Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla

Kokonaiskuva talousrikollisuuden, harmaan talouden ja rahanpesun torjuntaan

Talousrikollisuuden torjunta ja sen leviämiseen puuttuminen kuuluu kaikille finanssialalla työskenteleville. Talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito-, arvopaperimarkkina, tai velallisen rikokset. Taloutta uhkaavaa rikollisuutta on myös rahanpesun ja terrorismin rahoittaminen.

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla -seminaari perehdyttää osallistujat finanssialan toimintaympäristön muutokseen talousrikollisuuden näkökulmasta. Seminaaripäivän aikana kuullaan ajankohtaisia ilmiöitä talousrikollisuudesta ja keskustellaan millä toimenpiteillä talousrikollisuutta voidaan tehokkaimmin ehkäistä.

Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, joiden tehtävissä talousrikollisuus on läsnä ja talousrikollisuuden torjuntaa voidaan tehostaa.

Erityisesti koulutuspäivästä hyötyvät asiakkuusasiantuntijat, riskienhallinnan asiantuntijat, KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit.

Sisältö

Seminaarissa tarkastellaan finanssialan toimijoiden vastuita ja mahdollisuuksia talousrikollisuuden torjunnassa. Päivän aikana kuulet tehokkaista talousrikollisuuden torjunnan prosesseista.

Ohjelma

8.45

Aamupala

9.00

Ajankohtaista talousrikollisuudesta ja sen torjunnan mahdollisuuksista finanssialalla

Juha Tuovinen, Poliisitarkastaja Poliisiosasto, Sisäministeriö

9.55

Tauko

10.00 Rahavirrat ja niiden monitorointi
  • Virtuaalivaluutat osana talousrikollisuutta
  • Keskeisimmät vaikutukset yrityksiin ja finanssialalle
Vahvistuu
10.55

Tauko

11.00 Asiakkaan liiketoimien tehostettu tunteminen
  • Case 
Riitta Alakiuttu, Compliance Officer, OP
11.45

Lounas

12.45 Identiteettien väärinkäytökset digitaalisessa maailmassa
  • Verkkorikollisuuden uudet muodot
  • Väärinkäytösten huomioiminen dataan liittyvien strategioiden työstämisessä
Kari Hiekkanen, Research Fellow, Aalto-yliopisto
14.10 Tauko
14.30 Petosrikollisuus 
  • Ajankohtaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia
  • Käytännön tapauksia
Vesa Hietanen, Founder, ECCFI
15.15 Talousrikollisuus vakuutusalalla
  • Talousrikollisuuden muodot ja ilmiöt vakuutusliiketoiminnan eri alueilla
Paavo Niemelä, tutkija, Suomen Vahinkovakuutus
16.00 Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla -seminaarin hinta on 720 € (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu seminaariin 8.10.2019 mennessä.

Aloitusajankohta