Edellinen sivu

Operatiivisten riskien hallinta finanssialalla

Kuule millä tasolla sisäisten prosessien ja järjestelmien tulee olla, jotta toimintoihin liittyviä välittömiä ja välillisiä vahinkoja voidaan hallita.

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä, henkilöstöstä, tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Operatiivisten riskien hallinta finanssialalla -seminaari tarjoaa kattavan paketin operatiivisten riskien hallinnan käytännöistä.

Seminaari tarkastelee finanssikonsernin operatiivisten riskien hallintaan kytkeytyviä teemoja. Puheenvuoroissa keskitytään finanssikonsernin operatiivisten riskien hallinnan menettelytapoihin muutostilanteissa ja syvennytään prosessien laadukkaaseen johtamiseen.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat syventää ja päivittää tietämystään operatiivisten riskien hallinnasta ja kuulla riskienhallinnan ajankohtaisista aiheista.

Sisältö

Seminaarissa pureudutaan erityisesti finanssialan toimijoita koetteleviin hybridiuhkiin sekä tarkastellaan, tietoturvaan kytkeytyen, sähköisen tunnistamisen sääntelykenttää ja eri viranomaisten tehtäviä tunnistuspalveluiden valvonnassa.

Ohjelma 

8.45

Aamukahvi

9.00

Operatiivisten riskien hallintaan vaikuttava regulaatio

  • Operatiivisten riskien hallinnan liittyvä sääntely ja sen kehittyminen

Erja Pullinen, Pankkivalvoja, Finanssivalvonta

10.00 Tauko
10.15

Hybridiuhat ja niiden vaikutukset finanssisektorille

  • Turvallisuusympäristön muutokset
  • Esimerkkejä hybridivaikuttamisesta
11.00

Sähköinen tunnistaminen

  • Eri viranomaisten tehtävät tunnistus- ja luottamuspalveluiden valvonnassa
  • Sähköiseen tunnistamiseen liittyvä sääntely pähkinänkuoressa

Marko Priiki, Lakimies, Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto

11.45

Lounas

12.50

Operatiivisten riskien hallinnan menettelytavat Compliancen näkökulmasta

  • Analytiikan ja muun uuden teknologian hyödyntäminen riskienhallinnassa
  • Machine Learning osana pankki- ja vakuutusyhtiöiden riskienhallintaa -Case UK

Jouni Viljanen, Operational Risk Leader, Risk Advisory, Deloitte

13.50

Kahvi

14.15

Prosessien laadukas johtaminen

  • Eri liiketoimintaprosessien erityispiirteitä ja kriittisiä tekijöitä (kehitys- ja palveluprosessi)
  • Prosessin kehittämisen ja johtamisen sudenkuopat

Kimmo Järvelin, Toimitusjohtaja, Simbain Group Oy

16.00

Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta