Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

KYC & AML sääntelyn ABC – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen perusteet

Ota haltuun KYC & AML sääntelykokonaisuuden perusteet ja parhaat käytännöt

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

Aihe tunnetaan finanssialalla ja Suomessa yleisesti hyvin, ja sääntelyn noudattamiseen käytetyt resurssit ovat kasvussa. Usein kuitenkin finanssialan ulkopuolisissa yrityksissä sekä pienissä yhtiöissä tietämys ja osaaminen tarvitsevat vahvistusta vähäisten resurssien vuoksi. Myös rahanpesulaki velvoittaa yrityksiä huolehtimaan riittävästä koulutuksesta.

Puolitoista päiväisen koulutuksen jälkeen ymmärrät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sekä asiakkaan tuntemisen sääntelyn ja siihen liittyvät velvoitteet. Koulutuksen aikana opit myös käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta tunnistamaan ja havaitsemaan esimerkiksi oman toimintasi keskeisiä riskiä ja epäilyttäviä liiketoimia, ymmärrät vastuuvelvoitteet ja opit myös omaan toimintaasi nähden oikeasuhtaisen rahanpesun riskiarvion laatimisen.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään ymmärrystä KYC & AML lainsäädännön perusteista ja käytännöistä. Koulutuksesta hyötyvät sellaiset henkilöt, joille sääntelykokonaisuus ei ole vielä syvällisesti hallinnassa ja, jotka tarvitsevat vahvistusta perusteissa. Koulutus soveltuu erityisesti Aluehallintaviraston ylläpitämän rahanpesun valvontarekisterin ilmoitusvelvollisille (AVI:n valvottavat), kuten esimerkiksi kirjanpitäjille ja kiinteistövälittäjille.

Sääntelyn perusteet ja käytänteet hyvin hallitseville suunnattu syventävä KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla -seminaari järjestetään 7.10.2020. Osaamisen kehittämistä voi myös jatkaa kyseissä seminaarissa peruskurssin jälkeen. Lue lisää aiheesta tästä.

Sisältö

Seminaarissa käsitellään kattavasti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen käytänteitä lähtien lain perusteista sekä vastuu ja velvollisuus kysymyksistä. Koulutuksen aikana käsitellään epäilyttävien liiketoimien tunnistamista sekä valvonnan ja seuraamuksien kysymyksiä. Lisäksi syvennytään asiakkaan tunnistamiseen, tuntemiseen sekä tehostettuun tuntemiseen. Opit kattavasti todennustavoista, edunsaajista sekä PEP-tarkastusvelvollisuudesta. Koulutuksen toinen lähipäivä keskittyy käytännönläheisiin esimerkkeihin sekä case-työskentelyyn. Kuulet esimerkkitapauksia sekä opit tunnistamaan toimintasi kannalta keskeisiä riskejä ja laatimaan oikeasuhtaisen ja tehokkaan riskiarvion juuri omaa toimintaasi varten.

Ohjelma 23.9.2020

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

 • Lainsäädännön lähtökohdat
 • Ketkä ovat velvollisia?
 • Vastuukysymykset
 • Epäilyttävät liiketoimet ja niiden tunnistamien
 • Valvonta ja seuraamukset

Mika Linna, Johtava asiantuntija, Finanssiala ry

11.30

Tauko

12.30

Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen & tehostettu tunteminen käytännössä

 • Todennustavat
 • Todelliset edunsaajat
 • PEP
 • Jatkuva seuranta
 • Tietojen säilyttäminen ja päivittäminen

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

14.00

Tauko

14.30

Asiakkaan tunteminen ja kansainväliset pakotteet

 • Johdatus kansainvälisiin pakotteisiin
 • Milloin asiakkaan varat pitää EU-pakotteiden vuoksi jäädyttää?
 • Mitä muita asiakasriskejä pakotteista aiheutuu?
 • Mitkä ovat toimivaltaiset viranomaiset Suomessa?
 • Miten Yhdysvaltojen pakotteisiin pitäisi suhtautua?

Aleksi Pursiainen, CEO, Solid Plan Consulting

15.3015.45

Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös

 

Ohjelma 24.9.2020

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.05

Case-esimerkki: Mitä voimme oppia suurilta yhtiöiltä?

Susanna Mills, Lead Anti-Financial Crime Specialist, OP

9.50

Tauko

10.00

Case-työskentelyä

 • Esimerkkitapauksia ja tyypillisiä tilanteita – kuinka toi-mia ja ratkaista tilanteet?
 • Rahanpesun riskiarvion kirjoittaminen – mitä, milloin ja miten?

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

12.00

Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös

12.0513.00

Vapaamuotoista keskustelua ja verkostoitumista


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta