Edellinen sivu

Hyvä hallintotapa, vastuullisuus ja riskienhallinta finanssialalla

Tuoretta tietoa hyvän hallintotavan vaatimuksista sekä finanssialan riskienhallinnan kokonaisuudesta

Hyvä hallintotapa, vastuullisuus ja riskienhallinta -seminaari tarjoaa tietoa hyvän hallinnon järjestämistä ja vastuullisuuden toteuttamisesta finanssialalla. Lisäksi seminaarissa tarkastellaan eettistä organisaatiokulttuuria hyvän hallintotavan edistämisessä.

Seminaarissa syvennytään myös finanssialan liiketoimintariskeihin, niiden tunnistamiseen ja johtamiseen käytännönläheisesti.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

5.3.2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.finva.fi/governance

Ota yhteyttä

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan johtajille ja asiantuntijoille, jotka haluavat syventää tietämystään finanssikonsernin riskienhallinnasta ja hyvästä hallintotavasta.

Sisältö

Seminaarissa käsitellään hyvää hallintotapaa ja eettistä organisaatiokulttuuria sekä pankin ja vakuutusyhtiön riskienhallinnan kokonaisuutta.

Ohjelma

8.45

Aamupala

9.00

Compliance-ohjelmat väärinkäytösriskin hallinnassa

  • Ehkäisy
  • Havaitseminen
  • Tutkinta

Niina Ratsula, CIA, CCSA, CRMA, Writer, speaker & business ethics ambassador, Code of Conduct Oy

10.00

Tauko

10.10

Eettinen ja vastuullinen organisaatiokulttuuri hyvän hallintotavan edistäjänä

  • Ajatuksia eettisen organisaatiokulttuurin edistämiseksi

Niina Ratsula, CIA, CCSA, CRMA, Writer, speaker & business ethics ambassador, Code of Conduct Oy

11.30

Lounas

12.30

Riskienhallintaprosessi

  • Riskien tunnistamisen ja arvioinnin menetelmät ja työkalut
  • Riskienhallintatoimenpiteiden määrittäminen
  • Riskiraportointi ja riskimittarit

Mirel Leino, KTT, CFA

13.30

Tauko

13.45

Riskienhallintaprosessi (jatkuu)

14.00

Tauko

14.15

Finanssialan uudet ja nousevat riskit

  • Riskikuvan jatkuva päivitys
  • Uusien riskitapahtumien ja riskiluokkien tunnistaminen
  • Esimerkkejä ja työkaluja

15.30

Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta