Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Riskienhallinta ja Compliance finanssialalla

Syvennä riskienhallintaosaamistasi ja vahvista 
organisaatiosi riskienhallintakulttuuria

Kokonaisvaltainen riskienhallinta vaatii organisaatioilta ja niiden asiantuntijoilta toimintaympäristön syvää ymmärrystä sekä yllättävienkin asioiden tunnistamista ja niihin varautumista. Finanssialan toimintaympäristön muuttuessa nopeatempoisesti, tulisi riskienhallinnan ammattilaisten olla moniosaajia niin liiketoiminnan, lainsäädännön kuin muutoksien ennakoimisenkin osalta.

Onnistunut riskienhallinta luo turvallisuuden tunnetta ja auttaa jatkuvuuden ylläpitämistä muuttuvissa tilanteissa. Yritysten riskienhallinta ja sen prosessit tunnistavat ja arvioivat jatkuvasti niin sisäisiä kuin ulkoisia riskejä ja sen tulisi olla vahvasti yhteydessä johtamiseen. Parhaimmillaan kattava ja tehokas riskienhallinta tuo lisäarvoa yritykselle.

Yhtenä merkittävänä riskienhallinnan toteuttajana toimii compliance-toiminto. Compliancen parissa työskentelevien asiantuntijoiden yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on seurata sääntelyn kehittymistä ja varmistaa, että yrityksen liiketoiminta on linjassa moninaisten vaatimusten kanssa. Usein tämä tapahtuu sääntelyn implementoinnin ohjeistamisen sekä henkilöstön kouluttamisen kautta. Compliancella onkin merkittävä tehtävä organisaation kokonaisvaltaisen riskienhallinnan luomisessa. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että compliance-asiantuntijat osaavat ennakoida esimerkiksi sääntelyn tulevia muutoksia sekä ennen kaikkea ymmärtävät finanssialan liiketoimintakenttää kattavasti. 

Riskienhallinta ja Compliance finanssialalla -ohjelman jälkeen tunnet laajasti finanssialan liiketoiminnan merkittäviä muutosvoimia sekä lainsäädäntöä ja ymmärrät niiden vaikutukset työhösi. Lisäksi hallitset riskienhallinnan kokonaiskuvan ja osaat suhteuttaa compliance-työsi laajempaan viitekehykseen. Ymmärrät myös etiikan, luottamuksen rakentamisen sekä sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen merkityksen onnistuneen compliancen ja riskienhallintakulttuurin luomisen kulmakivenä. 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Yrityskulttuuri ja eettisyys osana compliancea -webinaaritallenne

Compliance-toiminta nähdään tavallisimmin lainsäädännön noudattamisena ja ohjeistuksien luomisena. Aiheen yhteydessä keskustelu eettisyydestä ja vastuullisuudesta on kuitenkin noussut yhä vahvemmin esille niin mediassa kuin organisaatioiden sisällä. Webinaarinauhoitteessa kuulet eettisyyden merkityksestä osana compliance-toimintaa. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostiisi linkin, josta pääset katsomaan webinaaritallenteen.

Ohjelman avulla pidät huolta jatkuvasta osaamisesi kehittämisestä ja vahvistat asiantuntijuuttasi riskienhallinta- ja compliance-työssä yhdistämällä monipuolisesti teoriatietoa, case-esimerkkejä sekä ryhmätyöskentelyn tuloksia. 

Ohjelma auttaa hahmottamaan työsi keskeisiä haasteita ja tarjoaa compliance-toiminnan kehittämiselle ja tehostamiselle konkreettisia välineitä ja keinoja. 

Kouluttajina toimivat alansa parhaat asiantuntijat ja he yhdistävät vankan kokemuksensa avulla opetuksessaan teorian ja tiedon vahvasti finanssialan liiketoiminnan käytäntöihin.  

Hyödyt

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla -koulutus antaa laaja-alaisen kokonaiskuvan finanssialan liiketoimintaan ja alan murrokseen. Siinä käydään läpi nykypäivän riskienhallinnan ja compliancen muuttuvaa tehtäväkenttää ja sille keskeisiä ja tärkeitä teemoja. Ohjelman osallistuja kasvattaa tietoa ja osaamista onnistuneen compliancen rakentamisesta, moninaisista riskeistä, lainsäädännön vaateista ja etiikasta.

Omaksut keskeisimmät lainsäädännön vaateet ja proaktiivisen lähestymistavan finanssialan muutoksien seurantaan
Ymmärrät riskienhallinnan kokonaiskuvan, eri toimijoiden roolit sekä riskienhallintakulttuurin ja oikeintoimisen merkityksen
Syvennät tietämystäsi finanssialan yrityksen liiketoiminnan keskeisitä ja moninaisista riskeistä
Opit onnistuneen compliance-ohjelman rakentamisen kulmakivet ja ymmärrät compliancen roolin yrityksen riskienhallinnassa ja tuloksellisessa liiketoiminnassa

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu finanssialan compliancen, riskienhallinnan, lainopillisten, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen tai liiketoiminnan kehitys- ja johtotehtävissä työskenteleville tai tehtävään siirtyville henkilöille. Se sopii laajasti kaikille finanssimarkkinoiden toimijoille. 

Riskienhallinnan eri tehtävissä toimivat asiantuntijat ja johtavat kohtaavan työssään haasteita seurata finanssialan sääntelyä ja muutoksia, ymmärtää syvällisesti liiketoimintaa sekä valvoa toiminnan onnistumista. Ohjelma sopii sinulle, joka olet kiinnostunut kehittämään ja laajentamaan tietämystäsi eri liiketoiminnan osa-alueista ja riskienhallinnasta ja varmistamaan esimerkiksi compliance-toiminnan tehokaan jalkauttamisen organisaatioon tai vahvistamaan yrityksesi riskienhallintakulttuurin toteutumista. 

Sisältö ja aikataulu

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla -koulutus käsittelee monipuolisesti riskienhallinnan eri tehtävissä toimivien asiantuntijoiden ja etenkin compliance-officerin keskeisten työtehtävien sisältöä, regulaation keskeisimpiä aiheita ja muutoksia, eri riskilajeja, onnistuneen compliance-ohjelman luomista sekä eettisten periaatteiden merkitystä. Lisäksi compliance-toimintaan perehdytään monipuolisten case-esimerkkien avulla.

Ohjelma koostuu aloitus- ja päätöswebinaareista sekä neljästä koulutuspäivästä maalis-huhtikuun aikana. Ohjelman opetusjaksot sisältävät teoriaa, osallistavia ja soveltavia harjoituksia sekä case-esimerkkejä. Keskeisessä roolissa ohjelman aikana ovat vuorovaikutus ja osallistuminen harjoituksiin, joiden kautta osallistujien on mahdollisuus saada suurin hyöty päivittäiseen työskentelyyn ja yrityksen toiminnan kehittämiseen. Lisäksi osallistujat työstävät ohjelman aikana pohdintatehtäviä oppimisen tueksi, jotka vedetään yhteen  viimeisessä koulutuspäivässä käytännön kautta.

Ohjelman rakenne

Lähiopetusta

Neljä lähiopetuspäivää, joissa pääset verkostoitumaan ohjelman muiden osallistujien kanssa ja oppimaan Finvan kokeneiden kouluttajien johdolla.

Itsenäiset välitehtävät

Oman yrityksen liiketoimintaan ja omiin työtehtäviin peilattavat pohdintatehtävät tukevat oppimasi viemistä käytäntöön.

Loppuyhteenveto

Koulutusohjelman jälkeen pääset keskustelemaan ohjelman sisällöstä ja tärkeimmistä opeista sekä työkaluista, joita olet saanut käytännön arkeen.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta