Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta finanssialalla

Tunnista talousrikollisuuden muodot ja tehokkaat torjuntakeinot

Veropetokset, velallisen rikokset, kirjanpitorikokset ja erilaiset petokset ovat tyypillisimpiä, mutteivat ainoita talousrikollisuuden muotoja. Usein rikollista toimintaa häivytetään myös aktiivisesti rahanpesun keinoin. Onnistunut talousrikollisuuden tunnistaminen ja torjunta vaatii pitkäjänteistä, alati kehittyvää ja järjestelmällistä yhteistyötä yli sektorirajojen, toimintatapojen kehittyessä ja muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi.  

Financial Crime – talousrikokset ja niiden torjunta -seminaari johdattaa osallistujan talousrikollisuuden nykykuvaan, ja auttaa osallistujaa tunnistamaan keskeisiä talousrikollisuuden tunnusmerkkejä erityisesti finanssialan näkökulmasta tarkasteltuna. Ominaispiirteiden tunnistaminen auttaa osallistujaa kiinnittämään huomiota ja hahmottamaan kokonaisvaltaisemmin talousrikollisuuden muotoja, jotka voisivat muutoin jäädä tunnistamatta. Lisäksi osallistuja saa työkaluja erilaisten ratkaisumallien soveltuvuuden arviointiin eri torjuntatilanteissa. 

Seminaaripäivän jälkeen osallistuja ymmärtää ja osaa arvioida talousrikollisuuden ehkäisyn ja torjunnan keskeisiä haasteita sekä haasteiden välisiä riippuvuussuhteita. Seminaarin opit tukevat sekä osallistujan että koko organisaation toimintakykyä talousrikollisuuden torjunnassa. 
 

Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu asiantuntijoille, joiden on tärkeä tunnistaa ja ymmärtää talousrikollisuuden eri muotoja sekä tehostaa niiden torjuntaa päivittäisessä työssään. 

Koulutuspäivästä hyötyvät erityisesti finanssialan asiakkuusasiantuntijat, riskienhallinnan asiantuntijat, KYC-asiantuntijat sekä AML- ja Compliance Officerit. 

Sisältö

Seminaarissa tarkastellaan finanssialan toimijoiden vastuita ja mahdollisuuksia talousrikollisuuden torjunnassa. Päivän aikana kuulet tehokkaista talousrikollisuuden torjunnan prosesseista.

Ohjelma

Seminaarin aikataulu

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.15

Johdanto talousrikollisuuden nykykuvaan 

10.15 Tauko
10.30 

Eri petoksen muodot 

Sijoitushuijaukset, väärinkäytöt, markkinamanipulaatiot

12.00  Lounas
12.45 

Petosten anatomia

13.45

Kahvi

14.10 

Mahdollistaja vai uhri? Talousrikosten ennaltaehkäisy ja havaitseminen  

15.10 

Tauko

15.15

Yhteenveto ja loppukeskustelu

15.30 Koulutuspäivä päättyy

 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta