Edellinen sivu

Paljon lääketiedettä ja vähän vakuutusjuridiikkaa

– Lääketiede vakuutusalalla 2

Laajenna ammattitaitoasi lääketieteellisissä kysymyksissä

Henkilövahinkojen käsittely ja korvauspäätösten tuottaminen ovat haastavia asiakaspalvelutilanteita vakuutusalalla. Asiakaslähtöisen ja laadukkaan korvauspäätöksen tekeminen on tiimityön tulos, jossa tarvitaan lääkärin, juristin ja korvauskäsittelijän saumatonta yhteistyötä.

Paljon lääketiedettä ja vähän vakuutusjuridiikkaa -seminaari tarjoaa kattavasti tietoa siitä, mitä lääketieteellisiä ja juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä.

Seminaarin sisältö on suunniteltu Hyvä lääketieteellinen korvauskäytäntö ja Modernia lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa -seminaareihin osallistuneiden toiveiden pohjalta.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

16.5.2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.finva.fi/laaketiede

Ota yhteyttä

Kenelle?

Seminaari tarjoaa hyvät perustiedot lääketieteellisten ja oikeudellisten asioiden yhdistämisestä.

Päivän sisältö on rakennettu siten, että se ei ole vakuutuslajisidonnainen.

Seminaari soveltuu kaikille asiantuntijoille, jotka työskentelevät henkilövakuutusten ja -korvausten parissa.

Sisältö

Seminaari tarjoaa kattavasti tietoa siitä, mitä lääketieteellisiä ja juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä.

Ohjelma 

8.30

Aamupala

9.00

Johdanto aiheeseen

Taisto Hujala, varatuomari

9.20

Neurologin kannanotto aivovammoista ja tutkimusmenetelmistä

Aarne Ylinen, professori

10.30

Traumaan liittyvät psykiatriset häiriöt ja niiden hoito

  • Miten tunnistaa trauman aiheuttama oireilu

  • Hoitolinjat ja hoitojen vaikuttavuus

Heikki Nikkilä, psykiatrian erikoislääkäri, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
(luento etäyhteydellä)

11.30

Lounas

12.30

Tapaturman jälkeinen pitkittynyt kipu – arviointi, hoito ja kuntoutus

Maija Haanpää, ylilääkäri, Etera / dosentti, HUS

13.45

Mikä on kuluman ja tapaturman ero? Onko repeämä kuvatun tapahtuman seurausta?

Tuomas Lähdeoja, LL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, HUS, yläraajayksikkö / If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

14.40

Tauko

15.00

Lääketieteellisen tiedon soveltaminen juridiseen päätöksentekoon   

Taisto Hujala, varatuomari

16.15

Seminaaripäivä päättyy

 

Päivän puheenjohtajana toimii varatuomari Taisto Hujala.

 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta