Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

KYC- & AML-sääntelyn ABC – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen perusteet

Ota haltuun KYC- & AML-sääntelykokonaisuuden perusteet ja parhaat käytännöt

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

Puolitoista päiväisen koulutuksen jälkeen ymmärrät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sekä asiakkaan tuntemisen sääntelyn ja siihen liittyvät velvoitteet. Lisäksi tiedät, mikä on pakotteiden rooli ja suhde rahanpesun estämisen kokonaisuuteen. Koulutuksen aikana opit myös käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta tunnistamaan ja havaitsemaan epäilyttäviä liiketoimia, tuntemaan asiakkaita paremmin sekä pohtimaan yrityksesi toimintaan nähden oikeasuhtaisen rahanpesun riskiarvion laatimista.

Aiheeseen syventyvä jatkokurssi "KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla" järjestetään lokakuussa 2022. Lue lisää aiheesta täältä!

Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön perusteista ja käytännöistä. Koulutuksesta hyötyvät sellaiset henkilöt, joille sääntelykokonaisuus ei ole vielä syvällisesti hallinnassa, ja jotka tarvitsevat vahvistusta perusteissa.

Voit olla taustaltasi esimerkiksi aloitteleva KYC- & AML-officer, KYC-specialist, lakimies tai esimerkiksi kehitystehtävissä toimiva asiantuntija, jonka on tärkeä tuntea rahanpesun ja asiakkaan tuntemisen lainsäädännön velvoitteet. Seminaari soveltuu myös aluehallintaviraston rahanpesun valvontarekisterin ilmoitusvelvollisille (AVI:n valvottavat), kuten esimerkiksi kirjanpitäjille ja kiinteistövälittäjille.

Sisältö

Seminaarissa käsitellään kattavasti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen käytänteitä lähtien lain perusteista sekä vastuu- ja velvollisuuskysymyksistä. Koulutuksen aikana tarkastellaan myös epäilyttävien liiketoimien tunnistamista sekä valvonnan ja seuraamuksien aiheita. Lisäksi syvennymme asiakkaan tunnistamiseen, tuntemiseen, tehostettuun tuntemiseen sekä pakotteisiin. Opit kattavasti todennustavoista, edunsaajista sekä PEP-tarkastusvelvollisuudesta. Koulutuksen toinen päivä keskittyy ilmoitusvelvollisen riskiarvioon. Kuulet esimerkkitapauksia sekä opit, miten tulisi laatia oikeasuhtainen ja tehokas riskiarvio.

Ohjelma 27.9.2022

8.30 Aamupala

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.15

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen 

 • Rahanpesu ja sen torjunta
 • Lainsäädännön lähtökohdat ja sääntelyrakenne
 • Ilmoitusvelvollisuus, vastuu, valvonta ja seuraamukset
 • Riskiperusteisuus – lähestymistapoja rahanpesun torjuntaan
 • Epäilyttävät liiketoimet ja niiden tunnistaminen 
 • Ilmoitusvelvollisten haasteita

Mika Linna, Johtava asiantuntija, Finanssiala ry

11.45

Lounas

12.45

Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen & tehostettu tunteminen käytännössä

 • Asiakkaan tunteminen
 • Tuntemisen lähtökohdat ja velvollisuudet
 • Yksityis- ja yritysasiakkaiden tunnistaminen ja todentaminen
 • Yksinkertaistettu asiakkaan tunteminen
 • Tehostettu asiakkaan tunteminen
 • Kuolinpesien tunnistaminen ja tunteminen
 • Tosiasialliset edunsaajat
 • Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP)
 • Jatkuva seuranta
 • Tietojen säilyttäminen ja päivittäminen
 • Harjoituksia: asiakkaan tunteminen sekä tosialliset edunsaajat

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

14.30

Kahvitauko

15.00

Pakotteet

 • Pakotteiden rooli ja suhde rahanpesun estämisen kokonaisuuteen
 • Finanssipakotteet ja jäädyttämispäätökset

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

16.00

Seminaaripäivän päätös

 

Ohjelma 28.9.2022

8.30 Aamupala

9.00

Ilmoitusvelvollisen riskiarvio – mitä, milloin ja miten?

 • Rahanpesun riskiarvio
 • Ilmoitusvelvollisen riskiarvion sisältö
 • Asiakasriski osana riskiarviota
 • Riskien arviointi ja torjunta
 • Teknologia hyödyntäminen
 • Riskiarvio case-esimerkkejä
 • Harjoitus: Riskiarvio

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

11.45

Seminaarin päätös


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta