ja nousevat riskit sekä ennen kaikkea kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sen johtaminen, roolitus, päätöksenteko, kommunikointi ja raportointi.

Ohjelma koostuu neljästä valmennuspäivästä, päätöswebinaarista sekä ohjelman aikana työstettävästä pienryhmätehtävästä. Ohjeet tehtävään annetaan koulutuksen alussa ja ne puretaan kouluttajan johdolla viimeisen valmennuspäivän aikana.

Ohjelman rakenne

Lähiopetusta

Neljä lähiopetuspäivää (osallistuminen koulutustiloissamme tai etänä), joissa pääset verkostoitumaan ohjelman muiden osallistujien kanssa ja oppimaan Finvan kokeneiden kouluttajien johdolla.

Kurssitehtävä

Finanssialan yrityksen liiketoimintaan ja omiin työtehtäviin peilattava pienryhmätehtävä tukee opitun viemistä käytäntöön.

Päätöswebinaari

Koulutusohjelman jälkeen pääset analysoimaan oppimaasi ja konkretisoimaan kehitysaskeleet, joita lähdet toteuttamaan ohjelman pohjalta omassa työtehtävässäsi.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta