Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Operatiivisten riskien hallinta finanssialalla

Tunnista uhkakuvat ja varaudu riskeihin

Millä tasolla sisäisten prosessien ja järjestelmien tulee olla, jotta toimintoihin liittyviä välittömiä ja välillisiä vahinkoja voidaan hallita?

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä, henkilöstöstä, tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Operatiivisten riskien hallinta finanssialalla -seminaari tarjoaa kattavan paketin operatiivisten riskien hallinnan käytännöistä.

Seminaari tarkastelee finanssikonsernin operatiivisten riskien hallintaan kytkeytyviä teemoja. Puheenvuoroissa keskitytään finanssikonsernin operatiivisten riskien hallinnan menettelytapoihin muutostilanteissa ja syvennytään prosessien laadukkaaseen johtamiseen.

Ilmoittaudu  Lataa esite

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat syventää ja päivittää tietämystään operatiivisten riskien hallinnasta ja kuulla riskienhallinnan ajankohtaisista aiheista. Seminaarista hyöytyvät etenkin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen parissa työskentelevät henkilöt sekä compliance officerit.

Sisältö

Ohjelma

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta