Edellinen sivu

Finanssipalveluiden myynti – myynnillinen asenne finanssialalla

Finanssialan palveluiden myynti on muuttunut. Finanssialan myyjän työ on pitkälti asiantuntijuuden jakamista, unohtamatta omia myyntitavoitteita. Finanssipalveluiden myynti -seminaarissa saat käytännön työkaluja ja uusia oivalluksia omaan myyntityöhösi.

Seminaari innostaa, tehostaa omaa myyntiä ja antaa uusia työvälineitä asiakkaan kohtaamisen avuksi. Tavoitteena on löytää oma myynnillinen ote. Seminaarissa on mahdollisuus verkostoitua muiden samaa työtä tekevien kanssa.

 

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

30.8.2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.finva.fi/myynti

Ota yhteyttä

Kenelle?

Seminaari on suunnattu henkilöille, jotka tarjoavat ja myyvät finanssialan palveluita joko yksityishenkilöille, pienille ja keskisuurille tai suurille sekä globaaleilla markkinoilla toimiville yrityksille.

Sisältö

Ennakkotehtävä: Myyntiprosessin kuvaus

Seminaariin kuuluu myös jälkityö, jossa kirjataan omat myyntiprosessit ja oivallukset seminaarista.

Ohjelma

 

9.00

Asiantuntija myyjänä

Kunnioita ja rakenna luottamusta asiakkaaseen

 • Myyntityön ja asiakaskäyttäytymisen muutokset
 • Finanssipalveluiden ostamisen ja myynnin perusasioita
 • Oman asenteen muokkaaminen
 • Myyntitavoitteiden kanssa pärjääminen
 • Ihmistuntemus, psykologinen ote ihmisiin, ihmisiin vaikuttaminen
 • Asiakasprofiilit
 • Asiakaskohtaamiseen paneutuminen ja asiakkaasta kiinnostuminen
 • Oma energialähteensä löytäminen ja ajankäyttö

Mika D. Rubanovitsch, KTM, Johtajatiimi

12.00 Lounas
13.00

Asiantuntija myyjänä (jatkuu)

 • Myyminen on auttamista, ”myynnilliset palvelut”
 • Myynnillinen asiakaskohtaaminen, miten aloitat myynnin, miten saat avattua keskustelut; kuuntelu ja moderni tarvekartoitus
 • Asiakkaan kohtaaminen eri kanavissa ja social selling
 • Nykyaikaisten välineiden käyttö asiakaskohtaamisissa
 • Mitä asioita pitää huomioida finanssialan myyntiprosessissa?
 • Jatkuva parantaminen, miten viedä opitut asiat käytäntöön?

Tero Nieminen, KM, Johtajatiimi

16.00 Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta