Edellinen sivu

Palvelumuotoilu ja vakuutusala

Vakuutusalan palveluiden saavutettavuus ja käytettävyys on oltava vakuutusyhtiöiden tarkastelun keskiössä. Vakuutusalan asiakkaat ovat tottuneet muita palveluja käyttäessään helppouteen ja vaivattomuuteen. Palvelumuotoilu ja vakuutusala -seminaari antaa työkaluja saada vakuutusalan palveluiden käytöstä hyvä asiakaskokemus, joka parhaimmillaan vahvistaa asiakassuhdetta.

Vakuutusalan palvelut pitävät sisällään pitkälti asiantuntijuuden jakamista, jossa on monia rooleja. Palvelumuotoilulla pyritään lisäämään ymmärrystä yhteistyön tärkeydestä.

Vakuutusalan palvelumuotoilu auttaa ymmärtämään asiakkaita ja tarjoamaan asiakkaille helpompikäyttöisiä finanssialan tuotteita ja palveluita. Seminaarin tarkoituksena on luoda arvoa asiakkaalle ja liiketoiminnalle. Vakuutusalan palvelumuotoilu edellyttää yhteiskehittämistä sekä poikki organisaation yhteistyötä.

Palvelumuotoilu ja vakuutusala -seminaarista saat näkökulmia ja ideoita uusien palveluiden kehittämiseen ja jo olemassa olevien palveluiden tehostamiseen. Palvelumuotoilun avulla pohditaan uusia työvälineitä asiakkaan kohtaamisen avuksi. Seminaarissa on mahdollisuus verkostoitua muiden samaa työtä tekevien kanssa.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

Huhtikuu 2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.finva.fi/palvelumuotoilu

Ota yhteyttä

Kenelle?

Seminaari on suunnattu vakuutusalan henkilöille, jotka toimivat suoraan tai välillisesti vakuutusasiakkaiden tai sisäisten asiakkaiden kanssa.  

Sisältö

Ennakkotehtävä: Prosessin kuvaus ja oma rooli siinä

Webinaari: Palvelumuotoilun ABC

Palvelumuotoilu osana saumatonta asiakaskokemusta

 1. Ennakkotehtävät
 2. Webinaari / tallenne palvelumuotoilu osana saumatonta asiakaskokemusta
 3. Välitehtävä
 4. Webinaari / tallenne palvelumuotoilun mahdollisuudet vakuutusalallas
 5. Jatkuva kehittäminen

Seminaariin kuuluu myös jälkityö, jossa kirjataan oma palvelumuotoilu prosessi ja oivallukset seminaarista.

Ohjelma

9.00

Vakuutusalan palvelumuotoilu

Miten hyödyntää palvelumuotoilua

 • Palvelumuotoilu: Ajattelutapa, prosessi, työkaluja
 • Vakuutusalan omiin tarpeisiin räätälöity palvelumuotoilu asakkaan parhaaksi
 • Asiakkaan tilanteeseen paneutuminen ja asiakkaasta kiinnostuminen
 • Miten pärjätä myyntitavoitteiden kanssa
 • Miten kohdata asiakas eri kanavissa
 • Nykyaikaisten välineiden käyttö asiakaskohtaamisissa
 • Mitä asioita pitää huomioida finanssialan palvelumuotoilussa?
 • Jatkuva parantaminen, miten viedä opitut asiat käytäntöön?
15.00 Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta