Edellinen sivu

Operatiivisten riskien hallinta finanssialalla

Millä tasolla sisäisten prosessien ja järjestelmien tulee olla, jotta toimintoihin liittyviä välittömiä ja välillisiä vahinkoja voidaan hallita?

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä, henkilöstöstä, tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Operatiivisten riskien hallinta finanssialalla -seminaari tarjoaa kattavan paketin operatiivisten riskien hallinnan käytännöistä.

Operatiivisten riskien hallinta finanssialalla -seminaari tarkastelee finanssikonsernin operatiivisten riskien hallintaan kytkeytyviä teemoja. Puheenvuoroissa keskitytään finanssikonsernin operatiivisten riskien hallinnan menettelytapoihin muutostilanteissa ja syvennytään prosessien laadukkaaseen johtamiseen.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.finva.fi/riskienhallinta

Ota yhteyttä

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat syventää ja päivittää tietämystään operatiivisten riskien hallinnasta ja kuulla riskienhallinnan ajankohtaisista aiheista.

Sisältö

Ohjelma

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta