Edellinen sivu

Personförsäkringar – med blick på framtiden

Seminariet Personförsäkringar – med blick på framtiden behandlar både nya och äldre viktiga teman inom personförsäkringar, arbetsolycksfallsförsäkringen och annan olycksfallsförsäkring. Vid seminariet diskuteras bland annat ersättningshandläggningens faser, medicinska frågor som t.ex. arbetsrörelser och smärttillstånd, olycksfallens medicinska ersättningsgrunder, försäkringsläkares roll samt lagreformen inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Finva arrangerar svenskspråkig seminarium om personförsäkringar. Seminarium behandlar både nya och äldre viktiga teman inom personförsäkringar

Anmäl  Fråga mer

För vem?

Seminariet riktar sig till skadereglerare samt sakkunniga som arbetar inom arbetsolycksfallsförsäkring, frivilliga personförsäkringar och/eller trafikförsäkring och som vill komplettera sina kunskaper.

Innehåll

Under seminariet behandlas nya och äldre viktiga teman inom arbetsolycksfallsförsäkringen och även andra personförsäkringar.

Program

Närmare program fastställs senast i slutet av året.

 

Kostnad och anmälning

Aloitusajankohta