Edellinen sivu

Pankki- ja rahoitusalan asiakkuusvastaavien koulutusohjelma

Tulosta asiakastyöskentelyyn - uutta tietoa asiakkuuden arvon realisoinnista ja kasvusta

Muuttuvassa rahoitusalan asiakkuuskentässä asiakkuusvastaavien taito ymmärtää yrityksen toimintaympäristön muutosta ja tarjota toimintaympäristön muutokseen huomioonottavia tuotteita ja palveluita korostuu.

Rahoitusalan asiakkuusvastaaville suunnatussa koulutusohjelmassa tehostat työskentelyä tärkeiden asiakkaiden kanssa. Saat myös uutta tietoa asiakkuuden arvon realisoinnista ja kasvusta. 

Koulutusohjelma on nimenomaisesti rahoitus- ja pankkialalle räätälöity ja sisällössä on huomioitu rahoitusalan ja pankkien tulevaisuus sekä uudet tehokkaat tavat toimia asiakkaiden hyväksi.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Ohjelman aikana saat rahoitusalan lisäksi näkymää myös laajemmin finanssialan asiakkuuskenttään. Lähijaksoilla opiskelet yhdessä vakuutusalan asiakkuusvastaavien kanssa.

Koulutusohjelman teemat on valittu tammikuussa 2018 tehdyn asiakaskyselyn perusteella

Koulutusohjelman suunnittelussa on hyödynnetty sekä Aalto EE:n että Finvan parasta osaamista

Hyödyt

Ohjelman osallistuja parantaa organisaationsa asiakasportfolion laatua ja pystyy keskittämään asiakastyötä potentiaalisimpiin yrityksiin.

Kehität ammattitaitoasi hyödyntää talouden tunnuslukuja arvioitaessa asiakasyrityksen toimintaedellytyksiä
Saat käytännön työkaluja asiakkuuksien johtamiseen
Vahvistat finanssialan asiantuntijaverkostoasi

Kenelle?

Koulutusohjelma on suunnattu pankeissa ja rahoitusalalla työskenteleville rahoitus-, asiakkuus- ja sijoituspäälliköille sekä muille B2B-asiakastyötä tekeville, jotka haluavat tehostaa työskentelyään tärkeiden asiakkaiden kanssa. 

Ohjelma on suunnattu henkilöille, jotka haluavat tehostaa asiakastyötään ja tuoda rahoitusalan osaamisensa asiakasyritysten käyttöön.

 

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu viidestä lähiopetuspäivästä, verkkokurssista ja kuudesta tallenteesta. Lähiopetuspäiviin voi kytkeytyä rahoitusalaan liittyviä ennakko- ja jälkitehtäviä. Rahoitusalan asiakkuusvastaavat hyödyntävät koulutusohjelman aikana saatuja työkaluja asiakassuhteen hoidossa

Koulutuspäivät koostuvat luentojen lisäksi workshopeista ja omien kokemusten jakamisesta.

Ohjelman lähijaksot toteutetaan yhdessä vakuutusalan asiakkuusvastaavien koulutusohjelman kanssa.

Koulutusjaksojen jälkeiset verkko-opinnot keskittyvät rahoitusalalle ominaiseen asiakastyöskentelyyn ja tuovat ohjelmaan alan ominaispiirteet.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Pankki- ja rahoitusalan asiakkuusvastaavien koulutusohjelman hinta on 4 300 € (+alv) kun ilmoittaudut 30.4.2018 mennessä. Tämän jälkeen osallistumismaksu 4 800 € (+alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan 24.5.2018 mennessä.

Aloitusajankohta