Edellinen sivu

Lääketiede vakuutusalalla 3

Laajenna ammattitaitoasi lääketieteellisissä kysymyksissä

Henkilövahinkojen käsittely ja korvauspäätösten tuottaminen ovat haastavia asiakaspalvelutilanteita vakuutusalalla. Asiakaslähtöisen ja laadukkaan korvauspäätöksen tekeminen on tiimityön tulos, jossa tarvitaan lääkärin, juristin ja korvauskäsittelijän saumatonta yhteistyötä.

Lääketiede vakuutusalalla -seminaari tarjoaa kattavasti tietoa siitä, mitä lääketieteellisiä ja juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä. Seminaari on jatkoa muille lääketieteeseen keskittyville koulutuksille.

Seminaarissa kuullaan lääkäreiden puheenvuoroja. Erilaisia vammoja tarkastellaan syy-seuraus-periaatteen kautta. Seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä ja juridiikkaa.

Päivän sisältö on rakennettu siten, että se ei ole vakuutuslajisidonnainen.

Lääketiede vakuutusalalla 3 -seminaari on osa Lääketiede vakuutusalalla -seminaarisarjaa.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari soveltuu kaikille asiantuntijoille, jotka työskentelevät henkilövakuutusten ja -korvausten parissa.

Se soveltuu työeläke-, henki-, ja vahinkovakuutusyhtiöissä työskenteleville korvausasiantuntijoille ja -käsittelijöille sekä kuntotussuunnittelijoille ja -asiantuntijoille. Seminaari sopii myös korvauslakimiehille, ja vakuutuslääkäreille.

Ohjelma

8.45

Aamupala

9.00

Päivän avaus

Taisto Hujala, VT
Päivän puheenjohtaja

9.10

Hammassairaudet ja -tapaturmat

Sari Kervanto-Seppälä, HLT, EHL (Kliininen hammashoito), VSEY (Vantaan suun erikoishoidon yksikkö), yksityishammaslääkäri Helsinki / Espoo

10.10

Kaularangan ja retkahdusvamman kuvantaminen

Veikko Kähärä, LT, Neuroradiologian dosentti, TAYS/Kuvantamiskeskus

11.30

Lounas

12.30

Ortopedia ja traumatologia

  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, vammat ja niiden hoito

Aarne Kivioja, ortopedian ja traumatologian dosentti

13.30

Lautakunnan lääkärin rooli

Aarne Kivioja, ortopedian ja traumatologian dosentti

14.15

Tauko

14.45

Miten terveydenhuollon palveluvalikoima määrittää hoidon sisältöä?

Reima Palonen, Erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto

15.45

Oikeustapaus – tuomiossa otettu kantaa eri tutkimusmenetelmien luotettavuuteen

Taisto Hujala

16.30

Seminaaripäivä päättyy

 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta