Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Operatiivisten riskien hallinta finanssialalla

Tunnista, arvio ja hallitse riskejä

Operatiiviset riskit tarkoittavat tappion vaaroja, jotka aiheutuvat epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä, henkilöstöstä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Operatiivisten riskien hallinta finanssialalla -seminaari tarjoaa kattavan paketin operatiivisten riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan käytännöistä.

Seminaari tarkastelee finanssialan yritysten operatiivisten riskien hallintaan kytkeytyviä teemoja monelta eri kantilta. Puheenvuoroissa keskitytään operatiivisten riskien hallinnan menettelytapoihin ja syvennytään prosessien laadukkaaseen johtamiseen.

Ilmoittaudu  Lataa esite

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat syventää ja päivittää tietämystään operatiivisten riskien hallinnasta ja kuulla riskienhallinnan ajankohtaisista aiheista.

Seminaarista hyötyvät etenkin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen parissa työskentelevät henkilöt sekä Compliance Officerit.

Sisältö

Seminaaripäivän aikana käsitellään finanssialaan liittyvien moninaisten uhkien ja riskien muotoja sekä keinoja varautua näihin. Seminaarissa syvennät osaamistasi etenkin yritysturvallisuuteen, kyberturvallisuuteen, hybridiuhkiin sekä vastuu- ja sopimusriskeihin liittyen. Lisäksi opit, kuinka älykäs automaatio voi tukea liiketoimintaa operatiivisten riskien hallinnassa.

 

Ohjelma

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.15

Uhkakuvat ja varautuminen finanssialalla

  • Liiketoiminnan jatkuvuusvaatimukset
  • Kokonaisvaltainen yritysturvallisuus ja varautumisen keinot
  • Riskien raportointi

Niko Saxholm, Johtaja, Infra ja Turvallisuus, Finanssiala ry

10.15

Tauko

10.30

Hybridiuhat ja kyberturvallisuus – vaikutukset finanssialalle 

  • Turvallisuusympäristön muutokset
  • Esimerkkejä hybridivaikuttamisesta
  • Kyberturvallisuus osana hybridivaikuttamista

Aapo Cederberg, CEO & Founder, Cyberwatch

12.00

Tauko

13.00

Vastuu- ja sopimusriskienhallinta 

  • Riskienhallinta yritysten välisissä sopimuksissa

Sari Lintumaa, CEO, Zurich Insurance Oyj

14.30

Tauko

15.00

Data ja automaatio riskienhallinnan tukena

  • Älykäs automaatio operatiivisten riskien hallinnassa

Eeva Wiik, Director, Financial Services Advisory, EY Finland
Jukka Myllyaho, Head of Performance Improvements Services, EY Finland

15.5016.00

Yhteenveto ja päivän lopetus


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta