Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla

Vahvista ja syvennä KYC- & AML-osaamistasi 

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisesta sääntelystä, pakotteista sekä asiakkaan tuntemiseen liittyvistä aiheista ja hankkeista. Seminaarin tarkoituksena on syventää sääntelyosaamistasi aiheen tiimoilta sekä kuulla ajankohtaisia näkemyksiä sääntelyn tulevaisuudesta.

Sääntelyn perusteisiin ja käytänteisiin perehdyttävä "KYC- & AML-sääntelyn ABC" peruskurssi järjestetään 11.-12.3.2021. Lue lisää aiheesta tästä!

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön vaikutuksista toiminnalle. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.

Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC-asiantuntijat, AML Officerit ja Compliance Officerit.

Sisältö

Seminaaripäivän aikana syvennytään rahanpesulain soveltamiseen, sen estämisen mekanismiin, sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin. Lisäksi seminaarissa tarkastellaan valvonnan ja sääntelyn tulevaisuutta. Koulutuksen jälkeen ymmärrät asiakkaan tuntemisen strategisen ja käytännön tason sekä opit toimivan asiakkaan tuntemisen prosessin rakentamisen keskeiset vaatimukset. Lisäksi kuulet riskiarvion laatimisen ja sääntelyn käytännön soveltamisen kokemuksia sekä finanssipakotteiden roolista osana kokonaisuutta.

Ohjelma 

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

 

Rahanpesulaki ja sen soveltaminen

 • Lyhyt kertaus keskeisemmistä lyhenteistä ja käsitteistä
 • Rahanpesun estämisen mekanismi
 • Sääntelyn tuomat velvoitteet ja vaatimukset toimijoille
 • Valvonnan ja sääntelyn painopisteet ja tulevat muutokset

Jonna Ekström, Johtava lakimies, Finanssivalvonta

10.25

Tauko

10.40

 

Asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen käytännössä

 • Asiakkaan tunteminen osana asiakkuusprosessia
 • Asiakkaan tuntemistiedot jatkuvan seurannan tukena
 • Järjestelmäpohjaiset ratkaisut
 • Jatkuva seuranta

Marko Ahola, CEO, Transcendent Group

12.10

Tauko

13.10

Riskiarvion laatiminen ja sääntelyn noudattaminen käytännössä

 • Riskiperusteisen arvioinnin suorittaminen 
 • Sisäiseen ja ulkoiseen tarkastukseen varautuminen
 • Sääntelyn mukaiset seuraamukset ja sanktiot

Sami Lommi, Counsel, Asianajaja, Varatuomari, Castrén & Snellman

14.15

Tauko

14.45


Asiakkaan tunteminen ja kansainväliset pakotteet 

 • Johdatus kansainvälisiin pakotteisiin
 • Varojen jäädyttäminen
 • Pakotteiden aiheuttamat muut asiakasriskit
 • Pakotteiden noudattaminen käytännössä

Aleksi Pursiainen, CEO, Solid Plan Consulting 

15.45-16.00

Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta