Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Ohjelmistorobotiikka finanssialan työn tehostajana

Kehitä tietämystäsi työprosessien automatisoinnin käyttökohteista ja tulevaisuuden suunnista

Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) mahdollisuudet ja hyödyntäminen työtehtävien ja prosessien automatisoinnissa nousee jatkuvasti merkittävämpään rooliin liike-elämässä. Myös finanssialalla ohjelmistorobotiikka vahvistaa rooliaan tavoitteena tuottavuuden kasvattaminen ja toiminnan tehostaminen.

Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan automatisoida rutiinitehtäviä, tehostaa toimintaa sekä taata tasaisempi laatu. Työtehtävien automatisointi mahdollistaa myös työntekijöiden keskittymisen vaativampiin tehtäviin.

Ohjelmistorobotiikka finanssialan työn tehostajana -seminaarin jälkeen sinulla on kattava ymmärrys ohjelmistorobotiikan perusteista ja toiminnasta. Opit päivän aikana myös ohjelmistorobotiikan käyttökohteista laaja-alaisesti niin finanssisektorilta kuin myös alan ulkopuolelta. Saat myös näkemyksiä ohjelmistorobotiikan tulevaisuudesta ja kehityskulusta.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialalla toimiville johtajille, asiantuntijoille sekä kehittäjille, jotka haluavat päivittää tietonsa finanssialan tulevista kehityssuunnista prosessitehokkuuden järjestämisessä ja organisoinnissa.

Päivästä hyötyvät myös IT- ja ohjelmistoyritykset, jotka työskentelevät esimerkiksi finanssialan asiakkuuksien kanssa. Seminaari sopii etenkin sinulle, joka kaipaat ymmärrystä ohjelmistorobotiikan toiminnasta ja käyttömahdollisuuksista.

Sisältö

Seminaaripäivän alussa käsitellään ohjelmistorobotiikan teoriaa prosessien automatisoijana sekä tutustaan ohjelmistorobotiikan käyttömahdollisuuksiin. Tämän jälkeen seminaarissa kuullaan ohjelmistorobotiikan onnistuneita käyttökokemuksia sekä saadaan ajatuksia siitä, mitä voimme oppia RPA:n käytöstä finanssialan ulkopuolelta. Seminaarissa kuullaan myös kattavasti erilaisia esimerkkejä finanssialan prosessien automatisoinnista ohjelmistorobotiikkaa hyödyntäen niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Päivä päättyy ohjelmistorobotiikan tulevaisuuden pohtimiseen.

Ohjelma

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

Automaation ja tekoälyn eri muodot talouden arvoketjun prosesseissa

  • Rakenteinen taloustieto automaation mahdollistajana
  • Ohjelmistorobotiikka osana automaation työkalupakettia
  • Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto (deployment) ja hallinta (governance) – case esimerkkejä

Esko Penttinen, Professor of Practice, Information Systems, Aalto University School of Business; Chairman XBRL Finland

10.40

Tauko

10.55

Ohjelmistorobotiikka käytännössä – mitä voimme oppia finanssialan ulkopuolelta?

  • Miten älykästä automaatiota hyödynnetään käytännössä?

Tuomo Pursiainen, Director Consulting, Intelligent Automation, CGI

12.00

Tauko

13.00

Ohjelmistorobotiikan käyttö finanssisektorin työtehtävien automatisoinnissa

  • Kokemuksia Suomesta ja ulkomailta

Tarja Pitkänen, Head of Banking and Insurance, Digital Workforce Nordic Oy

14.00

Tauko

14.30

Mihin ohjelmistorobotiikka ja älykäs automaatio ovat menossa? 

  • Liiketoimintapotentiaalin tunnistaminen prosessilouhinnan avulla
  • 2020-luvun trendit

Jaakko Lehtinen, Head of Nordic Intelligent Automation, Capgemini

15.30-15.45

Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta