Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

KYC- & AML-sääntelyn ABC – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen perusteet

Ota haltuun KYC- & AML-sääntelykokonaisuuden perusteet ja parhaat käytännöt

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

Aihe tunnetaan finanssialalla ja Suomessa yleisesti hyvin, ja sääntelyn noudattamiseen käytetyt resurssit ovat kasvussa. Usein kuitenkin finanssialan ulkopuolisissa yrityksissä sekä pienissä yhtiöissä tietämys ja osaaminen tarvitsevat vahvistusta vähäisten resurssien vuoksi. Myös rahanpesulaki velvoittaa yrityksiä huolehtimaan riittävästä koulutuksesta.

Puolitoista päiväisen koulutuksen jälkeen ymmärrät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sekä asiakkaan tuntemisen sääntelyn ja siihen liittyvät velvoitteet. Lisäksi tiedät, mikä on pakotteiden rooli ja suhde rahanpesun estämisen kokonaisuudessa ja millaisia tietojenvaihtoon liittyviä seikkoja kokonaisuuteen liittyy. Koulutuksen aikana opit myös käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta tunnistamaan ja havaitsemaan epäilyttäviä liiketoimia sekä luomaan yrityksesi toimintaan nähden oikeasuhtaisen rahanpesun riskiarvion.

Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön perusteista ja käytännöistä. Koulutuksesta hyötyvät sellaiset henkilöt, joille sääntelykokonaisuus ei ole vielä syvällisesti hallinnassa, ja jotka tarvitsevat vahvistusta perusteissa.

Voit olla taustaltasi esimerkiksi aloitteleva KYC- & AML-officer, KYC-specialist, lakimies tai esimerkiksi kehitystehtävissä toimiva asiantuntija, jonka on tärkeä tuntea rahanpesun ja asiakkaan tuntemisen lainsäädännön velvoitteet. Seminaari soveltuu myös aluehallintaviraston rahanpesun valvontarekisterin ilmoitusvelvollisille (AVI:n valvottavat), kuten esimerkiksi kirjanpitäjille ja kiinteistövälittäjille.

Sisältö

Seminaarissa käsitellään kattavasti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen käytänteitä lähtien lain perusteista sekä vastuu- ja velvollisuuskysymyksistä. Koulutuksen aikana tarkastellaan myös epäilyttävien liiketoimien tunnistamista sekä valvonnan ja seuraamuksien aiheita. Lisäksi syvennytään asiakkaan tunnistamiseen, tuntemiseen, tehostettuun tuntemiseen sekä pakotteisiin ja tiedonvaihtosopimuksiin. Opit kattavasti todennustavoista, edunsaajista sekä PEP-tarkastusvelvollisuudesta. Koulutuksen toinen lähipäivä keskittyy käytännönläheisiin esimerkkeihin sekä case-työskentelyyn. Kuulet esimerkkitapauksia sekä opit tunnistamaan toimintasi kannalta keskeisiä riskejä ja laatimaan oikeasuhtaisen ja tehokkaan riskiarvion juuri omaa toimintaasi varten.

Ohjelma 10.3.2022

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.15

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

 • Rahanpesu ja sen torjunta
 • Lainsäädännön lähtökohdat ja sääntelyrakenne
 • Ilmoitusvelvollisuus, vastuu, valvonta ja seuraamukset
 • Riskiperusteisuus – lähestymistapoja rahanpesun torjuntaan
 • Epäilyttävät liiketoimet ja niiden tunnistaminen 
 • Ilmoitusvelvollisten haasteita

Mika Linna, Johtava asiantuntija, Finanssiala ry

11.45

Lounas

12.45

Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen & tehostettu tunteminen käytännössä

 • Yksityis- ja yritysasiakkaiden tunnistaminen ja todentaminen
 • Todennustavat
  • Yksinkertaistettu asiakkaan tunteminen
  • Tehostettu asiakkaan tunteminen
  • Kuolinpesien tunnistaminen ja tunteminen
 • Tosiasialliset edunsaajat 
 • Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP)
 • Jatkuva seuranta
 • Tietojen säilyttäminen ja päivittäminen
 • Ryhmäharjoituksia: asiakkaan tunteminen sekä tosialliset edunsaajat

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

14.30

Kahvitauko

15.00

Pakotteet ja tietojenvaihto

 • Pakotteiden rooli ja suhde rahanpesun estämisen kokonaisuuteen
 • Finanssipakotteet ja jäädyttämispäätökset
 • FATCA, CRS ja DAC6: tietojenvaihdon ja yhteistyö

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

16.00

Seminaaripäivän päätös

 

Ohjelma 11.3.2022

9.00

Ilmoitusvelvollisen riskiarvio – mitä, milloin ja miten?

 • Ilmoitusvelvollisen riskiarvion sisältö
 • Riskien tunnistaminen 
 • Asiakasriski osana riskiarviota
 • Tunnistettujen riskien arviointi ja torjunta
 • Case-esimerkkejä
 • Teknologia hyödyntäminen

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

10.30

Tauko

10.45

Case: Asiakkaan tuntemisen prosessin kehittäminen
Mika Vuorenmaa, Head of Anti Money Loundering, Handelsbanken

12.00–12.15

Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta