Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Liikesalaisuus finanssialalla

Uusi liikesalaisuuslaki tuli voimaan 15.8.2018. Laissa määritellään mm. sallitut liikesalaisuuden hankkimistavat ja säädetään siitä, millä edellytyksillä väärinkäytöksistä ja laittomasta toiminnasta voidaan ilmoittaa ja sananvapautta käyttää liikesalaisuuden suojasta huolimatta. 

Liikesalaisuus finanssialalla -seminaarissa käydään läpi uuden liikesalaisuuslainsäädännön sisältöä sekä liikesalaisuuden määritelmää.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialalla toimiville johtajille, asiantuntijoille, lakimiehille sekä muille lainopillisissa tehtävissä toimiville asiantuntijoille.

Seminaarista on hyötyä myös compliance ja sisäisen valvonnan tehtävistä vastaaville.

Sisältö

Seminaarissa tarkastellaan liikesalaisuuden osalta käytettävää käsitteistöä ja kuullaan finanssialalle hyödyllisiä esimerkkejä liikesalaisuuden suojasta eri toimialoilta.

Lisäksi seminaarissa pyritään tarkastelemaan liikesalaisuuksia suhteessa julkisuuslakiin.

Ohjelma 

8.45

Aamupala

9.00

Uuden liikesalaisuuslainsäädännön sisältö

  • Hankkeen valmisteluvaiheessa esiin nouseet haasteet

Riikka Tähtivuori, IPR-asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

10.00 Tauko
10.10

Liikesalaisuus yritystoiminnassa

  • Salassapitovelvollisuus työ- ja liikesuhteessa
  • Oikeussuojakeinot liikesalaisuuksien loukkaustilanteissa

Juhani Sinkkonen, Senior Associate, Roschier

11.10

Lounas

12.40

Yrityksen liikesalaisuudet ja julkisuuslaki

  • Viranomaisten toiminta ja tietojen käsittely suhteessa liikesalaisuuslakiin

Luennoitsija vahvistuu

13.40

Tauko

14.00

Case Rovio

Robert Hagelstam, Legal Counsel, Rovio Entertainment Corporation

14.30

Case

Luennoitsija vahvistuu

15.00

Seminaaripäivä päättyy


 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa seuraavasta toteutuksesta?

Jätä yhteystietosi