Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Lääketiede vakuutusalalla 2

Laajenna ammattitaitoasi lääketieteellisissä kysymyksissä

Henkilövahinkojen käsittely ja korvauspäätösten tuottaminen ovat haastavia asiakaspalvelutilanteita vakuutusalalla. Asiakaslähtöisen ja laadukkaan korvauspäätöksen tekeminen on tiimityön tulos, jossa tarvitaan lääkärin, juristin ja korvauskäsittelijän saumatonta yhteistyötä.

Lääketiede vakuutusalalla 2 -seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä ja juridiikkaa sekä kommunikoida sujuvammin kyseisten alojen edustajien kanssa. Seminaarin sisältöjen avulla laajen-nat ammattitaitoasi korvauspäätösten tekemisessä ja saat valmiuksia vastata asiakkaiden ky-symyksiin.

Seminaarissa kuulet lääkäreiden puheenvuoroja ortopediasta ja traumatologiasta, kipulääketieteestä, tapaturmaisista aivovammoista ja neuropsykologiasta sekä neurologisista sairauksista ja niiden tutkimusmenetelmistä vakuutuslääketieteen kannalta. Tarkoituksena on saada viimeisintä lääketieteellistä tutkimustietoa vahingoittuneen parhaaksi, ja että vakuutuskorvaus tehdään alusta lähtien oikein. 

Seminaarissa tarkastellaan lääketieteellisiä seikkoja syy-seurausperiaatteen kautta. Päivän sisältö on lääketieteeseen painottuva ja se on sovellettavissa niin lakisääteisiin kun vapaaehtoisiin hen-kilövakuutuksiin ja niiden korvaamiseen. Seminaarin sisältöä on suunniteltu aiempien lääketieteeseen keskittyvien seminaaripalautteiden ja toiveiden pohjalta.

Lääketiede vakuutusalalla 2 -seminaari on osa  Lääketiede vakuutusalalla -seminaarisarjaa. Kokonaisuuteen kuuluu neljä itsenäistä seminaaria ja voit suorittaa ne haluamassasi järjestyksessä.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunniteltu asiantuntijoille, jotka työskentelevät henkilövakuutusten ja -korvausten parissa.

Se soveltuu työeläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöissä työskenteleville korvausasiantuntijoille ja -käsittelijöille sekä kuntoutussuunnittelijoille ja -asiantuntijoille. Seminaari sopii myös korvauslakimiehille ja vakuutuslääkäreille.

Sisältö

Seminaari tarjoaa kattavasti tietoa siitä, mitä lääketieteellisiä ja juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä.

Ohjelma 

9.00

Johdanto aiheeseen

Taisto Hujala, varatuomari

9.10

Mikä on kuluman ja tapaturman ero? Onko repeämä kuvatun tapahtuman seurausta?

Tuomas Lähdeoja, LL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, HUS, yläraajayksikkö / If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

10.30

Traumaan liittyvät psykiatriset häiriöt ja niiden hoito

  • Miten tunnistaa trauman aiheuttama oireilu

  • Hoitolinjat ja hoitojen vaikuttavuus

Heikki Nikkilä, psykiatrian erikoislääkäri, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

11.30

Tauko

12.30

Tapaturman jälkeinen pitkittynyt kipu – arviointi, hoito ja kuntoutus

Maija Haanpää, ylilääkäri, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  / dosentti, HUS

13.45

Aivovammat – diagnostiikka, hoito ja kuntoutus

Johanna Rellman, apulaisylilääkäri, TAYS, Aivovammapoliklinikka

14.45

Tauko

15.00

Lääketieteellisen tiedon soveltaminen juridiseen päätöksentekoon   

Taisto Hujala, varatuomari

16.10–16.15

Puheenjohtajan päätössanat

Päivän puheenjohtajana toimii varatuomari Taisto Hujala.

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta