Edellinen sivu

Finanssialan uudet liiketoimintamahdollisuudet

Finanssialan uudet liiketoimintamahdollisuudet -seminaari syventyy finanssialan uusiin mahdollisuuksiin liiketoiminnassa, samalla käydään läpi myös nykyisten liiketoiminnan tehostamisen mahdollisuuksia.

Päivän aikana käydään läpi, miten digitalisoituminen haastaa vanhat toimintamallit ja luo hienoja mahdollisuuksia uusille ajatuksille, sekä miten olemassa olevia toimintamalleja voidaan tehostaa. Tutustumme uusiin digitaalisiin kanaviin, mm. Digital First, virtuaaliassistentit ja ääni uutena käyttöliittymänä, Hybrid Advice, AI:n ja ihmisen yhteispeli, sekä Open Commerce -finanssituotteisiin osana ostamisen arvoketjuja. Lisäksi tarkastelemme digitalisoinnin vaikutuksia finanssialalla ja saamme erilaisia näkökulmia finanssialan tulevaisuuteen, unohtamatta InsurTech ja kuka vakuuttaa kenet tulevaisuudessa -teemaa.

Seminaarissa kuulemme myös, miten trendejä tunnistetaan ja miten trendit vaikuttavat finanssialaan sekä mitä opittavaa finanssialalla on muilta toimialoilta.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan liiketoiminnan uudistajille ja kehittäjille sekä finanssialan asiantuntijoille.

Ajankohtaisen tiedon lisäksi seminaari tarjoaa myös oivan tilaisuuden verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa.

 

Sisältö

Seminaaripäivässä paneudutaan finanssialaan vaikuttaviin uusiin teknologioihin, alaa haastaviin uusiin toimintamalleihin ja regulaation tuomiin uusiin vaatimuksiin. 

Päivä on käytännönläheinen, jolloin päästään jo konkretiaan. 

Ohjelma 

8.45

Aamupala

9.00

Finanssialan uudet liiketoimintamahdollisuudet

 • Digitalisoituminen haastaa vanhat toimintamallit ja luo hienoja mahdollisuuksia uusille ajatuksille

 • Olemassaa olevien toimintamallien tehostaminen

Julius Manni, Senior Vice President, Head of New Business, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

10.00

Tulevaisuuden trendit

 • Miten trendejä tunnistetaan?
 • Miten trendit vaikuttavat finanssialaan?
 • Mitä mielenkiintoisia ilmiöitä, jotka kaikuvat finanssialaan, löytyy muilta toimialoilta?

Antti Harjunpää, Director, Digital Customer Experience, CGI, Next

11.00

Finanssialan uudet digitaaliset kanavat

 • Digital First
 • Virtuaaliassistentit ja ääni uutena käyttöliittymänä
 • Hybrid Advice
 • AI:n ja ihmisen yhteispeli
 • Open Commerce – finanssituotteet osaksi ostamisen arvoketjuja

Satu Pulkkinen, Managing Director, Accenture Financial Services Nordic Banking Lead

12.00

Lounas

12.45

Digitalisoinnin vaikutukset

 • Alustat
 • Data
 • Tekoäly

Valtteri Saurila, johtaja, kehittäminen ja uudistuminen, LähiTapiola

13.45

Tauko

14.15

Näköaloja finanssialan tulevaisuuteen

 • InsurTech ja kuka vakuuttaa kenet tulevaisuudessa

Mikko Riikkinen, FinTech-asiantuntija, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto

Tämä luento on tallenteena, jonka voit katsoa paikan päällä tai myöhemmin parhaaksi katsomanasi aikana.

15.30

Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta