Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla

Tunnista talousrikollisuuden muodot ja tehokkaat torjuntakeinot

Veropetokset, velallisen rikokset, kirjanpitorikokset ja erilaiset petokset ovat tyypillisimpiä, mutteivat ainoita talousrikollisuuden muotoja. Usein rikollista toimintaa häivytetään myös aktiivisesti rahanpesun keinoin. Onnistunut talousrikollisuuden tunnistaminen ja torjunta vaatii pitkäjänteistä, alati kehittyvää ja järjestelmällistä yhteistyötä yli sektorirajojen, toimintatapojen kehittyessä ja muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi.  

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta -seminaari johdattaa osallistujan talousrikollisuuden nykykuvaan, ja auttaa osallistujaa tunnistamaan keskeisiä talousrikollisuuden tunnusmerkkejä erityisesti finanssialan näkökulmasta tarkasteltuna. Ominaispiirteiden tunnistaminen auttaa osallistujaa kiinnittämään huomiota ja hahmottamaan kokonaisvaltaisemmin talousrikollisuuden muotoja, jotka voisivat muutoin jäädä tunnistamatta. Lisäksi osallistuja saa työkaluja erilaisten ratkaisumallien soveltuvuuden arviointiin eri torjuntatilanteissa. 

Seminaaripäivän jälkeen osallistuja ymmärtää ja osaa arvioida talousrikollisuuden ehkäisyn ja torjunnan keskeisiä haasteita sekä haasteiden välisiä riippuvuussuhteita. Seminaarin opit tukevat sekä osallistujan että koko organisaation toimintakykyä talousrikollisuuden torjunnassa. 

Ilmoittaudu

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu asiantuntijoille, joiden on tärkeä tunnistaa ja ymmärtää talousrikollisuuden eri muotoja sekä tehostaa niiden torjuntaa päivittäisessä työssään. 

Koulutuspäivästä hyötyvät erityisesti finanssialan asiakkuusasiantuntijat, riskienhallinnan asiantuntijat, KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit. Seminaari auttaa myös alan ulkopuolisia yrityksiä, yhteisöjä ja median edustajia hallitsemaan talousrikollisuuden teemaa sekä sen tunnistamisen ja torjunnan keinoja.

Sisältö

Puolen päivän mittaisessa seminaarissa tarkastellaan finanssialan toimijoiden vastuita ja mahdollisuuksia talousrikollisuuden torjunnassa. Päivän aikana kuulet talousrikollisuuden kehityssuunnista, tehokkaista talousrikollisuuden torjunnan prosesseista ja mahdollisuuksista. Päivän päättä asiantuntijoiden paneelikeskustelu, jossa myös osallistujat ja pääsevät esittämään kysymyksiä ja osallistumaan keskusteluun.

Ohjelma

12.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

12.05

Talousrikollisuuden toimintaympäristön nykykuva ja lähitulevaisuuden uhkakuvat

  • Talousrikollisuuden uudet muodot, kansainvälistyminen, järjestäytynyt rikollisuus ja terrorismi
  • Lähitulevaisuuden ennakointi ja varautuminen
  • Mitä tutkintatapaukset kertovat talousrikollisuuden kehityssuunnista?

Kirsi Jauhiainen, Tutkija, erityisasiantuntija, Keskusrikospoliisi, Tiedusteluosasto

12.35

Tauko

12.40 

Petokset, huijaukset ja väärinkäytökset finanssialla

  • Talousrikollisuuden muodot ja petosten anatomia

Paavo Niemelä, tutkija, Suomen Vahinkovakuutus

13.10 

Tauko

13.20

Talousrikosten ennaltaehkäisy ja havaitseminen

  • Mitkä ovat tehokkaat ennaltaehkäisyn keinot? 
  • Miten vältämme lisävahingot?

Juha-Matti Laurio, tietokirjailija, tietoturva-asiantuntija

13.50

Tauko

13.55 

Talousrikosten torjunta finanssialalla

  • Kuinka finanssialan turvallisuutta voidaan edistää?
  • Millaista lainsäädäntöä ja yhteistyötä tarvitsemme?

Niko Saxholm, Johtaja, Infra ja turvallisuus, Finanssiala ry

14.25 

Tauko

14.45

Paneelikeskustelu

Seminaarin asiantuntijat keskustelevat yhdessä talousrikollisuuden tulevaisuudesta ja muun muassa sen vaikutuksesta yritysten maineeseen. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä ja kommentteja.

15.30

Ohjelman päätös.

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta