Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Johdannaismarkkinat ja sääntely

Syvennä ymmärrystäsi johdannaismarkkinoista, sääntelystä ja käytöstä riskienhallinnassa

Useat yritykset käyttävät johdannaisia riskienhallinnan välineenä. Väärinkäytettyinä johdannaiset voivat kuitenkin aiheuttaa yritykselle merkittäviä tappioita. Tämän vuoksi johdannaismarkkinoiden tuntemus ja vaikutusten arvioiminen on tärkeää jokaiselle johdannaisten parissa työskentelevälle. Johdannaismarkkinat ja sääntely seminaarissa päivität niin tuote- kuin sääntelyosaamisesi aiheen tiimoilta.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari soveltuu finanssialalla johdannaisten parissa työskenteleville asiantuntijoille, esimiehille ja päälliköille, jotka tarvitsevat työssään johdannaisten tuote- ja sääntelyosaamista. Koulutus sopii etenkin varainhoidon, riskienhallinnan sekä juridiikan parissa työskenteleville.

Päivästä hyötyvät olennaisesti myös finanssialan ulkopuolisissa yrityksissä toimivat talous- ja sijoitusasiantuntijat, jotka haluavat syventää tietämystään eri johdannaistyypeistä, niiden käytöstä sekä johdannaisiin liittyvästä sääntelystä.

Sisältö

Päivän aikana tarkastellaan eri johdannaisinstrumenttien ominaisuuksia ja roolia. Opit ymmärtämään myös johdannaisten sääntelyn merkityksen ja keskeisimmät sisällöt. Lisäksi seminaarissa syvennytään tarkemmin johdannaisten rooliin riskienhallinnassa sekä kuullaan käytännön esimerkkejä valuutta- ja korkojohdannaisten käytöstä case-esimerkin avulla.

Ohjelma 

8.30

Aamupala

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

Johdannaissopimukset ja -markkinat

  • Miksi käyttää johdannaisia?
  • Instrumenttien keskeiset ominaisuudet ja erot: futuurit, termiinit, optiot, swapit
  • Johdannaisten rooli arvopaperimarkkinoilla – miksi sääntelyä tar-vitaan ja mitä voimme oppia väärinkäytöksistä?

Jari Melgin, Professor of Practice, Aalto-yliopisto

10.30

Tauko

10.40

Johdannaiskaupankäynnin sääntelystä

  • Johdannaismarkkinat sääntelyn näkökulmasta
  • Sääntelyn keskeisiä käsitteitä
  • MiFIDII/MiFIR
  • EMIR
  • Muuta relevantti sääntelyä

Jyrki Manninen, johtava asiantuntija, Finanssivalvonta

12.00

Lounas

13.00

Johdannaiset riskienhallinnassa

Vahvistuu

14.15

Kahvitauko

14.45

Valuutta- ja korkojohdannaiset pankin liiketoiminnassa

Vahvistuu

15.45-16.00

Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös

 

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Johdannaismarkkinat ja sääntely -seminaarin hinta on 850 € (+ alv).

Aloitusajankohta