Edellinen sivu

Pankkiliiketoiminnan perusteet

Seminaarissa käydään laaja-alaisesti läpi pankkien liiketoimintaa, pankkitoimintaa kohtaan asetettua sääntelyä sekä pankkien taseen rakennetta. Seminaarissa aihetta lähestytään mahdollisimman käytännönläheisin esimerkein. Seminaarin tarkoituksena on vahvistaa yleiskuvaa pankin toiminnasta.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu kaikille pankin toimihenkilöille ja asiantuntijoille sekä pankkien sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille, jotka haluavat kattavan kuvan pankin liiketoiminnasta.

Sisältö

Ohjelma

8.45

Aamukahvi

9.00

Johdatus rahoitusjärjestelmään

  • Pankkitoimialan yleiskuvaus
  • Pankkien liiketoiminta

12.00

Lounas

13.00

Pankin tase

  • Taseen rakenne
  • Oma pääoma
  • Taseesta johdettavia tunnuslukuja

Pankkitoiminnan riskit

  • Luottoriski, markkinariski ja maksuvalmiusriski
  • Demonstraatio stressitestistä

Pankkien sääntely

  • Yleiset tavoitteet
  • Valvontaviranomaiset
  • Basel III -normisto vakavaraisuudelle ja maksuvalmiudelle

15.45-16.00

Seminaaripäivä päättyy

Aamu- ja iltapäivän ohjelmien sisällä tauot sopivissa väleissä. Ohjelman muutokset mahdollisia.

Aloitusajankohta