Edellinen sivu

Finanssialan uudet liiketoimintamahdollisuudet

Seminaari syventyy finanssialan uusiin mahdollisuuksiin liiketoiminnassa, samalla käydään läpi myös nykyisten liiketoiminnan tehostamisen mahdollisuuksia. Päivän aikana käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja muuttuvaan toimintakenttään monipuolisesti, lisäksi seminaari tarjoaa ajankohtaista ja tulevaisuuteen peilaavaa tietoa.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan liiketoiminnan uudistajille ja kehittäjille sekä finanssialan asiantuntijoille.

Ajankohtaisen tiedon lisäksi seminaari tarjoaa myös oivan tilaisuuden verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa.

 

Sisältö

Seminaaripäivässä paneudutaan finanssialaan vaikuttaviin uusiin teknologioihin, alaa haastaviin uusiin toimintamalleihin ja regulaation tuomiin uusiin vaatimuksiin. 

Päivä on käytännönläheinen, jolloin päästään jo konkretiaan. 

Ohjelma 

8.45

Aamukahvi

9.00

Finanssialan uudet liiketoimintamahdollisuudet

  • digitalisoituminen haastaa vanhat toimintamallit ja luo hienoja mahdollisuuksia uusille ajatuksille

  • olemassaa olevien toimintamallien tehostaminen

Luennoitsija vahvistuu myöhemmin

10.00

Tulevaisuuden trendit
Luennoitsija vahvistuu myöhemmin

11.00

Erilaiset myyntikanavat

  • vaikuttaminen työyhteisössä digitaalisesti

Luennoitsija vahvistuu myöhemmin

11.45

Lounas

12.45

Digitalisoinnin vaikutukset

  • kuluttajakäyttäytymisen muutos

  • tiiviit prosessit

Luennoitsija vahvistuu myöhemmin 

13.30

Kahvi

14.00

Näköaloja finanssialan tulevaisuuteen
Luennoitsija vahvistuu myöhemmin

15.30

Seminaaripäivä päättyy

 

 

 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta