Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

MiFID II:n vaateiden Carry On 2019

MiFID II Carry On -verkkokurssikokonaisuus sisältää 3 verkkokurssia:

  • Verotus
  • Soveltuvuusarviointi
  • Tiedonantovelvollisuus ja tuotehallinta

MiFID II Carry On -verkkokurssit pohjautuvat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden vaatimuksiin. Jokaisen verkkokurssin lopussa on osaamista mittaava lyhyt lopputesti.

Verkkokurssien sisältö on suunniteltu MiFID II:n vaateiden verkkokurssikokonaisuuden (license to operate -taso) jälkeen opiskeltavaksi osaamisen ylläpidon ja kehittämisen aineistoksi (license to carry on -taso). 
 

Tilaa  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Verkkokurssikokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti kaikille sijoituspalveluiden kanssa tekemisissä oleville. Verotus sekä Tiedonantovelvollisuus ja tuotehallinta -kurssit on tarkoitettu erityisesti sijoitusneuvoja antaville ja tietoja antaville, Soveltuvuusarviointi-kurssi on tarkoitettu erityisesti sijoitustietoa antaville.

Sisältö

Verotus

Verkkokurssin tavoitteena on vahvistaa osaamista sijoitustuotteiden verokohtelusta ja auttaa ymmärtämään sijoitustuotteiden verokohtelun tärkeimpiä eroja. Kurssissa keskitytään osake- ja korkosijoittamiseen sekä rahasto- ja vakuutussijoittamiseen. Näkökulmana on kotimaisiisn sijoitustuotteisiin sijoittava yksityissijoittaja.

Soveltuvuusarviointi

Verkkokurssin tavoitteena on perehtyä sijoitusneuvontaan ja sijoitusvakuutusten tarjoamiseen liittyvään soveltuvuusarviointiin sekä oppia ymmärtämään, milloin on kyse sijoitusneuvonnasta. Kurssissa opitaan, mitä tietoja asiakkaalta tarvitaan sekä ymmärrystä siitä, minkälainen sijoitustuote soveltuu asiakkaalle.

Tiedonantovelvollisuus ja tuotehallinta

Verkkokurssissa tarkastellaan tiedonantovelvollisuutta koskien rahoitusvälineiden riskejä ja kuluja. Kurssi auttaa ymmärtämään tuotehallintamääräyksiä sekä tutustuttaa PRIIP-asetuksen mukaiseen PRIIP-avaintietoasiakirjaan.
 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Käyttö organisaation omassa oppimisympäristössä (toimitus scorm-pakettina):
MiFID II:n vaateiden Carry On -verkkokurssikokonaisuus (kaikki osat yhteensä)

  • Pienet organisaatiot, alle 100 henkilöä /organisaatio:
    7 800 € (+ alv)
  • Keskisuuret organisaatiot, 100-1 000 henkilöä /organisaatio: 10 140 € (+ alv)
  • Suuret organisaatiot, yli 1 000 henkilöä /organisaatio: 13 180 € (+ alv)

Verkkokurssien käyttöoikeus on organisaatio koko henkilöstölle. Käyttöaikaa ei ole rajoitettu.
 

Verkkokurssit ovat ostettavissa myös yksittäin. Kokonaisuus on mahdollista ottaa käyttöön myös palveluna Finvan oppimisympäristössä.

Verkkokurssien käyttöoikeus oppilaitoskäyttöön hinnoitellaan erikseen – pyydä tarjous!

Ota yhteyttä